Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 293-ПВР/НС
Пловдив Област, 21.11.2021

ОТНОСНО: Работа на секционни избирателни комисия в намален състав в община Куклен в изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.21 г.

Към 8 часа в изборния ден - 21.11.2021 г. в Районна избирателна комисия 17 Пловдив област, постъпи информация за неявили се назначени членове от секционни избирателни комисии в община Куклен. Поради липса на представени резервни членове от съответната партия/коалиция, която е предложила неявилите се членове, секционните избирателни комисии следва да работят в намален състав, като е спазено изискването за наличие на кворум за работа.

С оглед горното и на основание чл. 72, ал.1, т.1 и т.4  от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВАнеявилите се членове от секционните избирателни комисии в община Куклен, както следва :

№ СИК

населено място

неявил се член

позиция

174200002

гр. Куклен

Весела Георгиева Дончева

секретар

174200005

гр. Куклен

Пенка Илиева Тягова

член

174200011

 

с. Руен

Белхан Фехим Юмерефенди

 

член

 2. ОПРЕДЕЛЯ секционните избирателни комисии по т.1, да работят в намален състав.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 21.11.2021 в 11:55 часа

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения