Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 286-ПВР/НС
Пловдив Област, 21.11.2021

ОТНОСНО: Отсъствие на членове на ръководство на СИК в изборния ден 21.11.2021 година и попълване на ръководните състави в СИК в община „Асеновград” при произвеждане на нови избори за президент и вицепрезидент на 21ноември 2021 година.

Във връзка с не явили се членове от ръководния състав на СИК в община „Асеновград“ в изборния ден при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за Народно събрание на 21 ноември 2021 г., Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, следва да вземе решение за попълване на ръководствата на съответните секционни избирателни комисии, за които не са постъпили резервни предложения от квотата на съответната партия/коалиция. Когато председателят на секционната избирателна комисия отсъства, Районната избирателна комисия назначава  заместник-председателя за председател, а член на секционната избирателна комисия за заместник-председател. Когато отсъства заместник-председателят или секретарят на секционната избирателна комисия, тогава Районната избирателна комисия назначава член на секционната избирателна комисия за заместник-председател или за секретар.

Попълването на ръководствата на всяка СИК се извършва от явилите се членове и при спазване на изискванията на ИК.

Предвид на гореизложеното и на основание чл. 229, ал. 3, ал.4 и ал.5 във вр. с чл. 72, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия Пловдив област

Р Е Ш И:

 1. 1.НАЗНАЧАВА в ръководството на СИК № 170100004 в гр.Асеновград, като ПРЕДСЕДАТЕЛ   Таня Иванова Петрова с ЕГН **********, която до изборния ден е била заместник-председател  на същата секционна избирателна комисия.
 2. НАЗНАЧАВА в ръководството на СИК № 170100004 в гр.Асеновград, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ Лидия Иванова Петрова с ЕГН **********, която до изборния ден е била член на същата секционна избирателна комисия.
 3. НАЗНАЧАВА в ръководството на СИК № 170100005 в гр.Асеновград, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ Гергана Кръстева Михайлова с ЕГН **********, която до изборния ден е била член на същата секционна избирателна комисия.
 4. НАЗНАЧАВА в ръководството на СИК № 170100022 в гр.Асеновград, като СЕКРЕТАР Климентина Георгиева Христева с ЕГН **********, която до изборния ден е била член на същата секционна избирателна комисия.
 5. НАЗНАЧАВА в ръководството на СИК № 170100036 в гр.Асеновград, като ПРЕДСЕДАТЕЛ Руска Неделчева Иванова с ЕГН **********, която до изборния ден е била заместник-председател на същата секционна избирателна комисия.
 6. НАЗНАЧАВА в ръководството на СИК № 170100036 в гр.Асеновград, като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ Елис Евстатиева Хаджиева с ЕГН **********, която до изборния ден е била член на същата секционна избирателна комисия.
 7. НАЗНАЧАВА в ръководството на СИК № 170100050 в гр.Асеновград, като ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ Мария Илиева Кишкилова с ЕГН **********, която до изборния ден е била член на същата секционна избирателна комисия.
 8. НАЗНАЧАВА в ръководството на СИК № 170100090 в гр.Асеновград, като СЕКРЕТАР Хилда Желязкова Палазова с ЕГН **********, която до изборния ден е била член на същата секционна избирателна комисия.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 21.11.2021 в 09:05 часа

Календар

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения