Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 223-ПВР/НС
Пловдив Област, 14.11.2021

ОТНОСНО: Постъпил сигнал от Бойко Цветанов Гавраилов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ – Пловдив Област, в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски.

На 14.11.2021 г.. в 9:48 ч. на електронната поща на  Седемнадесети изборен район – Пловдивски е постъпил сигнал с вх. № 5/14.11.2021 год. от Бойко Цветанов Гавраилов- упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ – Пловдив Област, с който РИК 17 се уведомява, че в секция № 18 в с. Красново, Община Хисаря, че лицето Цвятко Петров Истилянов (кмет на с. Красново) многократно следи какво се случва на екрана на машината по време на гласуване и извършва агитация пред секцията.

            С оглед изложеното в жалбата Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски счита , че е допуснато нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс , доколкото не се допуска присъствието на други лица в изборното помещение по време на упражняване на вота, както и че не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

            Поради това следва да се укаже на състава на секционна избирателна комисия № 173700018 незабавно да изведе от изборното помещение лицето Цвятко Петров Истилянов , като при необходимост и със съдействието на органите МВР и да се предупреди да не извършва предизборна агитация пред избирателната секция, тъй като извършва нарушение на Изборния кодекс и носи административно – наказателна отговорност.

            Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20  във връзка с чл. 182, ал. 4  от Изборния кодекс от Изборния кодекс Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски 

 

Р Е Ш И:

 

УКАЗВА на състава на секционна избирателна комисия № 173700018 с. Красново, общ. Хисаря  НЕЗАБАВНО да изведе от изборното помещение лицето Цвятко Петров Истилянов, като при необходимост и със съдействието на органите на  МВР и да се предупреди да не извършва предизборна агитация пред избирателната секция, тъй като извършва нарушение на Изборния кодекс и носи административно – наказателна отговорност.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 14.11.2021 в 10:52 часа

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения