Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 252-ПВР/НС
Пловдив Област, 19.11.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатска листа на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева издигнати от ИК при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

В Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдив област е постъпило Заявление с вх. № 7 от 18.11.2021 г. в 12,15ч. (Приложение № 54-ПВР-НС от изборните книжа), заведено във Входящия регистър на застъпниците и на заместващи застъпници при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год., подписано от Елена Руменова Неделева , в качеството си на пълномощник на Радомир Петров Чолаков - представляващ Инициативен комитет за издигане независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева, чиято кандидатска листа е регистрирана с Решение № 673-ПВР/ 04.10. 2021 година на Централна избирателна комисия.

Към заявлението са приложени следните документи: Списък с имената и ЕГН на 22 броя застъпници на хартиен носител в един екземпляр, както и същият списък на технически носител в excel формат. Представени са и декларации от лицата, че отговарят на законовите изисквания да бъдат застъпници и че същите са съгласни да бъдат регистрирани като такива на кандидатската листа за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева .

След служебна проверка от страна на РИК 17 Пловдив област се установи, че така предложените 22 лица отговарят на законовите изисквания и могат да бъдат регистрирани като застъпници, тъй като те не са регистрирани за застъпници на кандидатската листа на друга партия, коалиция или инициативен комитет и нямат друго качество при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год. Заявените данни са коректни и са налице условията предложените лица да бъдат регистрирани като застъпници.

С оглед горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и т. 16, във връзка с чл. 118, ал. 2 и чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 707-ПВР/НС/31.05.2021 на Централната избирателна комисия,

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА 22 броя застъпници на кандидатите на кандидатска листа на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева  издигнати от ИК при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год. както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

ЕГН/ЛН на застъпника
22

1

Николай Чавдаров Ерев

**********

2

Сашо Митков Драганов

**********

3

Стефан Митков Маринов

**********

4

Георги Димитров Алексиев

**********

5

Милка Петрова Даскалова

**********

6

Стефка Георгиева Чегова

**********

7

Милен Кирилов  Шуплев

**********

8

Иван Стоянов Митков

**********

9

Василена Стоянова Илиева

**********

10

Тонка Андреева Илиева

**********

11

Валери Йорданов Петров

**********

12

Мария Илиева Меседжиева

**********

13

Дафинка Димитрова Харизанова

**********

14

Стефка Георгиева Касапова

**********

15

Димитър Владимиров Петраков

**********

16

Анита Кирилова Василева

**********

17

София Кирилова Василева

**********

18

ГЕОРГИ СВЕТОСЛАВОВ СТОИЧКОВ

**********

19

Рангел Методиев Рашков

**********

20

Красимира Иванова Новакова

**********

21

Михаил Костадинов Герчев

**********

22

Благой Кирилов Донев

**********

 

2. Издава удостоверения на регистрираните лица по т.1.

3. Публикува Списъка по т.1 в публичния регистър на застъпниците, при спазване изискванията за защита на личните данни.

4. При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката извършената в ЦИК/РИК регистрация на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за първия избор запазва действието си. Между двата избора може да бъдат регистрирани и нови застъпници.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 19.11.2021 в 19:01 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения