Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 267- ПВР/НС
Пловдив Област, 19.11.2021

ОТНОСНО: Промяна и допълване на съставите на СИК на територията на Община Кричим при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

С Решение № 97 - ПВР/НС/19.10.2021 год. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски са назначени съставите на секционните избирателни комисии на територията на Община Кричим.

С Решение № 213-ПВР/НС от 14.11.2021г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски е извършена промяна в състава на СИК № 173900010 поради неявяване на един от назначените членове, а именно Георги Кирилов Момнев, като на негово място на длъжност зам.-председател е назначена Неврие Мюмюнова Шакирова, която първоначално фигурира в посочената секция като член. Към момента на провеждане на консултациите при кмета на общината, политическите партии и коалиции, участващи в тях, са постигнали съгласие относно състава и ръководствата на секционните избирателни комисии, поради което и при произвеждане на втори тур на изборите следва да се спазват постигнатите договорености. В тази връзка, следва да се даде възможност на партиите и коалициите да представят нови членове на мястото на тези, които не са се явили в изборния ден и поради това са били освободени. Ето защо, и доколкото Неврие Шакирова първоначално е предложена като член на посочената секция, следва да бъде освободена от длъжността зам. – председател, а на мястото на Георги Момнев да бъде назначено друго лице, съгласно постъпило във входящия регистър на РИК предложение с вх. № 726/18.11.2021г.

Извън горното, с писмо вх. № 729/18.11.2021 г., вх. № 744/18.11.2021 г. в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски са постъпили предложения от ПП ДПС и ПП ИТН, с които се предлага да бъдат извършени промени в поименния състав на секционните избирателни комисии на територията на Община Кричим.

Относно предложените за назначаване лица се констатира, че същите отговарят на изискванията на Изборен кодекс да бъдат назначени за членове на секционните избирателни комисии и нямат друго качество в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

 

Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА членове на СИК на територията на Община Кричим, както следва:

 № на СИК

Име, презиме и фамилия
НА НАЗНАЧЕН

ЕГН  НА НАЗНАЧЕН

Длъжност

173900010

Неврие Мюмюнова Шакирова

**********

Зам. - председател

173900006

Фатма Мехмед Арабаджиева

**********

Председател

173900002

Нина Борисова Касабова

**********

Член

 1. АНУЛИРА издадените им удостоверения.
 2. НАЗНАЧАВА за членове на СИК на територията на община Кричим, както следва:

№ на СИК

Име, презиме и фамилия
НА ЗАМЕСТНИК

ЕГН
на ЗАМЕСТНИК

Длъжност

173900010

Илка Илич Андреева

**********

Зам. - председател

173900010

Атидже Смаилова Халибрямова

**********

Член

173900006

Гюлчен Мустафова Екимова

**********

Председател

173900002

Йоана Стефанова Лазарова

**********

Член

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК по т.3

 

 1. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

 

 

 1. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 19.11.2021 в 19:21 часа

Календар

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения