Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 30-ПВР/НС
Пловдив Област, 01.10.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Калояново при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район- Пловдивски  е постъпила Заповед № 374 от 20.09.2021г. с вх.№ 4 от 27.09.2021 г. на Кмета на община Калояново, от която е видно, че са образувани 20 бр. избирателни секции в община Калояново (без ПСИК и тези по чл.9, ал.6 от Изборния кодекс) за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Спазени са изискванията на чл. 9, ал.1, ал.2, ал.3 от Изборния кодекс.

       Единната номерация на подвижните секционни избирателни комисии ( ПСИК) и тези по чл.9, ал.6 от Изборния кодекс ще бъде формирана и утвърдена с отделно решение на Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район- Пловдивски, когато са налице условията за тяхното образуване съгласно чл.90 и съответно чл.9, ал.8 от Изборния кодекс и в срока, посочен в Хронограмата за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г, приета с Решение № 537-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.8, ал.8 от Изборния кодекс, Решение № 564-ПВР/НС от 21.09.2021 г. на ЦИК и Решение № 16/ПВР/НС от 01.10.2021 г. на Районна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

РЕШИ: 

Формира и утвърждава единна номерация на 20 бр. избирателни секции в община Калояново в Седемнадесети изборен район- Пловдивски, както следва:

Населено място

Секция №

с. Калояново

171200001

с. Калояново

171200002

с. Калояново

171200003

с. Дуванлий

171200004

с. Житница

171200005

с. Житница

171200006

с. Дълго поле

171200007

с. Дълго поле

171200008

с. Ръжево Конаре

171200009

с. Ръжево Конаре

171200010

с. Главатар

171200011

с. Ръжево

171200012

с. Черноземен

171200013

с. Бегово

171200014

с. Сухозем

171200015

с. Отец Паисиево

171200016

с. Долна махала

171200017

с. Горна махала

171200018

с. Иван Вазово

171200019

с.Песнопой

171200020

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Зам. председател: Кристиан Димитров Гьошев

* Публикувано на 01.10.2021 в 17:37 часа

Свързани решения:

16-ПВР/НС/01.10.2021

41-ПВР/НС/01.10.2021

108-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения