Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 168-НС
Пловдив Област, 07.07.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатите от кандидатска листа на КП „ГЕРБ-СДС“ при произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 година.

В Районна избирателна комисия 17 Пловдив област е постъпило Заявление с вх. №3 от 06.07.2021 г. в 15:17 (Приложение № 39-НС от изборните книжа), заведено във Входящия регистър на застъпниците и на заместващи застъпници за участие в изборите за Народно събрание  на 11 юли 2021 г., подписано от Елена Неделева, в качеството си на представляващ КП „ГЕРБ-СДС“ за регистриране на застъпници на кандидатската листа на КП „ГЕРБ-СДС“.

Към заявлението са приложени следните документи: списък с имената и ЕГН на 183 броя застъпници на хартиен носител в един екземпляр, както и същият списък на технически носител в excel формат. Представени са и декларации от лицата, че отговарят на законовите изисквания да бъдат застъпници и че същите са съгласни да бъдат регистрирани като такива на кандидатите от кандидатската листа на КП „ГЕРБ-СДС“.

След служебна проверка от страна на РИК 17 Пловдив област се установи, че предложените лица не са регистрирани за застъпници на кандидатската листа на друга партия/коалиция и нямат друго качество в изборите, насрочени за 11 юли 2021 година. Заявените данни са коректни и са налице условията предложените лица да бъдат регистрирани като застъпници.

С оглед горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и т. 16, във връзка с чл. 118, ал. 2 и чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 165-НС/31.05.2021 на Централната избирателна комисия, Решение № 80-НС/08.06.2021 година на  РИК 17 Пловдив област, Комисията  

Р Е Ш И:

 

1. РЕГИСТРИРА 183 броя застъпници на кандидатската листа КП „ГЕРБ-СДС“., както следва:

 

 

1

Радка Константинова Костова

**********

2

Запрян Иванов Запрянов

**********

3

Пенка Георгиева Григорова

**********

4

Иван Тодоров Колев

**********

5

Антон Тошков Тошков

**********

6

Георги Тодоров Генчев

**********

7

Пламен Панков Петков

**********

8

Ваня Атанасова Синджирлиева

**********

9

Атанас Димитров Кратунков

**********

10

Рангел Петров Богданов

**********

11

Георги Делчев Козалиев

**********

12

Николай Георгиев Нейчев

**********

13

Йордан Стоянов Атанасов

**********

14

Мария Стоянова Запрянова

**********

15

Стоянка Рангелова Ботева

**********

16

Найме Рафетова Чаушева

**********

17

Катя Василева Цанкова

**********

18

Цветана Сашова Попчева

**********

19

Христо Атанасов Плачков

**********

20

Мария Димитрова Тонева

**********

21

Георги Николов Гатев

**********

22

Боно Симонов Пачев

**********

23

Илияна Пламенова Николова

**********

24

Йорданка Стоянова Гешева

**********

25

Иван Личев Кузев

**********

26

Теодора Николова Господинова

**********

27

Димитър Николов Господинов

**********

28

Васил Илиев Асенов

**********

29

Гергина Георгиева Пенева

**********

30

Цветан Гочев Георгиев

**********

31

Величка Стоянова Итова

**********

32

Иванка Вълкова Таскова

**********

33

Красимира Георгиева Чакърова

**********

34

Петър Георгиев Лазаров

**********

35

Александър Бонов Събевски

**********

36

Димитър Стоев Макаков

**********

37

Илия Йорданов Илиев

**********

38

Димитър Тодоров Дичев

**********

39

Георги Желязков Личев

**********

40

Запрян Кръстев Христев

**********

41

Атанаска Кирилова Тонева

**********

42

ТАНЯ ТОНЕВА РАЙКОВА

**********

43

ИВА ЛЮБЕНОВА КИМАНОВА

**********

44

ТОНЬО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

**********

45

МИНКА КИРИЛОВА ЗАПРЯНОВА

**********

46

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ТОДОРОВА

**********

47

ДОРА КОЛЕВА ДИМИТРОВА

**********

48

КРИСТИЯН ЖЕКОВ ДИМИТРОВ

**********

49

ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ ЧАВДАРОВ

**********

50

ВЕНКО ПЕТРОВ ПЕЕВ

**********

51

ДЕЯНА АНДРЕЕВА ЗАГОРЧЕВА

**********

52

СТОЯНКА ИВАНОВА БАДАЛСКА

**********

53

ПЕНКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

**********

54

ПЛАМЕН ИВАНОВ ПУШКОВ

**********

55

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ТИМОНОВ

**********

56

ТАТЯНА ИВАНОВА КИСОВА

**********

57

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА ЩЕРЕВА

**********

58

ДЕЛЯН ПЕТРОВ НОЧЕВ

**********

59

БОРИС ИВАНОВ НЕНДОВ

**********

60

МЛАДЕН МИНЧЕВ МАНДРАДЖИЙСКИ

**********

61

ЙОСИФ СЕРАФИМОВ ЯЧЕВ

**********

62

КРАСИМИР ИВАНОВ РОМАНСКИ

**********

63

ПЛАМЕН ЙОВКОВ МАРИН

**********

64

РАФАЕЛО СЛАВОВ БЕНИН

**********

65

СПАСКА ЗАПРЯНОВА ПАУНОВА

**********

66

МАРИЯ БОРИСОВА МАДЖАРСКА

**********

67

ВАСИЛКА ХРИСТОВА ДИМОВА

**********

68

ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА ПЕЕВА

**********

69

ПЕТКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

**********

70

СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ БАЛАБАНСКИ

**********

71

ИВАЙЛО ЯНКОВ ИВАНОВ

**********

72

АННА РАФАИЛОВА ЗАГОРЧЕВА

**********

73

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

**********

74

Невена Милчева Спасова

**********

75

Николай Иванов Дрянков

**********

76

Мария Петрова Близнакова

**********

77

Иван Тодоров Лазаров

**********

78

Анка Тодорова Иванова

**********

79

Цветелина Неделчева Пеновска

**********

80

Димитрийка Стоилова Костова

**********

81

Светла Танкова Стоянова

**********

82

Никола Петров Кърчев

**********

83

Любка Петрова Зайкова

**********

84

Мария Чавдарова Тодорова

**********

85

Донка Петкова Кацарова

**********

86

Иван Василев Василев

**********

87

Лала Инкова Баракова

**********

88

Иванка Неделчева Неделчева

**********

89

Мария Дончева Лалева

**********

90

Ана Христова Колева

**********

91

София Игнатова Димитрова

**********

92

Димитър Стоянов Димитров

**********

93

Стефан Кирилов Начев

**********

94

Стоянка Христова Шопова

**********

95

Лило Димитров Лилов

**********

96

Матю Иванов Умурски

**********

97

Маргарита Христова Захарлиева

**********

98

Теодора Кънчева Градева

**********

99

Георги Атанасов Ганев

**********

100

Илиян Трифонов Вълков

**********

101

Цачо Атанасов Цачев

**********

102

Марин Петков Георгиев

**********

103

Ерол Алиев Коренов

**********

104

Асен Ивов Бойчинов

**********

105

Рахман Рамиз Джамбаз

**********

106

Юсеин Шефкедов Бобев

**********

107

Ваня Петрова Филчева

**********

108

Минка Салчева Петрова

**********

109

Цветомира Димитрова Цочева

**********

110

Пенчо Илиев Донков

**********

111

Калина Неделчева Зехирева

**********

112

Елена Василева Бочева

**********

113

Мария Маринова Енчева

**********

114

Галин Янкулов Семков

**********

115

Петър Георгиев Славков

**********

116

Пепа Рангелова Славкова

**********

117

Панчо Цанков Груев

**********

118

Петър Рангелов Карадамянов

**********

119

Янка Петрова Чонова

**********

120

Никола Йорданов Николов

**********

121

Милко Атанасов Бодурски

**********

122

Георги Георгиев Шиков

**********

123

Иван Тодоров Митов

**********

124

Георги Ангелов Вътев

**********

125

Петър Иванов Кундуржийски

**********

126

Михаил Георгиев Георгиев

**********

127

Николай Чавдаров Ерев

**********

128

Янко Генчев Петров

**********

129

Асен Велков Христев

**********

130

Дафинка Димитрова Харизанова

**********

131

Стефка Георгиева Чегова

**********

132

Милен Кирилов  Шуплев

**********

133

Иван Стоянов Митков

**********

134

Васил Иванов Василев

**********

135

Йорданка Стоьова Василева

**********

136

Цветан Димитров Георгиев

**********

137

Мария Илиева Меседжиева

**********

138

Любка Иванова Атанасова

**********

139

Цветелина Иванова Стоева

**********

140

Милко Атанасов Александров

**********

141

Илия Симеонов Димитров

**********

142

Янко Стефанов Йорданов

**********

143

Даниела Тренкова Благова

**********

144

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ

**********

145

АНДЖЕЛА ФЕЛИКС ДИМИТРОВА

**********

146

ВАНЯ ВЛАДИМИРОВА ГРИВОВА

**********

147

ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ

**********

148

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ТРАЧЕВ

**********

149

ВЕСЕЛИНА СТОЯНОВА НАКЕВА

**********

150

ГЕНЧО ЗАХАРИЕВ МАНЧЕВ

**********

151

ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ

**********

152

ГЕРГАНА НИКОЛОВА ВАРАДИНОВА

**********

153

БОХОС ОХАНЕС БОГОСЯН

**********

154

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДЯКОВ

**********

155

ЕЛЕНА ИВАНОВА АТАНАСОВА

**********

156

ЕМИЛИЯ ЗАРКОВА ЗАХАРИЕВА

**********

157

ИВАН НИКОЛОВ ЯНЕВ

**********

158

ИВЕЛИНА ФЕЛИКС ДИМИТРОВА

**********

159

КАЛИН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

**********

160

КАТЯ ЗАПРЯНОВА СТЕФАНОВА

**********

161

КОСТАДИН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

**********

162

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ

**********

163

КОСТАДИН ДИМИТРОВ ПЕКОВ

**********

164

КОСТАДИН ИЛИЕВ ДЖАНГОЗОВ

**********

165

КРАСИМИРА ДИМОВА АТАНАСОВА

**********

166

МАРГАРИТА ГРИГОРОВА ГАНЕВА-ДИМИТРОВА

**********

167

МАРИЙКА ТРАЙКОВА БОХОСЯН

**********

168

МАРИЯ АНАСТАСОВА НАЙДЕНОВА

**********

169

МЛАДЕН НИКОЛАЕВ БАНКОВ

**********

170

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ СТОИЦОВ

**********

171

ОЛГА НЕСТОРОВА ЗАГОРОВА

**********

172

ПЕТКО ИВАНОВ КОВАЧЕВ

**********

173

ПЕТРИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА

**********

174

ПЕТЪР ВАКРИЛОВ ПЕТРОВ

**********

175

ПЕТЪР КРУМОВ ИВАНОВ

**********

176

РАДКА ВАСИЛЕВА ГОСПОДИНОВА

**********

177

РАЙНА РАНГЕЛОВА КОСТОВА

**********

178

РОСТИСЛАВ ХРИСТОМИРОВ ЖЕЛЯЗКОВ

**********

179

СПИРИДОН АТАНАСОВ ФОТЕВ

**********

180

СТОЯН КОСТАДИНОВ ДРАГИНОВ

**********

181

СТОЯН ЮРИЕВ МИТЕВ

**********

182

ТАНЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА

**********

183

ТОДОР ДИМИТРОВ ТОСКОВ

**********

 

 

2.Издава удостоверения на регистрираните лица по т.1.

 

 1. Публикува списъка по т.1 в публичния регистър на застъпниците, при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Ваня Костадинова Костадинова

Зам. председател: Дарина Цвяткова Тодорова

* Публикувано на 07.07.2021 в 14:37 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 293-НС / 12.07.2021

  относно: Установяване на резултатите на машинно гласувалите избиратели в СИК № 171700021 – Асеновград, община Асеновград, поради липса на флаш-памет при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 292-НС / 12.07.2021

  относно: Установяване на резултатите на машинно гласувалите избиратели в СИК № 171700021 – с. Скутаре, община Марица, поради некоректно отчитане на броя на отпечатаните от системата контролни разписки при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 291-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал с вх. № 20/11.07.2021 г. от Дамян Ангелов Дамянов от гр. Куклен, по пр. № УРИ 432Р-14719/2021г. на Първо РУ при ОМВР Пловдив.

всички решения