Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 62-ПВР/НС
Пловдив Област, 06.10.2021

ОТНОСНО: Осъществяване на контрол при приемането, транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по общини и секции при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. на територията на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 617-ПВР/НС от 24.09.2021 г. на ЦИК, Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, както и съгласно писмо с изх. № ПВРНС-15-1 от 05.10.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

Р Е Ш И:

1.ОПРЕДЕЛЯ И УПЪЛНОМОЩАВА свои представители – членове на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, а именно:

Калоян Антонов Ангелов

Янко Христов Радунчев

Резервен член: Никола Атанасов Коцелов

  1. С правото:

- да приемат предаването на отпечатаните хартиени бюлетини за Седемнадесети изборен район Пловдивски и да подпишат съставените приемателните протоколи;

- да присъстват и да подписват приемателно-предавателните протоколи и други документи по осъществяване на контрол върху транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по общини и секции, както и при получаване и раздаване на изборни книжа и материали, свързани с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Седемнадесети изборен район Пловдивски.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 06.10.2021 в 17:29 часа

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения