Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 167-НС
Пловдив Област, 07.07.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатите от кандидатска листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ при произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 година.

В Районна избирателна комисия 17 Пловдив област е постъпило Заявление с вх. №4 от 06.07.2021 г. в 15:10 (Приложение № 39-НС от изборните книжа), заведено във Входящия регистър на застъпниците и на заместващи застъпници за участие в изборите за Народно събрание  на 11 юли 2021 г., подписано от Иванка Николаева Авкова, в качеството си на представляващ КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ!“ за регистриране на застъпници на кандидатската листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ!“.

Към заявлението са приложени следните документи: списък с имената и ЕГН на 441 броя застъпници на хартиен носител в един екземпляр, както и същият списък на технически носител в excel формат. Представени са и декларации от лицата, че отговарят на законовите изисквания да бъдат застъпници и че същите са съгласни да бъдат регистрирани като такива на кандидатите от кандидатската листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ!“.

След служебна проверка от страна на РИК 17 Пловдив област се установи, че предложените лица не са регистрирани за застъпници на кандидатската листа на друга партия/коалиция и нямат друго качество в изборите, насрочени за 11 юли 2021 година. Заявените данни са коректни и са налице условията предложените лица да бъдат регистрирани като застъпници.

С оглед горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и т. 16, във връзка с чл. 118, ал. 2 и чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 165-НС/31.05.2021 на Централната избирателна комисия, Решение № 80-НС/08.06.2021 година на  РИК 17 Пловдив област, Комисията  

Р Е Ш И:

1.РЕГИСТРИРА 443 броя застъпници на кандидатската листа КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ!“., както следва:

1

Ангел Христосков Генчев

**********

2

Георги Костов Шакаданов

**********

3

Георги Русинов Ковачев

**********

4

Йорданка Георгиева Иванова

**********

5

Стоилка Атанасова Добрева

**********

6

Лъчизарка Илиева Гатева

**********

7

Мария Христева Асенова

**********

8

Галина Веселинова Илиева

**********

9

Стоянка Георгиева Ковачева

**********

10

Цветомир Димитров Червенков

**********

11

Розалио Янков Павлов

**********

12

Виктория Василева Стоянова

**********

13

Серафим Бориславов Игнев

**********

14

Габриела Илиева Тошева

**********

15

Иванка Тодорова Азмакова

**********

16

Митко Димитров Раков

**********

17

Стефан Трайков Петров

**********

18

Никола Георгиев Гунчев

**********

19

Христо Добрев Панов

**********

20

Снежана Иванова Милушева

**********

21

Димитър Тодоров Йорданов

**********

22

Ваня Николаева Христева

**********

23

Ангел Стефанов Пеев

**********

24

Тони Георгиева Радева

**********

25

Стоян Александров Петраков

**********

26

Димитър Методиев Тодоров

**********

27

Мария Колева Николова

**********

28

Янка Стойкова Нанкина

**********

29

Луко Данаилов Ублеков

**********

30

Пенка Янева Ласкарева

**********

31

Цветелин Нешев Чонов

**********

32

Мариана Тодорова Станева

**********

33

Росица Наскова Топалска

**********

34

Надя Иванова Маринкина

**********

35

Матей Маринов Маринов

**********

36

Севда Мишелова Ризова

**********

37

Чавдар Атанасов Чонов

**********

38

Линка Илиева Чергарова

**********

39

Георги Бисеров Чергаров

**********

40

Пенчо Кръстев Дерузов

**********

41

Красимира Георгиева Генчева

**********

42

Златка Спасова Бързакова

**********

43

Иванка Георгиева Богданова

**********

44

Димитър Найденов Стоицов

**********

45

Мария Петрова Димова

**********

46

Траян Вълков Йончев

**********

47

Цветана Кръстева Кръстева

**********

48

Мария Живкова Руменова

**********

49

Василка Георгиева Кирашка

**********

50

Запрянка Стоянова Тучева

**********

51

Софка Стоянова Костадинова

**********

52

Динко Николов Гевезов

**********

53

Иван Йорданов Куртов

**********

54

Даниела Димитрова Русева

**********

55

Тонка Димитрова Челебийска

**********

56

Недялка Николова Джинска

**********

57

ИВАНКА  ВЪЛКОВА ЖЕЛЯЗКОВА

**********

58

ЖЕЛЯЗКО РУСИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

**********

59

ПЕНКА КОЛЕВА СЛАВОВА

**********

60

ЕЛЕНА МИТЕВА ЯНЕВА

**********

61

ДЕЛЧО ДОБРЕВ ЙОРДАНОВ

**********

62

НЕВЕНКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

**********

63

АТАНАСКА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА

**********

64

ОЛГА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

**********

65

АНГЕЛ ПЕТКОВ ПОПЧЕВ

**********

66

ПЕТРА НАЙДЕНОВА ПЕТРОВА

**********

67

ТОСКА ВАСИЛЕВА НАЙДЕВА

**********

68

КОСТАДИН ЯНКОВ КОСТАДИНОВ

**********

69

ТАТЯНА  ГОСПОДИНОВА СТАЛЕВА

**********

70

ХРИСТО ГЕРГАНОВ ГЕОРГИЕВ

**********

71

АНГЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ

**********

72

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

**********

73

КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

**********

74

ПЕТЯ КАЛЧЕВА НАЙДЕНОВА

**********

75

ЗЛАТКО ДЕЛКОВ ТАНЕВ

**********

76

ГЕОРГИ  АТАНАСОВ  ГЕОРГИЕВ

**********

77

ПЕТЯ  ВЕСЕЛИНОВА  НЕДЕВА

**********

78

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

**********

79

ПЛАМЕН СПАСОВ СПАСОВ

**********

80

ДЕШКА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА

**********

81

ЖЕЛЯЗКО ПЕТРОВ ПОЛИТОВ

**********

82

МИНКА АНГЕЛОВА ШОПОВА

**********

83

ЖАНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

**********

84

ЕЛЕНКА  СТАТЕВА  ТИЛОВА

**********

85

ПЕНКА  НИКОЛОВА БОШНАКОВА

**********

86

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БОЮКЛИЕВ

**********

87

ТОДОРКА  ИВАНОВА  ЦИНЦАРОВА

**********

88

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЧУРЧУЛИЕВ

**********

89

ВАСИЛ ПЕТКОВ ЧУРЧУЛИЕВ

**********

90

ПЕТЪР ХРИСТОЗОВ НАЛБАНТОВ

**********

91

АНГЕЛ ИВАНОВ ШИШЕКОВ

**********

92

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

**********

93

ЯНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

**********

94

Мария Илиева Шопова

**********

95

Йорданка Костадинова Семерджиева

**********

96

Лилия Атанасова Пехливанска

**********

97

Румен Данаилов Сипков

**********

98

Васил Николов Карадимов

**********

99

Никола Христев Топалов

**********

100

Здравко Николаев Узунов

**********

101

Божура Атанасова Кумчева

**********

102

Димитрия Йорданова Чернева

**********

103

Спаска Владова Матрева

**********

104

Люба Стоилова Атанасова

**********

105

Албена Илиева Узунова

**********

106

Иван Ламбрев Иванов

**********

107

СТОЯНКА ДОНЧЕВА ПУХТЕВА

**********

108

ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА ФИТНЕВА

**********

109

ПЕТЪР ГЕНКОВ ПРОДАНСКИ

**********

110

ИЛИЯ ЛЮБЕНОВ ЛЮБЕНОВ

**********

111

КАЛИНА ГЕОРГИЕВА КАЗАКОВА

**********

112

КРЪСТЮ ДИМИТРОВ БАЦИЕВ

**********

113

ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА

**********

114

ГАНКА МИХАЛЕВА ТАШЕВА

**********

115

МАРИНА ЙОНОВА КАЦАРСКА

**********

116

ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ

**********

117

РАДНЬО НАНЕВ МАНОЛОВ

**********

118

ХРИСТО ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ

**********

119

ХРИСТО ГАНЧЕВ ВАСИЛКОВ

**********

120

ПЕТЪР МИНЧЕВ КАЛПОШАНОВ

**********

121

СПАС ИВАНОВ МАЛЕШКОВ

**********

122

РАЧО ПЕТКОВ РАЧЕВ

**********

123

ИВАНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

**********

124

КАМЕН КОЛЕВ ДИМЧЕВ

**********

125

ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ

**********

126

РЮЧКЯН РАМАДАН АХМЕДОВА

**********

127

СЕРКАН СЕВТИНОВ АХМЕДОВ

**********

128

ЛАЛА КАРЕВА КУРТЕНКОВА

**********

129

ЙОРДАНКА ЦВЕТКОВА ДИНЕВА

**********

130

ХРИСТО ГЕРГИНОВ КОМИТОВ

**********

131

ЕМИЛИЯ КОСТОВА КОСТОВА

**********

132

НИКОЛ НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА

**********

133

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КУМЧЕВ

**********

134

ПЕНКА ХУБЕНОВА СТОЕВА

**********

135

ВЕСЕЛКА ДИМИТРОВА КРЪСТАНОВА

**********

136

НАДЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

**********

137

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДИЧЕВ

**********

138

ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

**********

139

НЕВЕНА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

**********

140

ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ПАСПАЛЕВА

**********

141

ГЕОРГИ БОНЧЕВ КАРЕВ

**********

142

БОНЧО ГЕОРГИЕВ КАРЕВ

**********

143

ВАСИЛ ПЕТКОВ САРАНДАЛИЕВ

**********

144

ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА   САРАНДАЛИЕВА

**********

145

ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА САРАНДАЛИЕВА

**********

146

ГЕОРГИ ПЕТКОВ САРАНДАЛИЕВ

**********

147

ЦВЕТКА ИВАНОВА ПОПОВА

**********

148

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА

**********

149

КРАСА АТАНАСОВА ЙОВКОВА

**********

150

ИВАНКА НИКОЛОВА БОЯДЖИЕВА

**********

151

ЖЕЧКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

**********

152

МАРИЯ ХРИСТЕВА НИКОЛОВА

**********

153

МАРУШКА АНДОНОВА АНГЕЛОВА

**********

154

ВАСИЛ ИЛИЕВ ПАЧАЛИЕВ

**********

155

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЗОЧИНОВ

**********

156

ДИАНА АТАНАСОВА ДЪРБОКЛИЕВА

**********

157

МАРИЯ ВАСИЛЕВА САРАНДАЛИЕВА

**********

158

ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЙОВКОВА

**********

159

РУМЕН КОСТАДИНОВ ГУНГАЛОВ

**********

160

ЙОРДАН ХРИСТЕВ ИВАНОВ

**********

161

ИВАН ПЕТРОВ МАНОЛОВ

**********

162

НАДЕЖДА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА

**********

163

ИВАН АТАНАСОВ НИКОЛОВ

**********

164

АНГЕЛИНКА ПАСЕВА КИШКИЛОВА

**********

165

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КИШКИЛОВ

**********

166

ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

**********

167

ТЕОДОР ЗЛАТКОВ КАДИЙСКИ

**********

168

ВЕСКА ПАВЛОВА САРАНДАЛИЕВА

**********

169

ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

**********

170

ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

**********

171

ГЮЛДЖАН МЮМЮНАЛИ МЮМЮН - МЕХМЕД

**********

172

ИВАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

**********

173

МАРИЙКА ИЛИЕВА АДВОКАТОВА

**********

174

ЙОРДАН ИВАНОВ ДАФЧЕВ

**********

175

АТАНАСКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА

**********

176

ПРЕСИЯН АТАНАСОВ РУСИНОВ

**********

177

ДАФИНКА ЦВЕТАНОВА КОДЖАБАШЕВА

**********

178

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

**********

179

БЛАГА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

**********

180

НАДЯ ДАМЯНОВА ФОТЕВА

**********

181

ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ СТОЯНОВ

**********

182

ГЕОРГИ СВЕТОЗАРОВ ДАРАКЧИЕВ

**********

183

МАРИЯНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА

**********

184

ИВАНКА БОРИСОВА ПАУНОВА

**********

185

КОЛЬО ХРИСТЕВ КОЛЕВ

**********

186

СНЕЖАНА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА

**********

187

СНЕЖА МИТКОВА МУРДЖАНОВА

**********

188

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ТЮРКЕДЖИ

**********

189

ИВАНКА ИЛИЕВА ЯНКОВА

**********

190

СВЕЖА ХРИСТЕВА АПОСТОЛОВА

**********

191

СТАНКА НИКОЛОВА КОЛЕНЦОВА

**********

192

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЗДРАВЧЕВ

**********

193

ВЕСКА АВРАМОВА ВЪЛЧЕВА

**********

194

ИВАН ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ

**********

195

КИРИЛ ИВАНОВ ЛЮБОМИРОВ

**********

196

НАТАЛИЯ ШЕНКОВА СТАЛЕВА

**********

197

ИЛИЯ САЛИЕВ АЛИЕВ

**********

198

АТАНАС АНДОНОВ ДИМИТРОВ

**********

199

ШАНКО НИКОЛОВ АНДОНОВ

**********

200

ИВАН ГЕОРГИЕВ АРГИРОВ

**********

201

АСЕН ИЛИЕВ АЛИЕВ

**********

202

ПЕТЯ НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА

**********

203

МАРИЯНА СТЕФЧОВА ВЪЛКАНОВА

**********

204

ДЕНИСГИЗЕН ЗЕНУРОВ ГАЛИПОВ

**********

205

АЛЕКСИ АЙДЪНОВ РАМАДАНОВ

**********

206

РЕФАТ АХМЕД ТОСУН

**********

207

ДЖЕМАЛИ БАЙРЯМОВ БАЙРЯМОВ

**********

208

АТАНАС РАЙЧЕВ ИВАНОВ

**********

209

ИЛИЯ АНГЕЛОВ ЩЕРЕВ

**********

210

МУДИН ЧАКЪР АЛИ

**********

211

МОХАМЕД - АЛИ ИВАНОВ ДИМОВ

**********

212

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ХРИСТЕВ

**********

213

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

**********

214

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЧАЧЕВ

**********

215

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ХРИСТЕВ

**********

216

СОТИР ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

**********

217

Славка Минкова Златанска

**********

218

Златка Колева Папазова

**********

219

Цветелин Атанасов Пищялов

**********

220

Божана Иванова Алатинова

**********

221

Милко Йосифов Ташев

**********

222

Катя Петрова Ташева

**********

223

Величка Колева Конева

**********

224

Петра Ляскова Гафтанска

**********

225

Петко Иванов Велев

**********

226

Тана Николова Паничарска

**********

227

Атанас Иванов Атанасов

**********

228

Атанас Минчев Бакъров

**********

229

Никола Ганчев Николов

**********

230

Димитър Тодоров Димитров

**********

231

Иван Стоянов Атанасов

**********

232

Видол Тодоров Рабаджиев

**********

233

Юлиана Дионисова Трайкова

**********

234

Петя Иванова Димитрова

**********

235

Василка Иванова Иванова

**********

236

Ненка Йонкова Тричкова

**********

237

Трендафил  Николов Трънков

**********

238

Атанас Иванов Атанасов

**********

239

Даниела  Костадинова Трънкова

**********

240

Цончо  Стоилов  Лесев

**********

241

Георги  Трифонов Балабанов

**********

242

Райна  Кръстева Ганева

**********

243

Димитър Стоянов Спасов

**********

244

Катя Иванова Модинкова

**********

245

Надежда  Ангелова Тингарова

**********

246

Иван  Цветанов Кирков

**********

247

Цветанка  Йорданова Киткова

**********

248

Мария  Йорданова Кичукова

**********

249

Стоян Красимиров Гатов

**********

250

Ивана Николова Рикелова

**********

251

Петър Величков Кисимов

**********

252

Иво Атанасов Купанов

**********

253

Емилия  Здравкова Купанова

**********

254

Койо  Тодоров Бинев

**********

255

Тодорка Стоилова Рангелова

**********

256

Александър  Венелинов Майсторов

**********

257

Крум Илиев Кифирски

**********

258

Ели  Георгиева Мъмърска

**********

259

Елена  Димитрова Кантарева

**********

260

Илия Пенев Узунов

**********

261

Иван Петров Пънтев

**********

262

Йордан  Асенов Димитров

**********

263

Иван Йорданов  Иванчев

**********

264

Йордан Иванов Иванчев

**********

265

Георги  Иванов Караиванов

**********

266

Цветелина Георгиева Атанасова

**********

267

Иванка Георгиева Манева

**********

268

Теодора Вескова Стоянова

**********

269

Антон Стефанов Рангелов

**********

270

Атанаска Иванова Колева

**********

271

Гинка Костадинова Спасова

**********

272

Нонка  Петрова Атанасова

**********

273

Стоянка Атанасова Иванова

**********

274

Александър  Атанасов Иванов

**********

275

Ганка Славова Запрянова

**********

276

Йордана  Иванова Христозова

**********

277

Деляна Лалова Райкова

**********

278

Мария Христева Каламова

**********

279

Софка Николова Митева

**********

280

Христина Димитрова Димитрова

**********

281

Цветелина Стоянова Сиболерска

**********

282

Цветелина Цвяткова Георгиева

**********

283

Васка Василева  Апостолова

**********

284

Стефан Стефанов Апостолов

**********

285

Милена Начева Семкова

**********

286

Стоян Димитров Пачарозов

**********

287

Васил Иванов Илиев

**********

288

Гергана Христозова Илиева

**********

289

Диана Григорова Василева

**********

290

Радка Петкова Комитова-Тодорова

**********

291

Христо Недялков Стойчев

**********

292

Радка Тодорова Карабобева

**********

293

Нела Иванова Христова

**********

294

Теннур Мустан Мехмед

**********

295

Александра Тодорова Христова

**********

296

Макавей Тодоров Пенчев

**********

297

Антон Христов  Петров

**********

298

Костадинка  Тодорова Мачева

**********

299

Генчо Тодоров Михалев

**********

300

Огнян Венциславов Александров

**********

301

Мариела Петрова Костадинова

**********

302

Веселин Генков Лучев

**********

303

Силви Миленова Димитрова

**********

304

Дарина Тодорова Маркова

**********

305

Пламен Минков  Самуилов

**********

306

Бояна  Илиева Митевска

**********

307

Станка Иванова Топова

**********

308

Георги Цвятков Димитров

**********

309

Мария Христева Видолова

**********

310

Валентин Венциславов Вакрилов

**********

311

Васко Стоянов Нешев

**********

312

Мария Иванова Атанасова

**********

313

Милка Христова Коритарева

**********

314

Мария Атанасова Барбова

**********

315

Божура Георгиева Христова

**********

316

Цветелина Кирилова Кирилова

**********

317

Марин Илиев Дамянов

**********

318

Ваня Димитрова Димитрова

**********

319

Екатерина Николаева Начевска

**********

320

Радка Димова Иванова

**********

321

Иванка Маринова Иванова

**********

322

Петър Иванов  Рулев

**********

323

Веселина Гънчева Василева

**********

324

Стефка Стоянова Георгиева

**********

325

Стефани Тодорова Тодорова

**********

326

Нено Колев Караиванов

**********

327

Огнян Ангелов Тодоров

**********

328

Стайка Лазарова Чапръзова

**********

329

Иван  Василев Иванов

**********

330

Лило Иванов Пунчев

**********

331

Иван Ненов Иванов

**********

332

Исус Илиев Илиев

**********

333

Филип Богданов Илиев

**********

334

Милко Атанасов Балтов

**********

335

Здравка Танкова Николова

**********

336

Марин Петров Петров

**********

337

Георги Тодоров  Лучев

**********

338

Трайчо Розалинов Димитров

**********

339

Костадин Стоянов Василев

**********

340

Златка Иванова Николова

**********

341

Ана Ганева Харалампиева

**********

342

Еленка Трифонова Христова

**********

343

Иван  Иванов Зидаров

**********

344

Димитър Петров Бабиков

**********

345

Антоанета Найденова Христова

**********

346

Ана Василева  Пехливанова

**********

347

Иванка чонова Милева

**********

348

Дела Манова Ганчоолова

**********

349

Светлана  Стоянова Димитрова

**********

350

Манол Василев Манолов

**********

351

Цветана Иванова Големджийска

**********

352

Стоянка Кръстева Кръстева

**********

353

Петя Сотирова Куцева

**********

354

Петър Атанасов Чобанов

**********

355

Иван Ганчев Марков

**********

356

Невена Вълчева Илиева

**********

357

Венета Недялкова Лачева

**********

358

Атанас Станков Димитров

**********

359

Йордан Георгиев Йорданов

**********

360

Стоян Благов Василев

**********

361

Елена Бисерова Бекярова

**********

362

Иван Йорданов Бозвелийски

**********

363

Нели Стоянова Иванова

**********

364

Дилян Анчев Кушев

**********

365

Красимира Иванова Иванова

**********

366

Златко Атанасов Василев

**********

367

Ангел Александров Марков

**********

368

Славчо Яков Гаджев

**********

369

Николай Йосифов Пенишев

**********

370

Иван Николов Гидишки

**********

371

Иван Георгиев Йовчев

**********

372

Недялко Иванов Боргоджийски

**********

373

Георги Петров Комаров

**********

374

Антон Йозов Кьолов

**********

375

Недялко Радов Романов

**********

376

Любомир Владимиров Стрехин

**********

377

Иван Венков Пищийски

**********

378

Венко Гочев Гочев

**********

379

Йовко Йосифов Патазов

**********

380

Лиляна Венкова Тодорова

**********

381

Галина Ченкова Атанасова

**********

382

Любомир Атанасов Босилков

**********

383

Петър Любомиров Луков

**********

384

Пламен Ангелов Рашев

**********

385

Георги Благоев Йорданов

**********

386

Мартин Георгиев Чаушев

**********

387

Димитър Любенов Алексов

**********

388

Магдалина Атанасова Събева

**********

389

Анелия Красимирова Георгиева

**********

390

Димитър Митков Гочев

**********

391

Андрей Йорданов Христев

**********

392

Атанаска Генчева Атанасова

**********

393

Димитър Атанасов Чингаров

**********

394

Елисавета Николова Василева

**********

395

Георги Богданов Петров

**********

396

Владимир Атанасов Бончев

**********

397

Вилияна Йорданова Трифонова

**********

398

Недялка Илиева Хаджиева

**********

399

Георги Сотиров Костов

**********

400

Павел Венков Павлов

**********

401

Гергана Митева Колева

**********

402

Веселин Христов Трендафилов

**********

403

Иванка Томова Гагова - Бочева

**********

404

Илия Петков Белнейски

**********

405

Илия Иванов Илиев

**********

406

Данчо Тодоров Кощилаков

**********

407

Мария Петкова Мустакова

**********

408

Митко Койчов Базитов

**********

409

Апостол Петков Станев

**********

410

Станислав Ненков Мерджанов

**********

411

Милка Николова Голевска

**********

412

Димитър Прокопов Атанасов

**********

413

Нели Любенова Дуралийска

**********

414

Йонка Ботова Марковска

**********

415

Найден Атанасов Мутовски

**********

416

Илияна Петрова Арабска

**********

417

Ива Иванова Вълчева

**********

418

Пенчо Тодоров Шапков

**********

419

Стоил Минчев Минчев

**********

420

Вълка Димитрова Дойчева

**********

421

Пено Стоянов Бойновски

**********

422

Минка Маринова Макавеева

**********

423

Пенка Апостолова Рахова

**********

424

Асен Евгениев Михайлов

**********

425

Георги Иванов Радинов

**********

426

Кръстю Кирилов Стефанов

**********

427

Атанас Стоянов Янакиев

**********

428

Атанас Павлов Балев

**********

429

Тодор Светлозаров Стоилов

**********

430

Йордан Светозаров Пунгеров

**********

431

Иван Рангелов Динков

**********

432

Йордан Спасов Гълъбов

**********

433

Никола Тодоров Коритарев

**********

434

Валентина Ангелова Палешникова

**********

435

Йорданка Спасова Стоилова

**********

436

Никола Илиев Дамянов

**********

437

Илина Николова Вутова

**********

438

Стоил Атанасов Христев

**********

439

Никола Стоянов Стоянов

**********

440

Васко Спасов Кузмов

**********

441

Георги Иванов Кузманов

**********

442

Петър Василев Кузманов

**********

443

Рангел Стефанов Матев

**********

 

 

2.Издава удостоверения на регистрираните лица по т.1.

 

 1. Публикува списъка по т.1 в публичния регистър на застъпниците, при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Ваня Костадинова Костадинова

Зам. председател: Дарина Цвяткова Тодорова

* Публикувано на 07.07.2021 в 14:44 часа

Свързани решения:

80-НС/08.06.2021

188-НС/08.07.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 293-НС / 12.07.2021

  относно: Установяване на резултатите на машинно гласувалите избиратели в СИК № 171700021 – Асеновград, община Асеновград, поради липса на флаш-памет при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 292-НС / 12.07.2021

  относно: Установяване на резултатите на машинно гласувалите избиратели в СИК № 171700021 – с. Скутаре, община Марица, поради некоректно отчитане на броя на отпечатаните от системата контролни разписки при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 291-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал с вх. № 20/11.07.2021 г. от Дамян Ангелов Дамянов от гр. Куклен, по пр. № УРИ 432Р-14719/2021г. на Първо РУ при ОМВР Пловдив.

всички решения