Архив избори:
11.07.2021

Справка за избирателна активност към 21,00 за Пловдив област

Община Бр.секции Бр. избиратели Бр. гл-11.00 ч. % Бр.гл.16.00 ч % Бр.гл.-20.00 ч. % Непр.
АСЕНОВГРАД 108 58 168 4338 7.46% 15465 26.59% 21796 37.47% няма
БРЕЗОВО 19 5 194 709 13.65% 1590 30.61% 2219 42.72% няма
КАЛОЯНОВО 20 9 277 699 7.53% 2181 23.51% 3554 38.31% няма
КАРЛОВО 78 44 437 3681 8.28% 11606 26.12% 17247 38.81% няма
КРИЧИМ 10 7 092 393 5.54% 1406 19.83% 2049 28.89% няма
КУКЛЕН 14 6 239 436 6.99% 1537 24.64% 2413 38.68% няма
ЛЪКИ 11 2 322 285 12.27% 704 30.32% 763 32.86% няма
МАРИЦА 40 25 693 1914 7.45% 6104 23.76% 10413 40.53% няма
ПЕРУЩИЦА 6 4 112 295 7.17% 876 21.30% 1394 33.90% няма
ПЪРВОМАЙ 40 22 746 1808 7.95% 5248 23.07% 7873 34.61% няма
РАКОВСКИ 34 22 375 1057 4.72% 3916 17.50% 6468 28.91% няма
РОДОПИ 56 28 160 1982 7.04% 6944 24.66% 10773 38.26% няма
САДОВО 21 12 136 871 7.18% 2465 20.31% 3914 32.25% няма
СОПОТ 12 8 847 875 9.89% 2494 28.19% 3664 41.42% няма
СТАМБОЛИЙСКИ 26 17 712 1337 7.55% 3786 21.38% 6232 35.19% няма
СЪЕДИНЕНИЕ 19 7 981 691 8.66% 2031 25.45% 3089 38.70% няма
ХИСАРЯ 24 10 471 1054 10.07% 2960 28.27% 4559 43.54% няма
Общо за областта 538 292 962 22425 7.65% 71313 24.34% 108420 37.00%  
11.07.2021

Справка за избирателна активност към 16,00 за Пловдив област

Община Бр.секции Бр. избиратели Бр. гл-11.00 ч. % Бр.гл.16.00 ч %
АСЕНОВГРАД 108 58 168 4338 7.46% 15465 26.59%
БРЕЗОВО 19 5 194 709 13.65% 1590 30.61%
КАЛОЯНОВО 20 9 277 699 7.53% 2181 23.51%
КАРЛОВО 78 44 437 3681 8.28% 11606 26.12%
КРИЧИМ 10 7 092 393 5.54% 1406 19.83%
КУКЛЕН 14 6 239 436 6.99% 1537 24.64%
ЛЪКИ 11 2 322 285 12.27% 704 30.32%
МАРИЦА 40 25 693 1914 7.45% 6104 23.76%
ПЕРУЩИЦА 6 4 112 295 7.17% 876 21.30%
ПЪРВОМАЙ 40 22 746 1808 7.95% 5248 23.07%
РАКОВСКИ 34 22 375 1057 4.72% 3916 17.50%
РОДОПИ 56 28 160 1982 7.04% 6944 24.66%
САДОВО 21 12 136 871 7.18% 2465 20.31%
СОПОТ 12 8 847 875 9.89% 2494 28.19%
СТАМБОЛИЙСКИ 26 17 712 1337 7.55% 3786 21.38%
СЪЕДИНЕНИЕ 19 7 981 691 8.66% 2031 25.45%
ХИСАРЯ 24 10 471 1054 10.07% 2960 28.27%
Общо за областта 538 292 962 22425 7.65% 71313 24.34%
11.07.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски УКАЗВА на членовете на секционните избирателни комисии, ЧЕ СА ДЛЪЖНИ да допускат до гласуване всички гласоподаватели, живеещи в чужбина, но намиращи се в изборния ден на територията на Република България, КОИТО ИМАТ ПОСТОЯНЕН АДРЕС В ОБХВАТА НА СЪОТВЕТНАТА СЕКЦИЯ, като попълнят декларация, че няма да гласуват на друго място.

11.07.2021

Справка за избирателна активност към 11,00 за Пловдив област

Община Бр.секции Бр. избиратели Бр. гл-11.00 ч. %
АСЕНОВГРАД 108 58 168 4338 7.46%
БРЕЗОВО 19 5 194 709 13.65%
КАЛОЯНОВО 20 9 277 699 7.53%
КАРЛОВО 78 44 437 3681 8.28%
КРИЧИМ 10 7 092 393 5.54%
КУКЛЕН 14 6 239 436 6.99%
ЛЪКИ 11 2 322 285 12.27%
МАРИЦА 40 25 693 1914 7.45%
ПЕРУЩИЦА 6 4 112 295 7.17%
ПЪРВОМАЙ 40 22 746 1808 7.95%
РАКОВСКИ 34 22 375 1057 4.72%
РОДОПИ 56 28 160 1982 7.04%
САДОВО 21 12 136 871 7.18%
СОПОТ 12 8 853 875 9.89%
СТАМБОЛИЙСКИ 26 17 712 1337 7.55%
СЪЕДИНЕНИЕ 19 7 981 691 8.66%
ХИСАРЯ 24 10 471 1054 10.07%
Общо за областта 538 292 962 22425 7.65%
10.07.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски се свиква на заседание на 10.07.2021г. от 17:30 часа в гр. Пловдив, Международен панаир – Пловдив палата № 6, бул. "Цар Борис III Обединител" 37.

10.07.2021

Съобщение

ДО ВСИЧКИ МЕДИИ:

На 11 юли 2021г. Районна избирателна комисия 17 Пловдив област ще проведе брифинги в следните часове:

-08.00 ч.

-12.00ч.

-16.30ч.

-20.00ч.

Брифингите ще се провеждат в палата №6 на Международен панаир Пловдив, първи етаж, на обозначетоно за целта място.

За брифингите отговарят Председателят и определените  с Решение №8-НС от 22.05.2021г. говорители.

10.07.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски се свиква на заседание на 11.07.2021г. от 07:30 часа в гр. Пловдив, Международен панаир – Пловдив палата № 6, бул. "Цар Борис III Обединител" 37.

08.07.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски се свиква на заседание на 09.07.2021г. от 13:00 часа в гр. Пловдив, Международен панаир – Пловдив палата № 6, бул. "Цар Борис III Обединител" 37.

05.07.2021

Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията

За периода oт 05 юли 2021 година до 13 юли 2021 година /включително/ адресът на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски е, както следва:

 • Международен панаир – Пловдив палати № 6, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, гр. Пловдив 4000

Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски обявява решенията си незабавно след приемането и оформянето им в писмен вид, чрез:

 • поставянето им на общодостъпно място - информационно табло, поставено във фоайето на палата № 6;
 • публикуване на интернет страницата на комисията  https://rik17.cik.bg/;

Обявява следните телефонни номера за връзка с Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски, а именно:

 • тел.:  032 990 804; 032 649764; 0877 804042; 0887 746084; 0889 444583
 • e-mail: [email protected]
10.07.2021

БРОЙ ИЗБИРАТЕЛИ 17 ИР - ПЛОВДИВСКИ

Община Бр.секции Бр. избиратели
АСЕНОВГРАД 108 58 168
БРЕЗОВО 19 5 194
КАЛОЯНОВО 20 9 277
КАРЛОВО 78 44 437
КРИЧИМ 10 7 092
КУКЛЕН 14 6 239
ЛЪКИ 11 2 322
МАРИЦА 40 25 693
ПЕРУЩИЦА 6 4 112
ПЪРВОМАЙ 40 22 746
РАКОВСКИ 34 22 375
РОДОПИ 56 28 160
САДОВО 21 12 136
СОПОТ 12 8 847
СТАМБОЛИЙСКИ 26 17 712
СЪЕДИНЕНИЕ 19 7 981
ХИСАРЯ 24 10 471
Общо за областта 538 292 962
05.07.2021

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАМЕНИ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

ВАЖНО: Подаване на данни за замени в членовете на СИК се извършват с приложения файл.

Предварително проверявайте ЕГН за валидност. Лица с невалидни ЕГН не могат да бъдат заменени/назначени.

 

03.07.2021

МЕРКИ ЗА ЛИЦА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

В съответствие с правомощията на РИК по чл. 10 ал.1 от ИК, чл.72 ал.1, точки 1, 2 и 14 от ИК и с оглед правото по чл. 235 ал.3 от ИК на лица с увредено зрение или затруднения в придвижването да гласуват в секция по свой избор, РИК 17 Пловдив област определи секциите на първия етаж /партер/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горния етаж на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдив област. Заявки за осигуряване на транспорт в изборния ден, 11.07.2021 г., на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, ще се приемат по общини в съответствие с предоставените данни и телефони.

 

В тази връзка общинските администрации следва да обозначат с указателни табели всички изборни секции, находящи се на първите етажи, като секции, в които могат да гласуват избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

28.06.2021

Бюлетината за гласуване

С Решение № 118-НС от 18.06.2021 г. Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски утвърди образеца на бюлетината за Седемнадесети изборен район - Пловдивски. На основание т.7 от Решение №50-НС от 20.05.2021 г. на ЦИК, с протоколно решение на ЦИК от 25.06.2021 г. е разрешено да бъде публикуван предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. на интернет страницата на РИК 17 Пловдив област.

28.06.2021

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Разяснителна кампания за избирателите

Гласуване на хора с увреждания

Гласуване на избиратели поставени под карантина или изолация

 

Гласуване с машина

 

 

--------------------------------------------------------------------

РИК 17 Пловдив област информира, че избирателите, чийто срок за валидност на личните им документи за самоличност е изтекъл или изтича в периода СЛЕД 13 март 2020 г.,  ИМАТ ПРАВО да гласуват на изборите за Народно събрание на 11 юли  2021 г. по време на извънредна епидемична обстановка, като удостоверяват самоличността си пред секционните избирателни комисии с лична карта или паспорт, като не се изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс.

 • Решение № 238-НС София, 16 юни 2021 г. 
 • Срокът на извънредната епидемична обстановка в Република България е удължен, считано от 01.06.2021 до 31.07.2021 г. с Решение № 426 от 26.05.2021 г. на Министерския съвет на Република България.

--------------------------------------------------------------------

РИК 17 Пловдив област уведомява избирателите, че:

 • Ако имате постоянен и настоящ адрес в различни населени места, може да подадете Заявление за вписване в избирателния списък по настоящия Ви адрес не по-късно от 26 юни 2021 г. по образец (Приложение № 12-НС от изборните книжа). Информация как да подадете заявлението потърсете от съответната общинска администрация. На много места това е възможно чрез електронна поща, факс и др.

 

21.06.2021

ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ В РИК 17

Условията и реда за участие на ЗАСТЪПНИЦИ на кандидатите в кандидатските листи на партии и коалиции в изборите за Народно събрание на 11 юли  2021 г. са приети с Решение № 165-НС/ 31.05.2021 г на ЦИК

Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната Районна избирателна комисия чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 39-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 10.11.2021 г. Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Към заявлението на партията и коалицията задължително се прилага:

 1. Списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр, както и на технически носител в excel формат. Списъкът се подписва и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.
 2. Декларация от лицата, които са заявени за застъпници (Приложение № 41-НС от изборните книжа)
 3. Файл за предоставяне на списък на застъпници - Застъпници-2021-Име_на_партия.xlsx

----------------------------------------------- -------------------------------------------------------------

Условията и реда за участие на УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на партии и коалиции в изборите за Народно събрание на 11 юли април 2021г. са приети Решение № 184/07.06.2021г на ЦИК.

 

Предложението за упълномощени представители се представя в РИК 17 Пловдив област на хартиен носител, както и електронна форма на технически носител в excel формат, съгласно образец на списък на упълномощените представители посочен в Приложение №1 и Приложение № 2 към Решение № 184/07.06.2021г на ЦИК.

 

28.05.2021

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩИНИТЕ

Моля за попълване данните за членовете на СИК да се използва следния файл.

Предварително проверявайте ЕГН за валидност. Лица с невалидни ЕГН не могат да бъдат назначени.

27.05.2021

Регистрация на инициативните комитети

Приемането на документите  за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.   се извършва всеки календарен ден на адрес: гр. Пловдив, пл. „Никола Мушанов” № 1, ет. 3, зала 300А от  9:00 до 17:00 часа. Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17:00 ч. на 31.05.2021 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

ВАЖНО:

Инициативният комитет се регистрира в РИК 17 Пловдив област, като представя  следните документи: Заявление за регистрация на инициативен комитет (по чл. 152, т. 2 и чл. 153 във връзка с чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5 ИК) (Приложение № 58-НС от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 31 май 2021 г. (40 дни преди изборния ден).    Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

 • имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;
 • имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител;
 • искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
 • адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакти.

 Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец - Декларация (по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 3, ал. 3 и чл. 243 ИК)(Приложение № 60-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;

г) банков документ за внесен депозит  по чл.129, ал. 1, т. 2 ИК;

д) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания ;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

27.05.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

РИК 17 Пловдив област приема документи за регистрация на кандидатски листи в срок до 8 юни 2021 година включително, до 17:00 часа.

Документите се приемат всеки ден от 9 до 17:00 часа в сградата на РИК 17 Пловдив област, на адрес: гр. Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, зала 300А
Областна администрация Пловдив.

Необходимите документи са определени с Решение № 118-НС/ 25.05.2021 г. на Централна избирателна комисия.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 293-НС / 12.07.2021

  относно: Установяване на резултатите на машинно гласувалите избиратели в СИК № 171700021 – Асеновград, община Асеновград, поради липса на флаш-памет при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 292-НС / 12.07.2021

  относно: Установяване на резултатите на машинно гласувалите избиратели в СИК № 171700021 – с. Скутаре, община Марица, поради некоректно отчитане на броя на отпечатаните от системата контролни разписки при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 291-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал с вх. № 20/11.07.2021 г. от Дамян Ангелов Дамянов от гр. Куклен, по пр. № УРИ 432Р-14719/2021г. на Първо РУ при ОМВР Пловдив.

всички решения