Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 26-ПВР/НС
Пловдив Област, 01.10.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единна номерация на образуваните избирателни секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Родопи при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски е постъпила Заповед № 1081/21.09.2021 г. с вх. № 15 от 28.09.2021 г. на Кмета на община Родопи, от която е видно, че са образувани 56 броя избирателни секции в община Родопи (без ПСИК и тези по чл.9, ал.6 от Изборния кодекс) за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Спазени са изискванията на чл. 9, ал.1, ал.2, ал.3 от Изборния кодекс.

Единната номерация на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) и тези по чл.9, ал.6 от Изборния кодекс ще бъде формирана и утвърдена с отделно решение на Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район - Пловдивски, когато са налице условията за тяхното образуване съгласно чл. 90 и съответно чл.9, ал. 8 от Изборния кодекс и в срока, посочен в хронограмата за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г, приета с Решение № 537-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.8, ал.8 от Изборния кодекс, Решение № 564-ПВР/НС от 21.09.2021 г. на ЦИК, и Решение № 16 - ПВР/НС от 01.10.2021 г. на РИК 17, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

 

РЕШИ: 

Формира и утвърждава единна номерация на 56 броя избирателни секции в община Родопи в Седемнадесети изборен район - Пловдивски, както следва:

Населено място

Секция №

с. Белащица

172600001

с. Белащица

172600002

с. Белащица

172600003

с. Бойково

172600004

с. Браниполе

172600005

с. Браниполе

172600006

с. Браниполе

172600007

с. Браниполе

172600008

с. Брестовица

172600009

с. Брестовица

172600010

с. Брестовица

172600011

с. Брестовица

172600012

с. Брестовица

172600013

с. Брестник

172600014

с. Брестник

172600015

с. Брестник

172600016

с. Дедово

172600017

с. Златитрап

172600018

с. Златитрап

172600019

с. Извор

172600020

с. Кадиево

172600021

с. Кадиево

172600022

с. Крумово

172600023

с. Крумово

172600024

с. Крумово

172600025

с. Крумово

172600026

с. Лилково

172600027

с. Марково

172600028

с. Марково

172600029

с. Марково

172600030

с. Марково

172600031

с. Оризари

172600032

с. Първенец

172600033

с. Първенец

172600034

с. Първенец

172600035

с. Първенец

172600036

с. Първенец

172600037

с. Ситово

172600038

с. Скобелево-Чурен

172600039

с. Устина

172600040

с. Устина

172600041

с. Устина

172600042

с. Храбрино

172600043

с. Цалапица

172600044

с. Цалапица

172600045

с. Цалапица

172600046

с. Цалапица

172600047

с. Цалапица

172600048

с. Цалапица

172600049

с. Цалапица

172600050

с. Ягодово

172600051

с. Ягодово

172600052

с. Ягодово

172600053

с. Ягодово

172600054

с. Ягодово

172600055

с. Устина

172600056

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Зам. председател: Кристиан Димитров Гьошев

* Публикувано на 01.10.2021 в 17:35 часа

Свързани решения:

43-ПВР/НС/01.10.2021

104-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения