Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 60-ПВР/НС
Пловдив Област, 06.10.2021

ОТНОСНО: Допълване на Решение № 10-ПВР/НС от 29.09.2021 г. за определяне на специалисти – експерти към Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл.72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Решение № 542-ПВР/НС на ЦИК, Решение № 10-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски и писмо с Изх.№ ПВР-15-15/04.10.2021 г. от ЦИК, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

Р Е Ш И:

 1. Допълва т.2 от Решение № 10-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски като към определения персонален състав се добави:
 • Вероника Богданова Ковачева, ЕГН : **********
 1. Възнаграждението по договора, който ще бъде сключен с Областен управител на област Пловдив, е в размер на 780 лева месечно, като съгласно т.11 от Решение № 542-ПВР/НС на ЦИК, специалистите-експерти получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от основното възнаграждение за времето на работа в извънредна епидемиологична обстановка и е с начална дата 25 септември 2021 г. до 14 дни включително от произвеждане на изборите – 28 ноември 2021 г., съответно – 5 декември 2021 г. от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
 2. Заверено копие от настоящото решение да се изпрати на Областния управител на област Пловдив за сключване на граждански договор с определеното в т. 1 лице.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 06.10.2021 в 17:28 часа

Свързани решения:

10-ПВР/НС/27.09.2021

Календар

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения