Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 253-ПВР/НС
Пловдив Област, 19.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на ИК за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

В Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски е представен списък с упълномощени представители, подписан от Елена Руменова Неделева  в качеството ѝ на пълномощник на Радомир Петров Чолаков представляващ ИК. Списъкът е заведен с вх. № 732/18.11.2021 г. във Входящата поща на  Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

Към хартиения носител на списъка е представен и такъв на технически носител в електронен вариант с имената, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да  представляват ИК за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева в изборния ден на 21 ноември 2021 година. Номерацията на упълномощените представители в електронния носител е съобразно последователността в хартиения носител.

След служебна проверка от страна на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски се установи, че така посочените представители нямат друго при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год. Заявените данни са коректни и са налице условията предложените лица да бъдат вписани като представители.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс и въз основа на Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски

Р Е Ш И:

 1. ПРИЕМАсписък с упълномощени представители 118 броя  на ИК за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева
 2. ПУБЛИКУВАсписъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя

ЕГН/ЛН на представителя
118

№ и дата на пълномощното

1

АЛЬОША АНДРЕЕВ ЮЛИЯНОВ

**********

01-21/17.11.2021

2

АНГЕЛ ХРИСТЕВ ДИМИТРОВ

**********

02-21/17.11.2021

3

БОРИСЛАВ РАДОСЛАВОВ РАДОСЛАВОВ

**********

03-21/17.11.2021

4

ДИМИТЪР ГЕНОВ КАВАЛДЖИЕВ

**********

04-21/17.11.2021

5

ЙОРДАН ИВАНОВ ЖЕЛЕВ

**********

05-21/17.11.2021

6

КАМЕН РАЕВ КУЦЕВ

**********

06-21/17.11.2021

7

КОСТАДИН ИВАНОВ ЯКОВ

**********

07-21/17.11.2021

8

ПЕТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ФИЛИПОВ

**********

08-21/17.11.2021

9

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ШОПОВА

**********

09-21/17.11.2021

10

РАДОСЛАВ НИКОЛОВ ЯНКОВ

**********

10-21/17.11.2021

11

ХРИСТИНА НИКОЛОВА ФИЛИПОВА

**********

11-21/17.11.2021

12

ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ЧОЛАКОВ

**********

12-21/17.11.2021

13

Иванка Донева Алексова

**********

13-21/17.11.2021

14

Маргарита Петрова Петрова

**********

14-21/17.11.2021

15

Николина Алонцова Чучулигова

**********

15-21/17.11.2021

16

НИНА СТАНЕВА АВРАМОВА

**********

16-21/17.11.2021

17

Радка Видева Стайкова

**********

17-21/17.11.2021

18

ВЕСЕЛИНКА ДОБРЕВА КОПАРАНОВА

**********

18-21/17.11.2021

19

Атанас Георгиев Дафов

**********

19-21/17.11.2021

20

Дарина Стефанова Стеева

**********

20-21/17.11.2021

21

ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ

**********

21-21/17.11.2021

22

Илиана Минчева Лалова

**********

22-21/17.11.2021

23

Сребра Костова Атанасова

**********

23-21/17.11.2021

24

Стефка Пейкова Савова

**********

24-21/17.11.2021

25

Татяна Божкова Пелева

**********

25-21/17.11.2021

26

Слави Петров Джалъзов

**********

26-21/17.11.2021

27

Дечко Матеев Керезов

**********

27-21/17.11.2021

28

Тодор Пенчев Рогачев

**********

28-21/17.11.2021

29

Кирил Янков Георгиев

**********

29-21/17.11.2021

30

Никола Божидаров Бекиров

**********

30-21/17.11.2021

31

Николай Цветков Цветков

**********

31-21/17.11.2021

32

Данка Евстатиева Зидарова-Люртова

**********

32-21/17.11.2021

33

Доньо Тодоров Тодоров

**********

33-21/17.11.2021

34

Красен Семков Краев

**********

34-21/17.11.2021

35

Антон Дзанев Минев

**********

35-21/17.11.2021

36

Иван Маринов Моллов

**********

36-21/17.11.2021

37

Анастасия Димитрова Чолакова

**********

37-21/17.11.2021

38

Ангел Костадинов Анев

**********

39-21/17.11.2021

39

ВАСИЛ ПАНТАЛЕЕВ БОЖИКОВ

**********

40-21/17.11.2021

40

Кирил Людмилов Панталеев

**********

41-21/17.11.2021

41

Шенол Кязимов Шерифов

**********

42-21/17.11.2021

42

Костадин Петров Кърпачев

**********

43-21/17.11.2021

43

Стоян Георгиев Давчев

**********

44-21/17.11.2021

44

Стефан Манолов Куцинов

**********

45-21/17.11.2021

45

Анелия Иванова Кметова

**********

46-21/17.11.2021

46

Илия Стефанов Димов

**********

47-21/17.11.2021

47

Тодор Атанасов Лозанов

**********

48-21/17.11.2021

48

Марин Томов Томов

**********

49-21/17.11.2021

49

Стоян Илиев Куршумов

**********

50-21/17.11.2021

50

Стоил Личев Михайлов

**********

51-21/17.11.2021

51

Петър Ангелов Славков

**********

52-21/17.11.2021

52

Александър Георгиев Богданов

**********

53-21/17.11.2021

53

Румяна Димитрова Апостолова

**********

54-21/17.11.2021

54

Николай Атанасов Стаматов

**********

55-21/17.11.2021

55

Али Дурмуш Баджаклъ

**********

104-21/17.11.2021

56

Ангел Георгиев Ковачев

**********

105-21/17.11.2021

57

Асен Бориславов Кичуков

**********

106-21/17.11.2021

58

Бальо Кирев Балев

**********

107-21/17.11.2021

59

Георги Христев Кирев

**********

108-21/17.11.2021

60

Георги Русев Русев

**********

109-21/17.11.2021

61

Димитър Тодоров Мумджидис

**********

110-21/17.11.2021

62

Димитър Недков Недев

**********

111-21/17.11.2021

63

Златка Асенова Кичукова

**********

112-21/17.11.2021

64

Иван Йорданов Дерекювлиев

**********

113-21/17.11.2021

65

Мариана Димитрова Колева

**********

114-21/17.11.2021

66

Никола Петков Николов

**********

115-21/17.11.2021

67

ЛЮБОВ СТЕПАНОВНА КОРИНОВСКА

**********

82-21/17.11.2021

68

ДЕЯНА АНДРЕЕВА ЗАГОРЧЕВА

**********

79-21/17.11.2021

69

МЛАДЕН МИНЧЕВ МАНДРАДЖИЙСКИ

**********

83-21/17.11.2021

70

МЛАДЕН НИКОЛОВ ШИШКОВ

**********

84-21/17.11.2021

71

СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ БАЛАБАНСКИ

**********

88-21/17.11.2021

72

РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МАТАНСКИ

**********

87-21/17.11.2021

73

ЙОСИФ СЕРАФИМОВ ЯЧЕВ

**********

81-21/17.11.2021

74

ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ ЧАВДАРОВ

**********

78-21/17.11.2021

75

ЕЛЕНА ИВАНОВА УЗУНОВА

**********

80-21/17.11.2021

76

ПЕТЪР АНГЕЛОВ АНТОНОВ

**********

85-21/17.11.2021

77

Величка Георгиева Стоичкова

**********

57-21/17.11.2021

78

Георги Илиев Кръстев

**********

58-21/17.11.2021

79

Веска Иванова Вълчанова

**********

59-21/17.11.2021

80

Любомир Петров Бойчев

**********

60-21/17.11.2021

81

Кирил Цветанов Гавраилов

**********

61-21/17.11.2021

82

Илия Тодоров Илиев

**********

62-21/17.11.2021

83

Ангел Николов Драганов

**********

63-21/17.11.2021

84

Валентина Радкова Хаджиева

**********

64-21/17.11.2021

85

Галина Иванова Вълева

**********

65-21/17.11.2021

86

Венцислав Бориславов Дзивков

**********

66-21/17.11.2021

87

Красимира Михайлова Кънева

**********

67-21/17.11.2021

88

Стефана Димитрова Мътнова

**********

68-21/17.11.2021

89

Цветелина Юлиянова Черешарова

**********

69-21/17.11.2021

90

Благомир Любенов Петков

**********

70-21/17.11.2021

91

Димитър Иванов Стоилов

**********

71-21/17.11.2021

92

Йорданка Георгиева Гавраилова

**********

72-21/17.11.2021

93

Нели Иванова Бундева

**********

73-21/17.11.2021

94

Запрян Василев Янков

**********

74-21/17.11.2021

95

Георги Кънчев Ламбов

**********

75-21/17.11.2021

96

Румяна Иванова Самоковарева

**********

76-21/17.11.2021

97

Костадин Стоилов Ангелов

**********

77-21/17.11.2021

98

Васка Николова Атанасова

**********

117-21/17.11.2021

99

Георги Кирилов Буков

**********

118-21/17.11.2021

100

Иванка Рангелова Демирева

**********

119-21/17.11.2021

101

Калина Георгиева Стаменова

**********

120-21/17.11.2021

102

Георги Борисов Ташев

**********

121-21/17.11.2021

103

Катя Иванова Чолева

**********

122-21/17.11.2021

104

Теодора Стоянова Найденова

**********

89-21/17.11.2021

105

Йордан Тодоров Тодоров

**********

90-21/17.11.2021

106

Марияна Атанасова Димитрова

**********

91-21/17.11.2021

107

Владимир Малинов Пильов

**********

13-21/17.11.2021

108

Красимира Евгениева Грозданова

**********

92-21/17.11.2021

109

Камен Николов Драганов

**********

93-21/17.11.2021

110

Марияна Георгиева Топузова

**********

94-21/17.11.2021

111

Катя Манаилова Донева

**********

95-21/17.11.2021

112

Любомир Атанасов Копривленски

**********

96-21/17.11.2021

113

Никола Сашков Драганов

**********

97-21/17.11.2021

114

Милен Димитров Найденов

**********

98-21/17.11.2021

115

Иван Рангелов Стойчев

**********

99-21/17.11.2021

116

Калина Василева Игнатова

**********

100-21/17.11.2021

117

Стоян Димитров Богданов

**********

101-21/17.11.2021

118

Жанета Рангелова Иванова

**********

102-21/17.11.2021

 

 1. Упълномощените представители НЕ МОГАТ да бъдат придружители на избиратели, които имат увредено зрение или са със затруднения в придвижването, което не им позволява да извършат сами необходимите действия при гласуването.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 19.11.2021 в 19:08 часа

Календар

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения