Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 239-ПВР/НС
Пловдив Област, 14.11.2021

ОТНОСНО: Постъпила жалба от Катя Манаилова Донева

На 14.11.2021 г. в 18:40  ч. на електронната поща на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски е постъпила жалба с вх. № 17/14.11.2021 год. от Катя Манаилова Донева с твърдение, че лице с име Мая Ангелова Павлова е нарушила ИК, като е била придружител при гласуване на повече от две лица-гласоподаватели в СИК 174100018 с. Йоаким Груево, общ.Стамболийски, обл.Пловдив.

Към жалбата не са приложени доказателства.

            Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски извърши проверка по телефон, като разговаря с председателя на посочената СИК. Последният направи справка в списъка на придружителите като установи, че посоченото лице е било придружител само на двама гласоподаватели.

            При така изложеното, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски намира, че в жалбата не се съдържат данни и доказателства да извършени нарушения на изборното законодателство, поради което следва да се отхвърли.

         Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20, от Изборния кодекс Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски 

 

 

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалба с вх. № 17/14.11.2021 год. от Катя Манаилова Донева.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 14.11.2021 в 19:12 часа

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения