Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 29-ПВР/НС
Пловдив Област, 01.10.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Карлово при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район- Пловдивски  е постъпила Заповед № РД-700/20.09.2021 г. с вх. № 18 от 28.09.2021 г. на Кмета на община Карлово, от която е видно, че са образувани 75 бр. избирателни секции в община Карлово (без ПСИК и тези по чл.9, ал.6 от Изборния кодекс) за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Спазени са изискванията на чл. 9, ал.1, ал.2, ал.3 от Изборния кодекс.

Единната номерация на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) и тези по чл.9, ал.6 от Изборния кодекс ще бъде формирана и утвърдена с отделно решение на Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район- Пловдивски, когато са налице условията за тяхното образуване съгласно чл. 90 и съответно чл.9, ал. 8 от Изборния кодекс и в срока, посочен в Хронограмата за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г, приета с Решение № 537-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.8, ал.8 от Изборния кодекс, Решение № 564-ПВР/НС от 21.09.2021 г. на ЦИК, и Решение № 16- ПВР/НС от 01.10.2021 г. на РИК 17, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

РЕШИ: 

Формира и утвърждава единна номерация на 75 бр. избирателни секции в община Карлово в Седемнадесети изборен район- Пловдивски, както следва:

Населено място

Секция №

гр. Карлово

171300001

гр. Карлово

171300002

гр. Карлово

171300003

гр. Карлово

171300004

гр. Карлово

171300005

гр. Карлово

171300006

гр. Карлово

171300007

гр. Карлово

171300008

гр. Карлово

171300009

гр. Карлово

171300010

гр. Карлово

171300011

гр. Карлово

171300012

гр. Карлово

171300013

гр. Карлово

171300014

гр. Карлово

171300015

гр. Карлово

171300016

гр. Карлово

171300017

гр. Карлово

171300018

гр. Карлово

171300019

гр. Карлово

171300020

гр. Карлово

171300021

гр. Карлово

171300022

гр. Карлово

171300023

гр. Карлово

171300024

гр. Карлово

171300025

гр. Карлово

171300026

гр. Карлово

171300027

гр. Карлово

171300028

гр. Карлово

171300029

гр. Карлово

171300030

гр. Карлово

171300031

с. Соколица

171300032

с. Марино поле

171300033

с. Ведраре

171300034

с. Ведраре

171300035

гр. Баня

171300036

гр. Баня

171300037

гр. Баня

171300038

гр. Баня

171300039

с. Бегунци

171300040

с. Куртово

171300041

с. Пролом

171300042

с. Горни Домлян

171300043

с. Домлян

171300044

с. Мраченик

171300045

с. Васил Левски

171300046

с. Васил Левски

171300047

гр. Калофер

171300048

гр. Калофер

171300049

гр. Калофер

171300050

гр. Калофер

171300051

с. Московец

171300052

с. Богдан

171300053

с. Каравелово

171300054

с. Каравелово

171300055

с. Климент

171300056

с. Климент

171300057

с. Войнягово

171300058

с. Войнягово

171300059

с. Дъбене

171300060

с. Дъбене

171300061

с. Иганово

171300062

с. Певците

171300063

с. Кърнаре

171300064

с. Столетово

171300065

с. Слатина

171300066

с. Христо Даново

171300067

с. Христо Даново

171300068                                                                

с. Розино

171300069

с. Розино

171300070

с. Розино

171300071

с. Розино

171300072

с. Розино

171300073

гр. Клисура

171300074

гр. Клисура

171300075

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Зам. председател: Кристиан Димитров Гьошев

* Публикувано на 01.10.2021 в 17:37 часа

Свързани решения:

16-ПВР/НС/01.10.2021

47-ПВР/НС/01.10.2021

94-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения