Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 57-ПВР/НС
Пловдив Област, 04.10.2021

ОТНОСНО: Поправка в Решение № 42 ПВР-НС/ 01.10.2021 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски.

Със свое решение № 42-ПВР/НС от 01.10.2021 г. Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски  определи общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Съединение.

След извършена служебна проверка се установи, че във втора колона, в деветнадесетте редове  на решение № 42-ПВР/НС от 01.10.2021 г. са допуснати технически грешки в изписване номерацията на избирателните секции. Съгласно Заповед № РД-991 от 21.09.2021г. с вх.№ 22 от 29.09.2021 г. от Кмета на община Съединение и Решение № 16-ПВР/НС на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски номерацията на изборните секции следва да бъде в поредност  започвайки от 173300001 до 173300019 включително.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

Р Е Ш И:

1. ПОПРАВЯ допуснати технически грешки във втора колона, в деветнадесетте редове като вместо  от 170700001 до 170700019 да се ЧЕТЕ както следва:

Населено място

Секция №

Бр. членове СИК

гр. Съединение

173300001

9

гр. Съединение

173300002

9

гр. Съединение

173300003

9

гр. Съединение

173300004

7

гр. Съединение

173300005

7

гр. Съединение

173300006

9

гр. Съединение

173300007

9

гр. Съединение

173300008

7

гр. Съединение

173300009

7

с. Правище

173300010

7

с. Голям Чардак

173300011

7

с. Неделево

173300012

7

с. Малък Чардак

173300013

7

с. Драгомир

173300014

7

с. Найден Герово

173300015

7

с. Царимир

173300016

7

с. Царимир

173300017

7

с. Церетелево

173300018

7

с. Любен

173300019

7

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 04.10.2021 в 17:29 часа

Свързани решения:

16-ПВР/НС/01.10.2021

42-ПВР/НС/01.10.2021

95-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения