Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 261-ПВР/НС
Пловдив Област, 19.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Карлово при произвеждане на нов избор за Президент и Вицепрезидент на Републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

С Решение № 94-ПВР/НС /19.10.2021 год. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски са назначени съставите на секционните избирателни комисии на територията на Община Карлово.

В Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски са постъпили предложения от Община Карлово с вх. № 728/18.11.2021 год., вх. № 740/18.11.2021 г., вх. № 745/18.11.2021 г. и вх. № 801/ 19.11.2021 г., с които се предлагат да бъдат извършени промени в поименния състав на секционните избирателни комисии на територията на Община Карлово.

При извършена проверка се установи, че предложителят разполага с представителна власт по силата на пълномощно, представено по време на проведените при кмета на общината консултации за назначаване на съставите на СИК.

Относно предложените за назначаване лица се констатира, че същите отговарят на изискванията на Изборния кодекс да бъдат назначени за членове на секционните избирателни комисии и нямат друго качество в изборите за Президент и Вицепрезидент на Републиката на 21 ноември 2021г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

Р Е Ш И:

 1. ОСВОБОЖДАВАчленове на СИК на територията на Община Карлово, както следва:

№ СИК

Име, презиме и фамилия
НА НАЗНАЧЕН

Длъжност

ЕГН  НА НАЗНАЧЕН

171300005

Теодора Димова Павлова

Член

**********

171300007

Тихомира Иванова Чонкова

Секретар

**********

171300009

Александър Петров Първанов

Член

**********

171300009

Анелия Стоянова Димова

Зам. председател

**********

171300017

Силвия Тодорова Данова

Секретар

**********

171300017

Васил Гърдев Димитров

Член

**********

171300017

Мехмед Юсеинов Шишков

Член

**********

171300022

Стоян Делов Стоянов

Член

**********

171300023

Георги Иванов Гачев

Член

**********

171300025

Георги Цвятков Илиев

Член

**********

171300026

Майя Василева Недевска

Член

**********

171300036

Стоянка Кузманова Неделчева

Председател

**********

171300049

Сийка Сашева Любенова

Член

**********

171300054

Павлина Георгиева Балтова

Член

**********

171300055

Красимира Савова Гаргова

Зам. председател

**********

171300060

Васил Минков Шумков

Секретар

**********

 

 1. АНУЛИРА издадените им удостоверения.
 2. НАЗНАЧАВА за членове на СИК на територията на община Карлово,както следва:

№ СИК

Име, презиме и фамилия
НА ЗАМЕСТНИК

Длъжност

ЕГН  НА ЗАМЕСТНИК

171300005

Христо Димитров Дишев

Член

**********

171300007

Христина Стоянова Георгиева

Секретар

**********

171300009

Стоян Делов Стоянов

Член

**********

171300009

Александър Петров Първанов

Зам. председател

**********

171300017

Васил Гърдев Димитров

Секретар

**********

171300017

Силвия Тодорова Данова

Член

**********

171300017

Неджет Шефкет Манаф

Член

**********

171300022

Виктория Валентинова Трифонова

Член

**********

171300023

Георги Цветков Илиев

Член

**********

171300025

Георги Иванов Гачев

Член

**********

171300026

Стоянка Ненова Джакова

Член

**********

171300036

Стайка Лазарова Чапръзова

Председател

**********

171300049

Мария Атанасова Барбова

Член

**********

171300054

Боряна Атанасова Гавазова

Член

**********

171300055

Радка Димитрова Радева

Зам. председател

**********

171300060

Таня Видолова Видолова

Секретар

**********

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК по т.3
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 19.11.2021 в 19:25 часа

Свързани решения:

94-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения