№ 293-НС / 12.07.2021

ОТНОСНО : Установяване на резултатите на машинно гласувалите избиратели в СИК № 171700021 – Асеновград, община Асеновград, поради липса на флаш-памет при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 292-НС / 12.07.2021

ОТНОСНО : Установяване на резултатите на машинно гласувалите избиратели в СИК № 171700021 – с. Скутаре, община Марица, поради некоректно отчитане на броя на отпечатаните от системата контролни разписки при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 291-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Сигнал с вх. № 20/11.07.2021 г. от Дамян Ангелов Дамянов от гр. Куклен, по пр. № УРИ 432Р-14719/2021г. на Първо РУ при ОМВР Пловдив.

№ 290-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Сигнал с вх. № 19/11.07.2021 г. от Златка Асенова Кичукова

№ 289-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 18/11.07.2021 г. в 15.36 ч. по имейла от Антония Минчева Душева – пълномощник на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

№ 288-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Сигнал с вх. № 17/11.07.2021 г. в 13.54 ч. от Лъчезар Бакърджиев.

№ 287-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Сигнал с вх. № 14/11.07.2021 г. от Ферди Кадир

№ 286-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Сигнал с вх. № 15/11.07.2021 г. в 13.02 ч. от Стефан Стефанов.

№ 285-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Сигнал с вх. № 13/11.07.2021 г. в 12.26 ч. по телефона от Красимира Петрова Иванова – общински координатор.

№ 284-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Сигнал с вх. № 16/11.07.2021 г. от Сребра Костова Атанасова

№ 283-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Отсъствие на членове на ръководство на СИК в изборния ден 11.07.2021 година и попълване на ръководните състави в СИК в община „Хисаря” при произвеждане на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 година.

№ 282-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Сигнал с вх. № 12/11.07.2021 г. от Каня Манаилова Донева

№ 281-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Промени в съставите на СИК в община Сопот на територията на Седемнадесети изборен район - Пловдивски при произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 год.

№ 280-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Преустановяване на гласуване с машина в СИК № 171300065 в с.Столетово, Община Карлово, област Пловдив

№ 279-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Преустановяване на гласуване с машина в СИК № 174100004 в гр. Стамболийски, област Пловдив

№ 277-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на секционните избирателни комисии в община Кричим при произвеждане на изборите за Народно събрание на Република България на 11 юли 2021 год.

№ 276-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Работа на секционни избирателни комисии в намален състав в община Асеновград в изборния ден при произвеждане на изборите за Народно събрание на Република България на 11 юли 2021 год.

№ 275-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Отсъствие на членове на ръководство на СИК в изборния ден 11.07.2021 година и попълване на ръководните състави в СИК в община „Стамболийски” при произвеждане на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 година.

№ 274-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Отсъствие на членове на ръководство на СИК в изборния ден 11.07.2021 година и попълване на ръководните състави в СИК в община Хисаря при произвеждане на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 година.

№ 273-НС / 11.07.2021

ОТНОСНО : Работа на секционни избирателни комисии в намален състав в община в изборния ден при произвеждане на изборите за Народно събрание на Република България на 11 юли 2021 год.

Календар

Решения

  • № 293-НС / 12.07.2021

    относно: Установяване на резултатите на машинно гласувалите избиратели в СИК № 171700021 – Асеновград, община Асеновград, поради липса на флаш-памет при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 292-НС / 12.07.2021

    относно: Установяване на резултатите на машинно гласувалите избиратели в СИК № 171700021 – с. Скутаре, община Марица, поради некоректно отчитане на броя на отпечатаните от системата контролни разписки при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 291-НС / 11.07.2021

    относно: Сигнал с вх. № 20/11.07.2021 г. от Дамян Ангелов Дамянов от гр. Куклен, по пр. № УРИ 432Р-14719/2021г. на Първо РУ при ОМВР Пловдив.

всички решения