Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 283-ПВР/НС
Пловдив Област, 21.11.2021

ОТНОСНО: Работа на секционни избирателни комисии в намален състав в община Брезово в изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен за 21 ноември 2021 год.

Към 8 часа в изборния ден - 21.11.2021 година в Районна избирателна комисия 17 Пловдив област постъпи информация за не явили се назначени членове от секционни избирателни комисии в община Брезово. Поради липса на предоставени резервни членове от съответните партии и коалиции, които са предложили не явилите, както и поради не представени нови предложения, секционните избирателни комисии следва да работят в намален състав, като е спазено изискването за наличие на кворум за работа.

Установи се, че в СИК № 170700004 несъответствие по чл. 66 от ИК, заради наличието на двама братя членове на СИК. Затова единия от тях следва да бъде освободен.

 

С оглед горното и на основание чл. 72, ал.1, т.1 и т.4  от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

Р Е Ш И:

 1. ОСВОБОЖДАВАне явили се членове от секционни избирателни комисии в община Брезово  както следва :

№ СИК

населено място

не явили се членове

позиция

171700015

Борец

Цветан Лакич

член

170700004

Чоба

Илия Сашов Асенов

член

170700012

Златосел

Гергана Георгиева

член

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ секционните избирателни комисии по т.1 да работят в намален състав.
 1. ОСВОБОЖДАВА не явили се членове от секционни избирателни комисии в община Брезово както следва :

№ СИК

населено място

ОСВОБОЖДАВА

позиция

170700013

Дрангово

Дафина Раднева Вълева

член

170700018

Пъдарско

Анета Савова Илиева

член

 

 

 1. НАЗНАЧАВА се членове от секционни избирателни комисии в община Брезово  както следва :

№ СИК

населено място

НАЗНАЧАВА

позиция

егн

170700013

Дрангово

Иванка Драгомирова Танева

член

**********

170700018

Пъдарско

Наташа Александрова Рашид

член

**********

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 21.11.2021 в 10:05 часа

Календар

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения