Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 53-ПВР/НС
Пловдив Област, 04.10.2021

ОТНОСНО: Поправка в Решение № 40 ПВР-НС/ 01.10.2021 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски.

Със свое решение № 40-ПВР/НС от 01.10.2021 г, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски  определи общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Хисаря.

След извършена служебна проверка в цитираното решение се установи, че наименованието на населеното място с. Мало Крушево е изписано като „ с. Крушево“. Съгласно Заповед № РД-05-788 от 21.09.2021г. от кмета на община Хисаря, наименованието на селото следва да се чете като „ с. Мало Крушево“.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски, Комисията

Р Е Ш И:

ПОПРАВЯ допуснатата техническа грешка като наименованието на населеното място в колона първа в последния ред на първата таблица да се чете „ с. Мало Крушево“ вместо „Крушево“.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 04.10.2021 в 17:26 часа

Свързани решения:

40-ПВР/НС/01.10.2021

96-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения