Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 287-ПВР/НС
Пловдив Област, 21.11.2021

ОТНОСНО: Отсъствие на членове на ръководство на СИК в изборния ден 21.11.2021 година и попълване на ръководните състави в СИК в община „Кричим” при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 година.

Във връзка с не явили се членове от ръководния състав на СИК в община „Кричим“ в изборния ден при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г., Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, следва да вземе решение за попълване на ръководствата на съответните секционни избирателни комисии, за които не са постъпили резервни предложения от квотата на съответната партия/коалиция. Когато председателят на секционната избирателна комисия отсъства, Районната избирателна комисия назначава  заместник-председателя за председател, а член на секционната избирателна комисия за заместник-председател. Когато отсъства заместник-председателят или секретарят на секционната избирателна комисия, тогава Районната избирателна комисия назначава член на секционната избирателна комисия за заместник-председател или за секретар.

Попълването на ръководствата на всяка СИК се извършва от явилите се членове и при спазване на изискванията на ИК.

Предвид на гореизложеното и на основание чл. 229, ал. 3, ал.4 и ал.5 във вр. с чл. 72, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия Пловдив област

Р Е Ш И:

 1. ОСВОБОЖДАВА като заместник – председател в СИК № 173900010 в гр. Кричим Илка Илич Андреева с ЕГН **********.

      2.НАЗНАЧАВА в ръководството на СИК № 173900010 в град Кричим, като заместник-председател Атидже Смаилова Халибрямова с ЕГН **********, която до изборния ден е била член на същата секционна избирателна комисия.

 1. ОСВОБОЖДАВА като член в СИК № 173900003 Данаил Димитров Стоилов с ЕГН **********, поради неявяване в изборния ден.
 2. ОПРЕДЕЛЯ СИК № 173900010, СИК № 173900001 и СИК №173900003 в община Кричим да работят в намален състав.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 21.11.2021 в 08:34 часа

Календар

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения