Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 236-ПВР/НС
Пловдив Област, 14.11.2021

ОТНОСНО: Постъпил сигнал от Гергана Чобанова, упълномощен представител на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски.

На 14.11.2021 г. в 14:10 ч. на електронната поща на  Седемнадесети изборен район – Пловдивски е постъпил сигнал с вх. № 14/14.11.2021 год. от Гергана Чобанова, упълномощен представител на „Изправи се БГ! Ние идваме“, че „в гр. Кричим има разлепени плакати на ПП „ДПС“ в прекомерна близост до секция № 173900008.“

            Към сигнала не са приложени доказателства.

            При така изложеното, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски, счита че с оглед твърденията в жалбата евентуално е допуснато нарушение на чл.184 ал.1 от Изборния кодекс. Нарушението се отстранява от секционната избирателна комисия. Съгласно разпоредбата на чл.184 ал.2 от Изборния кодекс, членове на СИК следва незабавно да отстранят агитационните материали, а при необходимост и със съдействието на Кмета или кметския наместник и на органите на МВР.

         Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20, от Изборния кодекс Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски 

 

Р Е Ш И:

 

УКАЗВА на Кмета на община Кричим да извърши проверка относно изложеното в сигнала и при необходимост агитационните материали да бъдат отстранени.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 14.11.2021 в 14:29 часа

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения