Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 11.07.2021

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Фикрет Мурадов Мюмюнов2-80/03.07.2021
Юмигюл Денисова Янъкова2-81/03.07.2021
Айсел Емин Алимолла2-82/03.07.2021
Иляз Исметов Мехмедов2-83/03.07.2021
Димитринка Василева Жекова2-281/08.07.2021
Нина Иванова Дернева2-84/03.07.2021
Костадин Димитров Шарланджиев2-282/08.07.2021
Николина Ангелова Маташева2-85/03.07.2021
Марианна Здравкова Шарланджиева2-283/08.07.2021
Георги Рангелов Лотаров2-86/03.07.2021
Николай Делчев Жеков2-284/08.07.2021
Галя Колева Рангелова2-87/03.07.2021
Петя Петрова Батинкова2-285/08.07.2021
Марийка Иванова Георгиева2-88/03.07.2021
Константин Петров Батинков2-286/08.07.2021
Величка Йорданова Котетарова2-89/03.07.2021
Мария Атанасова Сбиркова2-287/08.07.2021
Здравко Кузманов Сираков2-90/03.07.2021
Фанка Ангелова Шолева2-288/08.07.2021
Светла Димитрова Живкова2-91/03.07.2021
Калоян Владиславов Върбанов2-289/08.07.2021
Красимир Асенов Назъров2-92/03.07.2021
Илияз Ахмедов Хаджиалиев2-290/08.07.2021
Филип Стефанов Желев2-93/03.07.2021
Первин Исмет Хаджиалиева2-291/08.07.2021
Йордан Сашев Василев2-94/03.07.2021
Гьокхан Еюп Садък2-292/08.07.2021
Веселин Христов Василев2-95/03.07.2021
Левент Мехмедов Коркмас2-293/08.07.2021
Ралица Емилова Кутинчева2-96/03.07.2021
Вели Алиев Мустафов2-294/08.07.2021
София Йорданова Тютюнджиева2-97/03.07.2021
Фахри Байрамали Чаръкчъ2-295/08.07.2021
Атина Светославова Халваджиева2-98/03.07.2021
Селвер Бахриева Кадир2-296/08.07.2021
Милко Стоянов Илиев2-99/03.07.2021
Фахрие Абдула Чаръкчъ2-297/08.07.2021
Марияна Василева Данчева2-100/03.07.2021
Фахри Ферият Чаръкчъ2-298/08.07.2021
Добринка Костадинова Маринова2-101/03.07.2021
Реджеб Рюстем Карагарен2-299/08.07.2021
Фанка Исаева Ненова2-102/03.07.2021
Сабрие Фахри Чаръкчъ2-300/08.07.2021
Росица Димитрова Минчева2-103/03.07.2021
Севжан Руфат Рамадан2-301/08.07.2021
Ирена Рангелова Георгиева2-104/03.07.2021
Ерай Алейтин Моллаюмер2-302/08.07.2021
Мария Иванова Христева2-105/03.07.2021
Сафет Али Байрям2-303/08.07.2021
Пенка Георгиева Залъмова2-106/03.07.2021
Нурджан Мюмюнова Коркмас2-304/08.07.2021
Иван Николов Дернев2-107/03.07.2021
Байрие Селим Али2-305/08.07.2021
Марияна Ненова Султирова2-108/03.07.2021
Ипек Тезджан Фетта2-306/08.07.2021
Константин Михайлов Балджийски2-109/03.07.2021
Исмет Махмуд Али2-307/08.07.2021
Ирина Иванова Шопова2-110/03.07.2021
Кадрие Акиф Мюмюн2-308/08.07.2021
Иван Лидиев Лилковски2-111/03.07.2021
Махмуд Исмет Али2-309/08.07.2021
Богомила Дончева Даскалова2-112/03.07.2021
Мюмюн Ибрахим Хаджиали2-310/08.07.2021
Красимира Атанасова Балджийска2-113/03.07.2021
Баатин Ибрям Моллаюмер2-311/08.07.2021
Димитър Иванов Бедров2-114/03.07.2021
Генчо Димитров Милчев2-312/08.07.2021
Мирослав Славчев Комендарев2-115/03.07.2021
Хайрие Себахтин Янева2-313/08.07.2021
Захарина Вескова Сиракова2-116/03.07.2021
Ридван Росенов Янев2-314/08.07.2021
Диана Емилова Гърбева2-117/03.07.2021
Бахри Шевкиев Коджаеминов2-315/08.07.2021
Надежда Емилова Соколова-Илиева2-118/03.07.2021
Севим Мехмедали Яхя2-316/08.07.2021
Борислав Юлианов Божков2-119/03.07.2021
Имигюл Шаинова Тенева2-317/08.07.2021
Красимир Митков Сираков2-120/03.07.2021
Михаил Трайчев Сираков2-318/08.07.2021
Десислава Живкова Чукалова2-121/03.07.2021
Теменужка Маринова Сиракова2-319/08.07.2021
Венцислав Сергеев Странджалиев2-122/03.07.2021
Иван Маринов Фетов2-320/08.07.2021
Мирослав Савчев Халкалиев2-123/03.07.2021
Райчо Трайчев Сираков2-321/08.07.2021
Ангел Николов Малаков2-124/03.07.2021
Запрян Запрянов Запрянов2-322/08.07.2021
Веска Якимова Малакова2-125/03.07.2021
Керана Йорданова Димитрова2-323/08.07.2021
Никола Ангелов Малаков2-126/03.07.2021
Ана Ангелова Димитрова2-324/08.07.2021
Майкъл Ангелов Малаков2-127/03.07.2021
Дечо Русков Димитров2-325/08.07.2021
Желязко Петров Спасов2-128/03.07.2021
Найден Димитров Илиев2-326/08.07.2021
Янко Николаев Матев2-129/03.07.2021
Гинка Рускова Илиева2-327/08.07.2021
Никола Марчев Марчев2-130/03.07.2021
Пенка Рускова Димитрова2-328/08.07.2021
Атанас Георгиев Барев2-131/03.07.2021
Марин Иванов Фетов2-329/08.07.2021
Ивелина Николаева Матева2-132/03.07.2021
Димитър Илиев Колев2-330/08.07.2021
Емил Георгиев Барев2-133/03.07.2021
Минка Костадинова Димитрова2-331/08.07.2021
Николай Янков Матев2-134/03.07.2021
Радослава Райчева Димитрова2-332/08.07.2021
Искра Иванова Матева2-135/03.07.2021
Мирослав Здравков Пелтеков2-333/08.07.2021
Деяна Манолова Матева2-136/03.07.2021
Кадрие Салихова Пелтекова2-334/08.07.2021
Недялка Атанасова Иванова2-137/03.07.2021
Мария Райчева Димитрова2-335/08.07.2021
Лина Ангелова Маркова2-138/03.07.2021
Александра Стоянова Машкунска2-336/08.07.2021
Георги Йорданов Ангелов2-139/03.07.2021
Георги Стойков Кутев2-337/08.07.2021
Петра Йорданова Колева2-140/03.07.2021
Елена Стоева Кутева2-338/08.07.2021
Иванка Манолова Стефанова2-141/03.07.2021
Василка Рангелова Личева2-339/08.07.2021
Христинка Атанасова Барева2-142/03.07.2021
Мария Иванова Иткова2-340/08.07.2021
Радостина Атанасова Цветкова2-143/03.07.2021
Любомир Емилов Соколов2-341/08.07.2021
Марийка Стоянова Танкова2-144/03.07.2021
Никола Илиев Богдански2-342/08.07.2021
Гергана Рангелова Тонова2-145/03.07.2021
Иван Станев Гюров2-343/08.07.2021
Виолета Тодорова Тошева2-146/03.07.2021
Томан Колев Крачолов2-344/08.07.2021
Вероника Иванова Петрова2-147/03.07.2021
Диана Пенчева Маринова2-345/08.07.2021
Магдалина Иванова Петрова2-148/03.07.2021
Марин Стефанов Иванов2-346/08.07.2021
Димитър Георгиев Златанов2-149/03.07.2021
Иван Стефанов Иванов2-347/08.07.2021
Стоянка Николаева Колева2-150/03.07.2021
Зорница Любчова Делова2-348/08.07.2021
Сюзан Юсеинова Иванова2-151/03.07.2021
Спаска Рангелова Делова2-349/08.07.2021
Иванка Запрянова Запрянова2-152/03.07.2021
Петко Георгиев Делов2-350/08.07.2021
Костадинка Миланова Стоименова2-153/03.07.2021
Петър Димитров Дошев2-351/08.07.2021
Мария Запрянова Мулева2-154/03.07.2021
Мина Марчева Димитрова2-352/08.07.2021
Красимир Георгиев Стоименов2-155/03.07.2021
Здравко Георгиев Златанов2-353/08.07.2021
Лидия Милчева Христова2-156/03.07.2021
Ивайло Божидаров Димитров2-354/08.07.2021
Георги Красимиров Стоименов2-157/03.07.2021
Рангел Петков Китуков2-355/08.07.2021
Антония Христофорова Мичева2-158/03.07.2021
Запрян Рангелов Керин2-356/08.07.2021
Христина Илиева Даскалска2-159/03.07.2021
Запрянка Ангелова Борукова2-357/08.07.2021
Стоян Петков Йотов2-160/03.07.2021
Вили Иванова Пехливанска2-358/08.07.2021
Иван Димитров Герджиков2-161/03.07.2021
Паун Семков Паунов2-359/08.07.2021
Митко Ивов Димитров2-162/03.07.2021
Илко Георгиев Рачев2-360/08.07.2021
Галя Станева Димитрова2-163/03.07.2021
Бонка Иванова Коченова2-361/08.07.2021
Станко Митков Димитров2-164/03.07.2021
Мария Иванова Баталова2-362/08.07.2021
Донка Димитрова Георгиева2-165/03.07.2021
Цонка Павлова Василчева2-363/08.07.2021
Мина Запрянова Тотева2-166/03.07.2021
Павлина Матеева Брайкова2-364/08.07.2021
Илия Михайлов Илиев2-167/03.07.2021
Мария Тодорова Рогачева2-365/08.07.2021
Неделчо Георгиев Данов2-168/03.07.2021
Мария Стоянова Димова2-366/08.07.2021
Мирослава Желязкова Райкова2-169/03.07.2021
Димитър Георгиев Илиев2-367/08.07.2021
Мария Стоянова Комитова2-170/03.07.2021
Емин Рамаданов Дормушев2-368/08.07.2021
Иван Дончев Дончев2-171/03.07.2021
Мария Йорданова Кузмова2-369/08.07.2021
Пламен Ненчев Ненчев2-172/03.07.2021
Христиана Стоянова Машкунска2-370/08.07.2021
Стоилка Неделчева Тафрова2-173/03.07.2021
Стояна Кирилова Павлова2-371/08.07.2021
Янка Атанасова Венкова2-174/03.07.2021
Кирилка Димитрова Кратункова2-372/08.07.2021
Мария Петрова Бакърджийска2-175/03.07.2021
Наталия Атанасова Юрукова2-373/08.07.2021
Елена Янкова Павлова2-176/03.07.2021
Диана Иванова Рангелова2-374/08.07.2021
Мария Николова Кисова2-177/03.07.2021
Марио Марианов Иванов2-375/08.07.2021
Ана Иванова Айлова2-178/03.07.2021
Янина Йорданова Латева2-376/08.07.2021
Румяна Милкова Айлова2-179/03.07.2021
Теодора Видкова Найденова2-377/08.07.2021
Иванка Николова Кокова2-180/03.07.2021
Благомира Деанова Белева2-378/08.07.2021
Красимир Милков Коков2-181/03.07.2021
Антон Маринов Петров2-379/08.07.2021
Димитър Найденов Тодоров2-182/03.07.2021
Таня Маринова Петрова2-380/08.07.2021
Гертруд Димитрова Тодорова2-183/03.07.2021
Мария Петрова Георгиева2-381/08.07.2021
Руско Ляшев Димитров2-184/03.07.2021
Антония Стайкова Лазарова2-382/08.07.2021
Виолета Николова Господинова2-185/03.07.2021
Христо Стоянов Анев2-383/08.07.2021
Христо Митков Господинов2-186/03.07.2021
Росица Николова Пънева2-384/08.07.2021
Цветан Красимиров Петков2-187/03.07.2021
Борис Милков Шекерев2-385/08.07.2021
Руслана Христева Петкова2-188/03.07.2021
Виолета Павлова Иванова2-386/08.07.2021
Величка Георгиева Ламбрева2-189/03.07.2021
Мария Венетова Иванова2-387/08.07.2021
Дафинка Костадинова Койчева2-190/03.07.2021
Албена Алексиева Николова2-388/08.07.2021
Недка Михайлова Митева2-191/03.07.2021
Тодора Георгиева Бойновска2-389/08.07.2021
Мария Петкова Георгиева2-192/03.07.2021
Юсеин Исмаилов Османов2-390/08.07.2021
Петко Кръстев Ангелов2-193/03.07.2021
Александра Минкова Самуилова2-391/08.07.2021
Иван Георгиев Чалъков2-194/03.07.2021
Ахмед Ибрям Котан2-392/08.07.2021
Костадин Благоев Петров2-195/03.07.2021
Тодор Танев Петров2-393/08.07.2021
Таня Янкова Николова2-196/03.07.2021
Лазар Стоянов Георгиев2-394/08.07.2021
Валентина Георгиева Петкова2-197/03.07.2021
Митко Насков Иванов2-395/08.07.2021
Златина Тодорова Ганева2-198/03.07.2021
Антон Стоянов Иванов2-396/08.07.2021
Райна Иванова Костова2-199/03.07.2021
Павел Николов Иванов2-397/08.07.2021
Йордан Иванов Змияров2-200/03.07.2021
Марин Стоянов Стоянов2-398/08.07.2021
Васил Атанасов Джорапов2-201/03.07.2021
Емил Атанасов Стоянов2-399/08.07.2021
Йотко Сотиров Илиев2-202/03.07.2021
Тодор Огнянов Иванов2-400/08.07.2021
Янко Кирилов Кирев2-203/03.07.2021
Илия Огнянов Тодоров2-401/08.07.2021
Яна Викторова Петрова2-204/03.07.2021
Йордан Огнянов Иванов2-402/08.07.2021
Иван Димитров Апостолов2-205/03.07.2021
Алекси Алексиев Чакъров2-403/08.07.2021
Василка Илиева Николова2-206/03.07.2021
Антоанета Георгиева Лазарова2-404/08.07.2021
Гергина Митева Дерменджиева2-207/03.07.2021
Милена Христова Тодорова2-405/08.07.2021
Наталия Янкова Кирева2-208/03.07.2021
Георги Маринов Димитров2-406/08.07.2021
Светла Петкова Илиева2-209/03.07.2021
Цветан Стоянов Димитров2-407/08.07.2021
Михаил Илиев Илиев2-210/03.07.2021
Димитър Костов Димитров2-408/08.07.2021
Гергана Ангелова Кирева2-211/03.07.2021
Стайко Веселинов Пашов2-409/08.07.2021
Гроздан Цветанов Лазаров2-212/03.07.2021
Светозар Стоянов Пашов2-410/08.07.2021
Вейби Ахмедов Пелтеков2-213/03.07.2021
Радослав Христов Чонов2-411/08.07.2021
Александър Запрянов Запрянов2-214/03.07.2021
Стоян Ганчев Борисов2-412/08.07.2021
Галина Боянова Гуркова2-215/03.07.2021
Румен Йорданов Костов2-413/08.07.2021
Найден Димитров Тодоров2-216/03.07.2021
Андон Руменов Караджов2-414/08.07.2021
Стоянка Димитрова Николова2-217/03.07.2021
Кольо Руменов Караджов2-415/08.07.2021
Найден Айзенов Найденов2-218/03.07.2021
Веселин Павлов Сребров2-416/08.07.2021
Сийка Георгиева Костадинова2-219/03.07.2021
Лиляна Петрова Петрова2-417/08.07.2021
Дора Илиева Тодорова2-220/03.07.2021
Ангел Георгиев Христев2-418/08.07.2021
Добринка Ангелова Илиева2-221/03.07.2021
Здравко Стефанов Стефанов2-419/08.07.2021
Хризантема Георгиева Пекова2-222/03.07.2021
Илия Огнянов Огнянов2-420/08.07.2021
Живко Ламбов Атанасов2-223/03.07.2021
Димитър Лазаров Лазаров2-421/08.07.2021
Илия Атанасов Илиев2-224/03.07.2021
Катя Алексиева Чакърова2-422/08.07.2021
Атанас Димитров Василев2-225/03.07.2021
Пламен Илиев Георгиев2-423/08.07.2021
Мирослав Димитров Василев2-226/03.07.2021
Роза Данаилова Стоянова2-424/08.07.2021
Йордан Атанасов Грънчаров2-227/03.07.2021
Генади Здравков Гачев2-425/08.07.2021
Илия Иванов Ангелов2-228/03.07.2021
Йоана Найденова Стайкова2-426/08.07.2021
Ваня Василева Ангелова2-229/03.07.2021
Ветка Ненова Панайотова2-427/08.07.2021
Иван Кръстев Димитров2-230/03.07.2021
Наска Тодорова Казийска2-428/08.07.2021
Росица Христова Граматикова2-231/03.07.2021
Стефан Генчев Генчев2-429/08.07.2021
Митра Илиева Ангелова2-232/03.07.2021
Стоян Градев Казийски2-430/08.07.2021
Христина Иванова Ангелова2-233/03.07.2021
Роман Христов Ангелов2-431/08.07.2021
Христинка Николова Петкова2-234/03.07.2021
Атидже Ахмед Ангелова2-432/08.07.2021
Мирослав Петров Петров2-235/03.07.2021
Асен Ангелов Ангелов2-433/08.07.2021
Минка Атанасова Нанева2-236/03.07.2021
Ангел Звездов Йорданов2-434/08.07.2021
Елена Христова Рашкова2-237/03.07.2021
Юлиян Георгиев Илиев2-435/08.07.2021
Мерием Рамадан Мехмед2-238/03.07.2021
Бисер Георгиев Илиев2-436/08.07.2021
Еда Мустафа Мехмед2-239/03.07.2021
Ангел Иванов Самуилов2-437/08.07.2021
Анета Ташева Стамболова2-240/03.07.2021
Явор Василев Донков2-438/08.07.2021
Стефан Васков Ковачев2-241/03.07.2021
Албена Тодорова Стоянова2-439/08.07.2021
Люба Петрова Качакова-Меркова2-242/03.07.2021
Елена Димитрова Стоянова2-440/08.07.2021
Христо Петров Мерков2-243/03.07.2021
Георги Тодоров Стоянов2-441/08.07.2021
Благой Петров Мерков2-244/03.07.2021
Маргарита Запрянова Тошева2-442/08.07.2021
Милица Стефанова Илиева2-245/03.07.2021
Тодор Иванов Тодоров2-443/08.07.2021
Костадин Георгиев Узунов2-246/03.07.2021
Таня Димитрова Ангелова2-444/08.07.2021
Христо Стоянов Попиванов2-247/03.07.2021
Ивайло Иванов Тодоров2-445/08.07.2021
Валентина Богданова Христева2-248/03.07.2021
Пенка Ангелова Каланова2-446/08.07.2021
Илина Кирова Русафова2-249/03.07.2021
Стоянка Иванова Тодорова2-447/08.07.2021
Иван Хилендаров Русафов2-250/03.07.2021
Славка Христова Кикова2-448/08.07.2021
Васил Христев Шопов2-251/03.07.2021
Иван Йосифов Пенишев2-449/08.07.2021
Александър Стефанов Илиев2-252/03.07.2021
Райко Иванов Антонов2-450/08.07.2021
Ксения Мартинова Заимова2-253/03.07.2021
Олга Иванова Павлова2-451/08.07.2021
Филип Величков Величков2-254/03.07.2021
Севгюл Севитин Хамдиева2-452/08.07.2021
Величка Георгиева Янева2-255/03.07.2021
Ерхан Алиев Хамдиев2-453/08.07.2021
Цветелина Крумова Божалова2-256/03.07.2021
Ебру Олджай Ходжа2-454/08.07.2021
Цветелина Василева Василева2-1/03.07.2021
Петър Стефанов Точев2-257/03.07.2021
Айгюн Севитин Али2-455/08.07.2021
Диляна Георгиева Цанкова2-2/03.07.2021
Диана Костова Калинова2-258/03.07.2021
Тодор Петков Иванов2-456/08.07.2021
Бистра Цвяткова Стоянова2-3/03.07.2021
Атанас Георгиев Филипов2-259/03.07.2021
Димитър Желязков Димитров2-457/08.07.2021
Нейка Пенчева Мачева2-4/03.07.2021
Теодора Атанасова Делчева2-260/03.07.2021
Ани Георгиева Йовчева2-458/08.07.2021
Бонка Аргирова Ангелова2-5/03.07.2021
Емил Стайков Кирин2-261/03.07.2021
Пенка Ангелова Димитрова2-459/08.07.2021
Георги Иванов Пулев2-6/03.07.2021
Мехмед Станимиров Каменов2-262/03.07.2021
Венко Йозов Нонов2-460/08.07.2021
Иванела Иванова Йотовска2-7/03.07.2021
Петьо Петров Бъмбин2-263/03.07.2021
Таня Иванова Кабаиванова2-461/08.07.2021
Нончо Николаев Ангелов2-8/03.07.2021
Георги Димитров Поповски2-264/03.07.2021
Мариана Кирилова Котова2-462/08.07.2021
Маргарита Василева Сулева2-9/03.07.2021
Ангел Сергеев Маринов2-265/03.07.2021
Росица Иванова Алексиева2-463/08.07.2021
Димитър Иванов Рачев2-10/03.07.2021
Станимир Стоянов Каменов2-266/03.07.2021
Серафима Стефанова Гатева2-464/08.07.2021
Нонка Христова Иванова2-11/03.07.2021
Кирчо Стоянов Методиев2-267/03.07.2021
Витан Найденов Иванов2-465/08.07.2021
Виолета Минкова Колева2-12/03.07.2021
Силвия Иванова Дечева2-268/03.07.2021
Невена Недялкова Каланова2-466/08.07.2021
Богдан Маринов Шаранов2-13/03.07.2021
Ива Миткова Димитрова2-269/03.07.2021
Анна Стоичкова Николова2-467/08.07.2021
Стоянка Георгиева Шаранова2-14/03.07.2021
Иван Ангелов Стойчев2-270/03.07.2021
Рангел Видолов Гатов2-468/08.07.2021
Галина Кънчева Илинова2-15/03.07.2021
Генчо Костадинов Гиздев2-271/03.07.2021
Надежда Динева Минчева2-469/08.07.2021
Вида Райчева Иванова2-16/03.07.2021
Емил Владимиров Карамфилов2-272/03.07.2021
Таня Георгиева Власова2-470/08.07.2021
Теодора Видева Иванова2-17/03.07.2021
Мария Петрова Байрактарска2-273/03.07.2021
Ана Георгиева Радева2-471/08.07.2021
Захари Ангелов Ангелов2-18/03.07.2021
Мариана Петкова Петрова2-274/03.07.2021
Георги Йозов Петов2-472/08.07.2021
Наско Христов Атанасов2-19/03.07.2021
Екатерина Петрова Петрова2-275/03.07.2021
Ваня Стоянова Калоферова2-473/08.07.2021
Марина Тодорова Рашкова2-20/03.07.2021
Васил Христов Вълчев2-276/03.07.2021
Румен Славчев Ушев2-474/08.07.2021
Борис Георгиев Стефанов2-21/03.07.2021
Ивелина Петрова Петрова2-277/03.07.2021
Виолета Димитрова Стефанова2-475/08.07.2021
Маргарита Димитрова Колева2-22/03.07.2021
Димитър Красимиров Аврамов2-278/03.07.2021
Стефан Райчев Чобанов2-476/08.07.2021
Юсеин Керим Мехмед2-23/03.07.2021
Даниела Георгиева Колева2-279/03.07.2021
Веско Райчев Желев2-477/08.07.2021
Станьо Цвятков Стоянов2-24/03.07.2021
Саади Надим Рабат2-280/03.07.2021
Владимир Николов Ройнов2-478/08.07.2021
Петя Тинкова Иванова2-25/03.07.2021
Божидар Веселинов Хаджиев2-479/08.07.2021
Мартина Цветанова Иванова2-26/03.07.2021
Виктория Веселинова Хаджиева2-480/08.07.2021
Цветелина Тинкова Джангазова2-27/03.07.2021
Димитър Димитров Стефанов2-481/08.07.2021
Марийка Николова Джангазова2-28/03.07.2021
Филип Василев Кръстев2-482/08.07.2021
Мария Цветелинова Джангазова2-29/03.07.2021
Красимир Михайлов Мамаков2-483/08.07.2021
Иван Цветанов Иванов2-30/03.07.2021
Иван Младенов Филипов2-484/08.07.2021
Радка Златинова Иванова2-31/03.07.2021
Красимир Стоилов Йорданов2-485/08.07.2021
Мария Михайлова Богданова2-32/03.07.2021
Михаела Красимирова Мамакова2-486/08.07.2021
Стоимен Петков Петков2-33/03.07.2021
Марина Петрова Мамакова2-487/08.07.2021
Величка Георгиева Тикварова2-34/03.07.2021
Лиляна Александрова Петрова2-488/08.07.2021
Маргарита Кръстева Стефанова2-35/03.07.2021
Йорданка Василева Желева2-489/08.07.2021
Стефан Ненов Стефанов2-36/03.07.2021
Мая Христова Христозова2-490/08.07.2021
Николай Брайков Стойнов2-37/03.07.2021
Георги Филипов Кръстев2-491/08.07.2021
Радослав Николаев Стойнов2-38/03.07.2021
Катя Каменова Тодорова2-492/08.07.2021
Иванка Ранчева Ранчева2-39/03.07.2021
Богдан Василев Петров2-493/08.07.2021
Ваня Георгиева Тодорова2-40/03.07.2021
Запрян Христов Гилев2-494/08.07.2021
Недялко Кънчев Тодоров2-41/03.07.2021
Тодорка Стефанова Рикелова2-495/08.07.2021
Ралица Райчева Тодорова2-42/03.07.2021
Диана Иванова Тошева2-496/08.07.2021
Ганчо Стоянов Вангов2-43/03.07.2021
Петя Вълкова Данчева2-497/08.07.2021
Катя Лилова Ралева2-44/03.07.2021
Иван Тодоров Тодоров2-498/08.07.2021
Христина Георгиева Гечева2-45/03.07.2021
Никола Кръстев Йошев2-499/08.07.2021
Мария-Йоанна Вълкова Гечева2-46/03.07.2021
Васил Георгиев Кичуков2-500/08.07.2021
Фиданка Захариева Мачева2-47/03.07.2021
Даяна Христова Арабаджова2-501/08.07.2021
Николай Василев Мачев2-48/03.07.2021
Таня Иванова Арабаджова2-502/08.07.2021
Марийка Маринова Дончева2-49/03.07.2021
Тихомира Димитрова Петелева2-503/08.07.2021
Тодор Неделев Вълчев2-50/03.07.2021
Катя Донкова Арабаджова2-504/08.07.2021
НЕДЯЛКА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА2-51/03.07.2021
Стоянка Георгиева Чипева2-505/08.07.2021
Ваня Николова Коева2-52/03.07.2021
Генка Христова Иванова2-506/08.07.2021
Ивелина Тодорова Вълчева2-53/03.07.2021
Любомир Руменов Грозев2-507/08.07.2021
Иванка Вълева Дръндева2-54/03.07.2021
Нина Василева Бинева2-508/08.07.2021
Гинка Стоилова Тотова2-55/03.07.2021
Христина Василева Грозева2-509/08.07.2021
Минка Петрова Арбова2-56/03.07.2021
Ангел Димитров Димов2-510/08.07.2021
Стойчо Койчев Сакутов2-57/03.07.2021
Семра Ариф Халибрям2-511/08.07.2021
Танка Стойчева Сакутова2-58/03.07.2021
Юмю Байрямова Ахмедова2-512/08.07.2021
Сюзана Емилова Гешева2-59/03.07.2021
Стоянка Ангелова Динчева2-513/08.07.2021
Силвия Емилова Гешева2-60/03.07.2021
Антоанета Димитрова Христова2-61/03.07.2021
Емилия Томова Грозева2-514/08.07.2021
Румен Христов Христов2-62/03.07.2021
Недялка Рачева Килапова2-63/03.07.2021
Емануел Александров Динчев2-515/08.07.2021
Николина Миткова Млячкова2-64/03.07.2021
Калин Димов Куцидимов2-65/03.07.2021
Невин Юксел Халил2-516/08.07.2021
Мартина Спасова Стефанова2-66/03.07.2021
Гергина Дончева Шльомская2-67/03.07.2021
Рафие Мюмюн Халил2-517/08.07.2021
Спаса Петкова Терзийска2-68/03.07.2021
Галина Иванова Вълкова2-69/03.07.2021
Нели Миткова Иванова2-518/08.07.2021
Костадин Мичев Петков2-70/03.07.2021
Белгин Метин Мехмедова2-71/03.07.2021
Йордан Владимиров Иванов2-519/08.07.2021
Хасан Исметов Мехмедов2-72/03.07.2021
Ибрахим Сабахтин Моллаюмер2-73/03.07.2021
Лиляна Тинкова Тинкова2-520/08.07.2021
Аделина Севдинова Илиева2-74/03.07.2021
Севинч Мюмюнали Мунджалова2-75/03.07.2021
Красимир Лалев Теханов2-521/08.07.2021
Фикрет Рамаданов Мунджалов2-76/03.07.2021
Расим Бейсим Шабан2-77/03.07.2021
Иванка Маркова Теханова2-522/08.07.2021
Фахри Мурад Мюмюн2-78/03.07.2021
Гюлтен Салимехмед Мюмюн2-79/03.07.2021
Иван Насков Дамянов2-523/08.07.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 293-НС / 12.07.2021

  относно: Установяване на резултатите на машинно гласувалите избиратели в СИК № 171700021 – Асеновград, община Асеновград, поради липса на флаш-памет при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 292-НС / 12.07.2021

  относно: Установяване на резултатите на машинно гласувалите избиратели в СИК № 171700021 – с. Скутаре, община Марица, поради некоректно отчитане на броя на отпечатаните от системата контролни разписки при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 291-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал с вх. № 20/11.07.2021 г. от Дамян Ангелов Дамянов от гр. Куклен, по пр. № УРИ 432Р-14719/2021г. на Първо РУ при ОМВР Пловдив.

всички решения