Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 228- ПВР/НС
Пловдив Област, 14.11.2021

ОТНОСНО: Работа на секционна избирателна комисия в намален състав в община РОДОПИ в изборния ден при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за Народно събрание на Република България на 14 ноември 2021 год.

Към 8 часа в изборния ден - 14.11.2021 година в Районна избирателна комисия 17 Пловдив област постъпи информация за не явил се назначен член от секционна избирателна комисия в община Родопи. Поради липса на предоставен резервен член от съответната партия/коалиция, която е предложила не явилият, както и поради не представена ново предложение, секционната избирателна комисия следва да работи в намален състав, като е спазено изискването за наличие на кворум за работа.

С оглед горното и на основание чл. 72, ал.1, т.1 и т.4  от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА не явилия се член от секционната избирателна комисия в община „Родопи“ както следва :

№ СИК

населено място

не явил се член

позиция

172600023

с. Крумово

Елена Михайлова Дробчева

член

 

  1. ОПРЕДЕЛЯ секционната избирателна комисия по т.1 да работи в намален състав.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 14.11.2021 в 11:35 часа

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения