Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 77 -ПВР/НС
Пловдив Област, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатската листа, предложена от ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Народното събрание на Република България на 14 ноември 2021 г.

В Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски е постъпило Предложение  с вх.№  8/10.10.2021 год., 16:30 часа във входящия регистър на кандидатите за народни представители от ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, от Борис Филипов Иванов, в качеството си на представляващ партията, чрез пълномощник Боян Боянов Станков - Расате, с искане за регистриране на кандидатска листа на  кандидатите за народни представители, при произвеждане на изборите за членове на Народното събрание на Република България на 14 ноември 2021 г., състоящо се от 13 (тринадесет) кандидати. (Приложение № 73-НС от изборните книжа).

ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ е регистрирана за участие в изборите за членове на Народно събрание на Република България на 14 ноември 2021 г., с Решение № 650 - НС от 29.09.2021 год. на Централна избирателна комисия.

            Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно Изборния кодекс документи, а именно:

 1. Предложение от партия за регистрация на кандидатска листа за народни представители  в изборите за членове на Народно събрание на Република България на 14 ноември 2021 год. (Приложение № 73-НС от изборните книжа).
 2. Заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия и че отговаря на условията по
  чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 78-НС от изборните книжа)  - 13 броя;
 3. Пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

След извършена проверка на представените документи, както и на съответствието на данните за кандидатите, вписани в заявлението за регистрация и в техническия носител, се установи, че е налице несъответствие в едно от предложените имена на кандидата, посочен под номер 5 в кандидатската листа. В представената собственоръчно  подписана декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК името  на кандидата е изписано по следния начин: „Димитър Иванов Мирков“. След извършена предварителна проверка в системата на Национална база данни се установи, че не съществува лице с такива имена спрямо съответното ЕГН.

 

На основание чл. 258, ал.2 от Изборния кодекс са дадени незабавни указания, че следва до 17 часа на 12.10.2021 г., нередностите да бъдат отстранени. В установения срок в Комисията  не постъпи заявление за отстраняване на нередностите, както и не е предложен друг кандидат .Това налага спрямо предложеното лице да бъде постановен отказ да бъде регистрирано.

Относно останалите кандидати са спазени изискванията относно регистрация на кандидатската листа за членове на Народното събрание на Република България на 14 ноември 2021 г. и че същите отговарят на особените изисквания на чл.255, ал. 1, т. 1 и 3 Изборния кодекс.

С оглед на горепосоченото и на основание 72, ал.1, т.8 и чл.258, ал.1 от Изборния кодекс, Решение № 579-НС от 23.09.2021г. на Централна избирателна комисия и Решение № 13- ПВР/НС от 27.09.2021 год. на РИК -17, Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

Р Е Ш И:

1.РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатска листа за народни представители, издигната от ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ в изборите за членове на Народно събрание на Република България на 14 ноември 2021 год., както следва:

Пореден №

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите

ЕГН на кандидатите

1

 Георги Славчев Крънчев

**********

2

Атанас Ангелов Петров

**********

3

Орлин Иванов Пандарев

**********

4

Живка Стойчева Стойчева

**********

5

 

 

6

Кирил Костадинов Чинов

**********

7

Асен Владимиров Тодоров

**********

8

Галин Недялков Петров

**********

9

Анелия Христова Христова-Кирилова

**********

10

Петко Георгиев Колев

**********

11

Пламен Николов Гьорев

**********

12

Катрин Ангелова Милева

**********

13

Кристиян Божидаров Вучков

**********

 

 1. ОТКАЗВА регистрация на кандидата Димитър Иванов Мирков.
 2. НЕ ПРЕНАРЕЖДА кандидатската листа за народни представители, издигната от ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ в изборите за членове на Народно събрание на Република България на 14 ноември 2021 год.
 3. Кандидатите за народни представители да се впишат в публичния регистър на кандидатите за народни представители.
 4. Издава удостоверения за регистрация на горепосочените кандидати съгласно Приложение № 85-НС от изборните книжа.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 12.10.2021 в 18:21 часа

Свързани решения:

13-ПВР/НС/27.09.2021

Календар

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения