Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 24-ПВР/НС
Пловдив Област, 01.10.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Сопот при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район- Пловдивски  е постъпила Заповед № РД-09-361/21.09.2021 г. с вх. № 2 от 27.09.2021 г. на Кмета на община Сопот, от която е видно, че са образувани 12 бр. избирателни секции в община Сопот (без ПСИК и тези по чл.9, ал.6 от Изборния кодекс) за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Спазени са изискванията на чл. 9, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Изборния кодекс.

Единната номерация на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) и тези по чл. 9, ал. 6 от Изборния кодекс ще бъде формирана и утвърдена с отделно решение на Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район- Пловдивски, когато са налице условията за тяхното образуване съгласно чл. 90 и съответно чл. 9, ал. 8 от Изборния кодекс и в срока, посочен в Хронограмата за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г, приета с Решение № 537-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.8, ал.8 от Изборния кодекс, Решение № 564- ПВР/НС от 21. 09. 2021 г. на ЦИК, и Решение № 16- ПВР/НС от 01.10.2021 г. на РИК 17, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

РЕШИ: 

Формира и утвърждава единна номерация на 12 бр. избирателни секции в община Сопот в Седемнадесети изборен район- Пловдивски, както следва:

Населено място

Секция №

гр. Сопот

174300001

гр. Сопот

174300002

гр. Сопот

174300003

гр. Сопот

174300004

гр. Сопот

174300005

гр. Сопот

174300006

гр. Сопот

174300007

гр. Сопот

174300008

гр. Сопот

174300009

гр. Сопот

174300010

с. Анево

174300011

с. Анево

174300012

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Зам. председател: Кристиан Димитров Гьошев

* Публикувано на 01.10.2021 в 17:33 часа

Свързани решения:

16-ПВР/НС/01.10.2021

48-ПВР/НС/01.10.2021

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения