Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 91-ПВР/НС
Пловдив Област, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатската листа, предложена от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ за участие в изборите за членове на Народното събрание на Република България на 14 ноември 2021 г.

В Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски е постъпило Предложение  с вх.№  25/12.10.2021 год., 15:35 часа във входящия регистър на кандидатите за народни представители от Мая Божидарова Манолова – Найденова и Николай Димитров Хаджигенов, действащи заедно, в качеството им на представляващи коалицията от партии, чрез пълномощника им Гергана Димитрова Чобанова, с искане за регистриране на кандидатска листа на  кандидатите за народни представители, при произвеждане на изборите за членове на Народното събрание на Република България на 14 ноември 2021 г., състоящо се от 21 (двадесет и един) кандидати (Приложение № 73-НС от изборните книжа).

КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ е регистрирана за участие в изборите за членове на Народно събрание на Република България на 14 ноември 2021 г., с Решение № 639 – НС от 29.09.2021 год. на Централна избирателна комисия.

         Към заявлението са приложени изискуемите, съгласно Изборния кодекс документи, а именно:

 1. Предложение от партия за регистрация на кандидатска листа за народни представители  в изборите за членове на Народно събрание на Република България на 14 ноември 2021 год. (Приложение № 73-НС от изборните книжа).
 2. Заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го коалиция и че отговаря на условията по
  чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия и коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 78-НС от изборните книжа)  - 21 броя;
 3. Пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

След извършена проверка на представените документи, както и на съответствието на данните за кандидатите, вписани в направеното предложение и в техническия носител, се установи, че са спазени изискванията относно регистрация на кандидатската листа за членове на Народното събрание на Република България на 14 ноември 2021 г. и че същите отговарят на особените изисквания на чл.255, ал. 1, т. 1 и 3 Изборния кодекс.

С оглед на горепосоченото и на основание 72, ал.1, т.8 и чл.258, ал.1 от Изборния кодекс, Решение № 639 – НС от 29.09.2021 год. на Централна избирателна комисия и Решение № 13- ПВР/НС от 27.09.2021 год. на РИК 17, Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

 

Р Е Ш И:

1.РЕГИСТРИРА и  ОБЯВЯВА  кандидатска листа за народни представители, издигната от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“  за изборите за членове на Народно събрание на Република България на 14 ноември 2021 год., както следва:

Пореден №

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите

ЕГН на кандидатите

1

Румен Маринов Йончев

**********

2

Ерма Димитрова Попова

**********

3

Весела Валентинова Кънчева

**********

4

Цветелина Радева Раленекова

**********

5

Йорданка Хилендарова Змиярова

**********

6

Стоянка Димитрова Мавродиева

**********

7

Божидар Георгиев Замярски

**********

8

Вяра Гришина Зафирова

**********

9

Димитър Емилов Махнев

**********

10

Мюнюр Мюмюнов Моралиев

**********

11

Мирослав Здравков Сираков

**********

12

Стефан Асенов Кехайов

**********

13

Милан Гочев Ганев

**********

14

Васил Танев Василев

**********

15

Еюп Шериф Садък

**********

16

Лидия Василева Данчева

**********

17

Анета Савова Илиева

**********

18

Росен Тонов Пеевски

**********

19

Полина Петрова Алатинова

**********

20

Христо Тодоров Кисов

**********

21

Ива Димова Дечевска

**********

 

 1. Кандидатите за народни представители да се впишат в публичния регистър на кандидатите за народни представители.
 2. Издава удостоверения за регистрация на горепосочените кандидати съгласно Приложение № 85-НС от изборните книжа.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 12.10.2021 в 18:19 часа

Свързани решения:

13-ПВР/НС/27.09.2021

Календар

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения