Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 158-НС
Пловдив Област, 03.07.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатите от кандидатска листа на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ при произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 година.

В Районна избирателна комисия 17 Пловдив област е постъпило Заявление с вх. №2 от 02.07.2021 г. в 14:09 (Приложение № 39-НС от изборните книжа), заведено във Входящия регистър на застъпниците и на заместващи застъпници за участие в изборите за Народно събрание  на 11 юли 2021 г., подписано от Гергана Димитрова Чобанова, в качеството си на представляващ КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за регистриране на застъпници на кандидатската листа на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“.

Към заявлението са приложени следните документи: списък с имената и ЕГН на 281 броя застъпници на хартиен носител в един екземпляр, както и същият списък на технически носител в excel формат. Представени са и декларации от лицата, че отговарят на законовите изисквания да бъдат застъпници и че същите са съгласни да бъдат регистрирани като такива на кандидатите от кандидатската листа на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“.

След служебна проверка от страна на РИК 17 Пловдив област се установи, че предложените лица не са регистрирани за застъпници на кандидатската листа на друга партия/коалиция и нямат друго качество в изборите, насрочени за 11 юли 2021 година. Заявените данни са коректни и са налице условията предложените лица да бъдат регистрирани като застъпници.

С оглед горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и т. 16, във връзка с чл. 118, ал. 2 и чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 165-НС/31.05.2021 на Централната избирателна комисия, Решение № 80-НС/08.06.2021 година на  РИК 17 Пловдив област, Комисията  

Р Е Ш И:

 

1. РЕГИСТРИРА 280 броя застъпници на кандидатската листа КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, както следва:

 

 №

Име

ЕГН

1

Цветелина Василева Василева

**********

2

Диляна Георгиева Цанкова

**********

3

Бистра Цвяткова Стоянова

**********

4

Нейка Пенчева Мачева

**********

5

Бонка Аргирова Ангелова

**********

6

Георги Иванов Пулев

**********

7

Иванела Иванова Йотовска

**********

8

Нончо Николаев Ангелов

**********

9

Маргарита Василева Сулева

**********

10

Димитър Иванов Рачев

**********

11

Нонка Христова Иванова

**********

12

Виолета Минкова Колева

**********

13

Богдан Маринов Шаранов

**********

14

Стоянка Георгиева Шаранова

**********

15

Галина Кънчева Илинова

**********

16

Вида Райчева Иванова

**********

17

Теодора Видева Иванова

**********

18

Захари Ангелов Ангелов

**********

19

Наско Христов Атанасов

**********

20

Марина Тодорова Рашкова

**********

21

Борис Георгиев Стефанов

**********

22

Маргарита Димитрова Колева

**********

23

Юсеин Керим Мехмед

**********

24

Станьо Цвятков Стоянов

**********

25

Петя Тинкова Иванова

**********

26

Мартина Цветанова Иванова

**********

27

Цветелина Тинкова Джангазова

**********

28

Марийка Николова Джангазова

**********

29

Мария Цветелинова Джангазова

**********

30

Иван Цветанов Иванов

**********

31

Радка Златинова Иванова

**********

32

Мария Михайлова Богданова

**********

33

Стоимен Петков Петков

**********

34

Величка Георгиева Тикварова

**********

35

Маргарита Кръстева Стефанова

**********

36

Стефан Ненов Стефанов

**********

37

Николай Брайков Стойнов

**********

38

Радослав Николаев Стойнов

**********

39

Иванка Ранчева Ранчева

**********

40

Ваня Георгиева Тодорова

**********

41

Недялко Кънчев Тодоров

**********

42

Ралица Райчева Тодорова

**********

43

Ганчо Стоянов Вангов

**********

44

Катя Лилова Ралева

**********

45

Христина Георгиева Гечева

**********

46

Мария-Йоанна Вълкова Гечева

**********

47

Фиданка Захариева Мачева

**********

48

Николай Василев Мачев

**********

49

Марийка Маринова Дончева

**********

50

Тодор Неделев Вълчев

**********

51

НЕДЯЛКА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА

**********

52

Ваня Николова Коева

**********

53

Ивелина Тодорова Вълчева

**********

54

Иванка Вълева Дръндева

**********

55

Гинка Стоилова Тотова

**********

56

Минка Петрова Арбова

**********

57

Стойчо Койчев Сакутов

**********

58

Танка Стойчева Сакутова

**********

59

Сюзана Емилова Гешева

**********

60

Силвия Емилова Гешева

**********

61

Антоанета Димитрова Христова

**********

62

Румен Христов Христов

**********

63

Недялка Рачева Килапова

**********

64

Николина Миткова Млячкова

**********

65

Калин Димов Куцидимов

**********

66

Мартина Спасова Стефанова

**********

67

Гергина Дончева Шльомская

**********

68

Спаса Петкова Терзийска

**********

69

Галина Иванова Вълкова

**********

70

Костадин Мичев Петков

**********

71

Белгин Метин Мехмедова

**********

72

Хасан Исметов Мехмедов

**********

73

Ибрахим Сабахтин Моллаюмер

**********

74

Аделина Севдинова Илиева

**********

75

Севинч Мюмюнали Мунджалова

**********

76

Фикрет Рамаданов Мунджалов

**********

77

Расим Бейсим Шабан

**********

78

Фахри Мурад Мюмюн

**********

79

Гюлтен Салимехмед Мюмюн

**********

80

Фикрет Мурадов Мюмюнов

**********

81

Юмигюл Денисова Янъкова

**********

82

Айсел Емин Алимолла

**********

83

Иляз Исметов Мехмедов

**********

84

Нина Иванова Дернева

**********

85

Николина Ангелова Маташева

**********

86

Георги Рангелов Лотаров

**********

87

Галя Колева Рангелова

**********

88

Марийка Иванова Георгиева

**********

89

Величка Йорданова Котетарова

**********

90

Здравко Кузманов Сираков

**********

91

Светла Димитрова Живкова

**********

92

Красимир Асенов Назъров

**********

93

Филип Стефанов Желев

**********

94

Йордан Сашев Василев

**********

95

Веселин Христов Василев

**********

96

Ралица Емилова Кутинчева

**********

97

София Йорданова Тютюнджиева

**********

98

Атина Светославова Халваджиева

**********

99

Милко Стоянов Илиев

**********

100

Марияна Василева Данчева

**********

101

Добринка Костадинова Маринова

**********

102

Фанка Исаева Ненова

**********

103

Росица Димитрова Минчева

**********

104

Ирена Рангелова Георгиева

**********

105

Мария Иванова Христева

**********

106

Пенка Георгиева Залъмова

**********

107

Иван Николов Дернев

**********

108

Марияна Ненова Султирова

**********

109

Константин Михайлов Балджийски

**********

110

Ирина Иванова Шопова

**********

111

Иван Лидиев Лилковски

**********

112

Богомила Дончева Даскалова

**********

113

Красимира Атанасова Балджийска

**********

114

Димитър Иванов Бедров

**********

115

Мирослав Славчев Комендарев

**********

116

Захарина Вескова Сиракова

**********

117

Диана Емилова Гърбева

**********

118

Надежда Емилова Соколова-Илиева

**********

119

Борислав Юлианов Божков

**********

120

Красимир Митков Сираков

**********

121

Десислава Живкова Чукалова

**********

122

Венцислав Сергеев Странджалиев

**********

123

Мирослав Савчев Халкалиев

**********

124

Ангел Николов Малаков

**********

125

Веска Якимова Малакова

**********

126

Никола Ангелов Малаков

**********

127

Майкъл Ангелов Малаков

**********

128

Желязко Петров Спасов

**********

129

Янко Николаев Матев

**********

130

Никола Марчев Марчев

**********

131

Атанас Георгиев Барев

**********

132

Ивелина Николаева Матева

**********

133

Емил Георгиев Барев

**********

134

Николай Янков Матев

**********

135

Искра Иванова Матева

**********

136

Деяна Манолова Матева

**********

137

Недялка Атанасова Иванова

**********

138

Лина Ангелова Маркова

**********

139

Георги Йорданов Ангелов

**********

140

Петра Йорданова Колева

**********

141

Иванка Манолова Стефанова

**********

142

Христинка Атанасова Барева

**********

143

Радостина Атанасова Цветкова

**********

144

Марийка Стоянова Танкова

**********

145

Гергана Рангелова Тонова

**********

146

Виолета Тодорова Тошева

**********

147

Вероника Иванова Петрова

**********

148

Магдалина Иванова Петрова

**********

149

Димитър Георгиев Златанов

**********

150

Стоянка Николаева Колева

**********

151

Сюзан Юсеинова Иванова

**********

152

Иванка Запрянова Запрянова

**********

153

Костадинка Миланова Стоименова

**********

154

Мария Запрянова Мулева

**********

155

Красимир Георгиев Стоименов

**********

156

Лидия Милчева Христова

**********

157

Георги Красимиров Стоименов

**********

158

Антония Христофорова Мичева

**********

159

Христина Илиева Даскалска

**********

160

Стоян Петков Йотов

**********

161

Иван Димитров Герджиков

**********

162

Митко Ивов Димитров

**********

163

Галя Станева Димитрова

**********

164

Станко Митков Димитров

**********

165

Донка Димитрова Георгиева

**********

166

Мина Запрянова Тотева

**********

167

Илия Михайлов Илиев

**********

168

Неделчо Георгиев Данов

**********

169

Мирослава Желязкова Райкова

**********

170

Мария Стоянова Комитова

**********

171

Иван Дончев Дончев

**********

172

Пламен Ненчев Ненчев

**********

173

Стоилка Неделчева Тафрова

**********

174

Янка Атанасова Венкова

**********

175

Мария Петрова Бакърджийска

**********

176

Елена Янкова Павлова

**********

177

Мария Николова Кисова

**********

178

Ана Иванова Айлова

**********

179

Румяна Милкова Айлова

**********

180

Иванка Николова Кокова

**********

181

Красимир Милков Коков

**********

182

Димитър Найденов Тодоров

**********

183

Гертруд Димитрова Тодорова

**********

184

Руско Ляшев Димитров

**********

185

Виолета Николова Господинова

**********

186

Христо Митков Господинов

**********

187

Цветан Красимиров Петков

**********

188

Руслана Христева Петкова

**********

189

Величка Георгиева Ламбрева

**********

190

Дафинка Костадинова Койчева

**********

191

Недка Михайлова Митева

**********

192

Мария Петкова Георгиева

**********

193

Петко Кръстев Ангелов

**********

194

Иван Георгиев Чалъков

**********

195

Костадин Благоев Петров

**********

196

Таня Янкова Николова

**********

197

Валентина Георгиева Петкова

**********

198

Златина Тодорова Ганева

**********

199

Райна Иванова Костова

**********

200

Йордан Иванов Змияров

**********

201

Васил Атанасов Джорапов

**********

202

Йотко Сотиров Илиев

**********

203

Янко Кирилов Кирев

**********

204

Яна Викторова Петрова

**********

205

Иван Димитров Апостолов

**********

206

Василка Илиева Николова

**********

207

Гергина Митева Дерменджиева

**********

208

Наталия Янкова Кирева

**********

209

Светла Петкова Илиева

**********

210

Михаил Илиев Илиев

**********

211

Гергана Ангелова Кирева

**********

212

Гроздан Цветанов Лазаров

**********

213

Вейби Ахмедов Пелтеков

**********

214

Александър Запрянов Запрянов

**********

215

Галина Боянова Гуркова

**********

216

Найден Димитров Тодоров

**********

217

Стоянка Димитрова Николова

**********

218

Найден Айзенов Найденов

**********

219

Сийка Георгиева Костадинова

**********

220

Дора Илиева Тодорова

**********

221

Добринка Ангелова Илиева

**********

222

Хризантема Георгиева Пекова

**********

223

Живко Ламбов Атанасов

**********

224

Илия Атанасов Илиев

**********

225

Атанас Димитров Василев

**********

226

Мирослав Димитров Василев

**********

227

Йордан Атанасов Грънчаров

**********

228

Илия Иванов Ангелов

**********

229

Ваня Василева Ангелова

**********

230

Иван Кръстев Димитров

**********

231

Росица Христова Граматикова

**********

232

Митра Илиева Ангелова

**********

233

Христина Иванова Ангелова

**********

234

Христинка Николова Петкова

**********

235

Мирослав Петров Петров

**********

236

Минка Атанасова Нанева

**********

237

Елена Христова Рашкова

**********

238

Мерием Рамадан Мехмед

**********

239

Еда Мустафа Мехмед

**********

240

Анета Ташева Стамболова

**********

241

Стефан Васков Ковачев

**********

242

Люба Петрова Качакова-Меркова

**********

243

Христо Петров Мерков

**********

244

Благой Петров Мерков

**********

245

Милица Стефанова Илиева

**********

246

Костадин Георгиев Узунов

**********

247

Христо Стоянов Попиванов

**********

248

Валентина Богданова Христева

**********

249

Илина Кирова Русафова

**********

250

Иван Хилендаров Русафов

**********

251

Васил Христев Шопов

**********

252

Александър Стефанов Илиев

**********

253

Ксения Мартинова Заимова

**********

254

Филип Величков Величков

**********

255

Величка Георгиева Янева

**********

256

Цветелина Крумова Божалова

**********

257

Петър Стефанов Точев

**********

258

Диана Костова Калинова

**********

259

Атанас Георгиев Филипов

**********

260

Теодора Атанасова Делчева

**********

261

Емил Стайков Кирин

**********

262

Мехмед Станимиров Каменов

**********

263

Петьо Петров Бъмбин

**********

264

Георги Димитров Поповски

**********

265

Ангел Сергеев Маринов

**********

266

Станимир Стоянов Каменов

**********

267

Кирчо Стоянов Методиев

**********

268

Силвия Иванова Дечева

**********

269

Ива Миткова Димитрова

**********

270

Иван Ангелов Стойчев

**********

271

Генчо Костадинов Гиздев

**********

272

Емил Владимиров Карамфилов

**********

273

Мария Петрова Байрактарска

**********

274

Мариана Петкова Петрова

**********

275

Екатерина Петрова Петрова

**********

276

Васил Христов Вълчев

**********

277

Ивелина Петрова Петрова

**********

278

Димитър Красимиров Аврамов

**********

279

Даниела Георгиева Колева

**********

280

Саади Надим Рабат

**********

 

2. Издава удостоверения на регистрираните лица по т.1.

 

3. ОТКАЗВА регистрация на лицето Ана Иванова Фетова, ЕГН: **********, тъй като същото е член на СИК.

 

4. Публикува списъка по т.1 в публичния регистър на застъпниците, при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Ваня Костадинова Костадинова

Секретар: Кристиан Димитров Гьошев

* Публикувано на 03.07.2021 в 12:50 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 293-НС / 12.07.2021

  относно: Установяване на резултатите на машинно гласувалите избиратели в СИК № 171700021 – Асеновград, община Асеновград, поради липса на флаш-памет при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 292-НС / 12.07.2021

  относно: Установяване на резултатите на машинно гласувалите избиратели в СИК № 171700021 – с. Скутаре, община Марица, поради некоректно отчитане на броя на отпечатаните от системата контролни разписки при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 291-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал с вх. № 20/11.07.2021 г. от Дамян Ангелов Дамянов от гр. Куклен, по пр. № УРИ 432Р-14719/2021г. на Първо РУ при ОМВР Пловдив.

всички решения