Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 280-ПВР/НС
Пловдив Област, 21.11.2021

ОТНОСНО: Работа на секционни избирателни комисии в намален състав в община „Марица“ в изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен за 21 ноември 2021 год.

Към 8 часа в изборния ден - 21.11.2021 година в Районна избирателна комисия 17 Пловдив област постъпи информация за не явили се назначени членове от секционни избирателни комисии в община „Марица“. Поради липса на предоставени резервни членове от съответните партии и коалиции, които са предложили не явилите, както и поради не представени нови предложения, секционните избирателни комисии следва да работят в намален състав, като е спазено изискването за наличие на кворум за работа.

 

С оглед горното и на основание чл. 72, ал.1, т.1 и т.4  от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА не явили се членове от секционни избирателни комисии в община „Марица“ както следва :

№ СИК

населено място

не явили се членове

позиция

171700001

Царацово

Марияна Панчева

секретар

171700029

Скутаре

Богдан Йорданов                

Зам.-председател

171700028

Скутаре

Тодор  Кирилов

член

171700028

Скутаре

Неделина Димитрова          

член

171700037

Маноле

Юлияна Гроздева     

секретар

171700037

Маноле

Асен  Василев  

член

171700039

Манолско конаре

Стоил Илиев

член

171700039

Манолско конаре

Теодора  Кисилерска 

член

 2. ОПРЕДЕЛЯ секционните избирателни комисии по т.1 да работят в намален състав.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 21.11.2021 в 08:59 часа

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения