Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 61-ПВР/НС
Пловдив Област, 06.10.2021

ОТНОСНО: Определяне на специалисти технически сътрудници към Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Решение № 542-ПВР/НС София, 16 септември 2021 г. на Централна избирателна комисия и писмо с Изх.№ ПВР-15-15/04.10.2021 г. от ЦИК, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

Р Е Ш И: 

1.С цел подпомагане дейността на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски при изпълнение на правомощията и задълженията и по чл. 72 от Изборния кодекс, определя 9 броя специалисти - технически сътрудници, които ще подпомагат дейността на Районната избирателна комисия, като оформят технически изготвените от членовете на комисията проекти на решения, входяща и изходяща кореспонденция, отговарят за архивирането и класифицирането на всички актове и документи на комисията, както и изпълняват други функции, възложени им от председателя на комисията в рамките на неговата компетентност.

 1. Определя персоналния състав на специалистите по т. 1, както следва:

     - Симона Мартинова Маркова, ЕГН: **********

     - Весела Пешева Петкова, ЕГН: **********

     - Мартин Николов Кадиев, ЕГН: **********

     - Петър Стилянов Воденчев, ЕГН: **********

     - Яна Веселинова Стоева, ЕГН: **********

     - Михаела Благовест Лазарова, ЕГН: **********

     - Николинка Димитрова Тодева, ЕГН: **********

     - Величка Христова Лазарова, ЕГН: **********

     - Таня Симеонова Бобчева, ЕГН: **********

 1. Срокът на договорите, които ще се сключат с тях, следва да бъдат от 25 септември 2021 г. до 14 дни включително от произвеждане на изборите – 28 ноември 2021 г., съответно – 5 декември 2021 г. от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
 2. Възнаграждението по договор е в размер на 560 лева месечно, като съгласно т.11 от Решение № 542-ПВР/НС от 19.09.2021 г. на ЦИК, се начислява допълнително 50 на сто от основното възнаграждение за времето на работа в извънредна епидемиологична обстановка.
 3. Заверено копие от настоящото решение да се изпрати на Областния управител на област Пловдив за сключване на граждански договор с определените в т. 2 лица.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 06.10.2021 в 17:29 часа

Календар

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения