Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 279-ПВР/НС
Пловдив Област, 21.11.2021

ОТНОСНО: Отсъствие на членове на ръководство на СИК в изборния ден 21.11.2021 година и попълване на ръководните състави в СИК в община „Марица” при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент.

Във връзка с не явили се членове от ръководния състав на СИК в община „Марица“ в изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент 21 ноември 2021 г., Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, следва да вземе решение за попълване на ръководствата на съответните секционни избирателни комисии, за които не са постъпили резервни предложения от квотата на съответната партия/коалиция. Когато председателят на секционната избирателна комисия отсъства, Районната избирателна комисия назначава  заместник-председателя за председател, а член на секционната избирателна комисия за заместник-председател. Когато отсъства заместник-председателят или секретарят на секционната избирателна комисия, тогава Районната избирателна комисия назначава член на секционната избирателна комисия за заместник-председател или за секретар.

Попълването на ръководствата на всяка СИК се извършва от явилите се членове и при спазване на изискванията на ИК.

Предвид на гореизложеното и на основание чл. 229, ал. 3, ал.4 и ал.5 във вр. с чл. 72, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия Пловдив област

Р Е Ш И:

1.НАЗНАЧАВА в ръководството на СИК № 171700001 в село Царацово, като секретар Даниела Трънкова  с ЕГН **********, която до изборния ден е бил член на същата секционна избирателна комисия.

2.НАЗНАЧАВА в ръководството на СИК № 171700029 в село Скутаре, като заместник-председател Теодора Топалджова с ЕГН **********, която до изборния ден е бил член на същата секционна избирателна комисия.

2.НАЗНАЧАВА в ръководството на СИК № 171700037 в село Маноле, като секретар

Невена Георгиева  с ЕГН **********, която до изборния ден е бил член на същата секционна избирателна комисия.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 21.11.2021 в 08:51 часа

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения