Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 11.07.2021

ГЕРБ-СДС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Янко Стефанов Йорданов3-142/07.07.2021
Даниела Тренкова Благова3-143/07.07.2021
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ3-144/07.07.2021
АНДЖЕЛА ФЕЛИКС ДИМИТРОВА3-145/07.07.2021
ВАНЯ ВЛАДИМИРОВА ГРИВОВА3-146/07.07.2021
ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ3-147/07.07.2021
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ТРАЧЕВ3-148/07.07.2021
ВЕСЕЛИНА СТОЯНОВА НАКЕВА3-149/07.07.2021
ГЕНЧО ЗАХАРИЕВ МАНЧЕВ3-150/07.07.2021
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ3-151/07.07.2021
ГЕРГАНА НИКОЛОВА ВАРАДИНОВА3-152/07.07.2021
БОХОС ОХАНЕС БОГОСЯН3-153/07.07.2021
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДЯКОВ3-154/07.07.2021
ЕЛЕНА ИВАНОВА АТАНАСОВА3-155/07.07.2021
ЕМИЛИЯ ЗАРКОВА ЗАХАРИЕВА3-156/07.07.2021
ИВАН НИКОЛОВ ЯНЕВ3-157/07.07.2021
ИВЕЛИНА ФЕЛИКС ДИМИТРОВА3-158/07.07.2021
КАЛИН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ3-159/07.07.2021
КАТЯ ЗАПРЯНОВА СТЕФАНОВА3-160/07.07.2021
КОСТАДИН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ3-161/07.07.2021
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ3-162/07.07.2021
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ПЕКОВ3-163/07.07.2021
КОСТАДИН ИЛИЕВ ДЖАНГОЗОВ3-164/07.07.2021
КРАСИМИРА ДИМОВА АТАНАСОВА3-165/07.07.2021
МАРГАРИТА ГРИГОРОВА ГАНЕВА-ДИМИТРОВА3-166/07.07.2021
МАРИЙКА ТРАЙКОВА БОХОСЯН3-167/07.07.2021
МАРИЯ АНАСТАСОВА НАЙДЕНОВА3-168/07.07.2021
МЛАДЕН НИКОЛАЕВ БАНКОВ3-169/07.07.2021
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ СТОИЦОВ3-170/07.07.2021
ОЛГА НЕСТОРОВА ЗАГОРОВА3-171/07.07.2021
ПЕТКО ИВАНОВ КОВАЧЕВ3-172/07.07.2021
ПЕТРИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА3-173/07.07.2021
ПЕТЪР ВАКРИЛОВ ПЕТРОВ3-174/07.07.2021
ПЕТЪР КРУМОВ ИВАНОВ3-175/07.07.2021
РАДКА ВАСИЛЕВА ГОСПОДИНОВА3-176/07.07.2021
РАЙНА РАНГЕЛОВА КОСТОВА3-177/07.07.2021
РОСТИСЛАВ ХРИСТОМИРОВ ЖЕЛЯЗКОВ3-178/07.07.2021
СПИРИДОН АТАНАСОВ ФОТЕВ3-179/07.07.2021
СТОЯН КОСТАДИНОВ ДРАГИНОВ3-180/07.07.2021
СТОЯН ЮРИЕВ МИТЕВ3-181/07.07.2021
ТАНЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА3-182/07.07.2021
ТОДОР ДИМИТРОВ ТОСКОВ3-183/07.07.2021
Радка Константинова Костова3-1/07.07.2021
Запрян Иванов Запрянов3-2/07.07.2021
Пенка Георгиева Григорова3-3/07.07.2021
Иван Тодоров Колев3-4/07.07.2021
Антон Тошков Тошков3-5/07.07.2021
Георги Тодоров Генчев3-6/07.07.2021
Пламен Панков Петков3-7/07.07.2021
Ваня Атанасова Синджирлиева3-8/07.07.2021
Атанас Димитров Кратунков3-9/07.07.2021
Рангел Петров Богданов3-10/07.07.2021
Георги Делчев Козалиев3-11/07.07.2021
Николай Георгиев Нейчев3-12/07.07.2021
Йордан Стоянов Атанасов3-13/07.07.2021
Мария Стоянова Запрянова3-14/07.07.2021
Стоянка Рангелова Ботева3-15/07.07.2021
Найме Рафетова Чаушева3-16/07.07.2021
Катя Василева Цанкова3-17/07.07.2021
Цветана Сашова Попчева3-18/07.07.2021
Христо Атанасов Плачков3-19/07.07.2021
Мария Димитрова Тонева3-20/07.07.2021
Георги Николов Гатев3-21/07.07.2021
Боно Симонов Пачев3-22/07.07.2021
Илияна Пламенова Николова3-23/07.07.2021
Йорданка Стоянова Гешева3-24/07.07.2021
Иван Личев Кузев3-25/07.07.2021
Теодора Николова Господинова3-26/07.07.2021
Димитър Николов Господинов3-27/07.07.2021
Васил Илиев Асенов3-28/07.07.2021
Гергина Георгиева Пенева3-29/07.07.2021
Цветан Гочев Георгиев3-30/07.07.2021
Величка Стоянова Итова3-31/07.07.2021
Иванка Вълкова Таскова3-32/07.07.2021
Красимира Георгиева Чакърова3-33/07.07.2021
Петър Георгиев Лазаров3-34/07.07.2021
Александър Бонов Събевски3-35/07.07.2021
Димитър Стоев Макаков3-36/07.07.2021
Илия Йорданов Илиев3-37/07.07.2021
Димитър Тодоров Дичев3-38/07.07.2021
Георги Желязков Личев3-39/07.07.2021
Запрян Кръстев Христев3-40/07.07.2021
Атанаска Кирилова Тонева3-41/07.07.2021
ТАНЯ ТОНЕВА РАЙКОВА3-42/07.07.2021
ИВА ЛЮБЕНОВА КИМАНОВА3-43/07.07.2021
ТОНЬО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ3-44/07.07.2021
МИНКА КИРИЛОВА ЗАПРЯНОВА3-45/07.07.2021
СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ТОДОРОВА3-46/07.07.2021
ДОРА КОЛЕВА ДИМИТРОВА3-47/07.07.2021
КРИСТИЯН ЖЕКОВ ДИМИТРОВ3-48/07.07.2021
ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ ЧАВДАРОВ3-49/07.07.2021
ВЕНКО ПЕТРОВ ПЕЕВ3-50/07.07.2021
ДЕЯНА АНДРЕЕВА ЗАГОРЧЕВА3-51/07.07.2021
СТОЯНКА ИВАНОВА БАДАЛСКА3-52/07.07.2021
ПЕНКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА3-53/07.07.2021
ПЛАМЕН ИВАНОВ ПУШКОВ3-54/07.07.2021
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ТИМОНОВ3-55/07.07.2021
ТАТЯНА ИВАНОВА КИСОВА3-56/07.07.2021
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА ЩЕРЕВА3-57/07.07.2021
ДЕЛЯН ПЕТРОВ НОЧЕВ3-58/07.07.2021
БОРИС ИВАНОВ НЕНДОВ3-59/07.07.2021
МЛАДЕН МИНЧЕВ МАНДРАДЖИЙСКИ3-60/07.07.2021
ЙОСИФ СЕРАФИМОВ ЯЧЕВ3-61/07.07.2021
КРАСИМИР ИВАНОВ РОМАНСКИ3-62/07.07.2021
ПЛАМЕН ЙОВКОВ МАРИН3-63/07.07.2021
РАФАЕЛО СЛАВОВ БЕНИН3-64/07.07.2021
СПАСКА ЗАПРЯНОВА ПАУНОВА3-65/07.07.2021
МАРИЯ БОРИСОВА МАДЖАРСКА3-66/07.07.2021
ВАСИЛКА ХРИСТОВА ДИМОВА3-67/07.07.2021
ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА ПЕЕВА3-68/07.07.2021
ПЕТКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ3-69/07.07.2021
СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ БАЛАБАНСКИ3-70/07.07.2021
ИВАЙЛО ЯНКОВ ИВАНОВ3-71/07.07.2021
АННА РАФАИЛОВА ЗАГОРЧЕВА3-72/07.07.2021
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ3-73/07.07.2021
Невена Милчева Спасова3-74/07.07.2021
Николай Иванов Дрянков3-75/07.07.2021
Мария Петрова Близнакова3-76/07.07.2021
Иван Тодоров Лазаров3-77/07.07.2021
Анка Тодорова Иванова3-78/07.07.2021
Цветелина Неделчева Пеновска3-79/07.07.2021
Димитрийка Стоилова Костова3-80/07.07.2021
Светла Танкова Стоянова3-81/07.07.2021
Никола Петров Кърчев3-82/07.07.2021
Любка Петрова Зайкова3-83/07.07.2021
Мария Чавдарова Тодорова3-84/07.07.2021
Донка Петкова Кацарова3-85/07.07.2021
Иван Василев Василев3-86/07.07.2021
Лала Инкова Баракова3-87/07.07.2021
Иванка Неделчева Неделчева3-88/07.07.2021
Мария Дончева Лалева3-89/07.07.2021
Ана Христова Колева3-90/07.07.2021
София Игнатова Димитрова3-91/07.07.2021
Димитър Стоянов Димитров3-92/07.07.2021
Стефан Кирилов Начев3-93/07.07.2021
Стоянка Христова Шопова3-94/07.07.2021
Лило Димитров Лилов3-95/07.07.2021
Матю Иванов Умурски3-96/07.07.2021
Маргарита Христова Захарлиева3-97/07.07.2021
Теодора Кънчева Градева3-98/07.07.2021
Георги Атанасов Ганев3-99/07.07.2021
Илиян Трифонов Вълков3-100/07.07.2021
Цачо Атанасов Цачев3-101/07.07.2021
Марин Петков Георгиев3-102/07.07.2021
Ерол Алиев Коренов3-103/07.07.2021
Асен Ивов Бойчинов3-104/07.07.2021
Рахман Рамиз Джамбаз3-105/07.07.2021
Юсеин Шефкедов Бобев3-106/07.07.2021
Ваня Петрова Филчева3-107/07.07.2021
Минка Салчева Петрова3-108/07.07.2021
Цветомира Димитрова Цочева3-109/07.07.2021
Пенчо Илиев Донков3-110/07.07.2021
Калина Неделчева Зехирева3-111/07.07.2021
Елена Василева Бочева3-112/07.07.2021
Мария Маринова Енчева3-113/07.07.2021
Галин Янкулов Семков3-114/07.07.2021
Петър Георгиев Славков3-115/07.07.2021
Пепа Рангелова Славкова3-116/07.07.2021
Панчо Цанков Груев3-117/07.07.2021
Петър Рангелов Карадамянов3-118/07.07.2021
Янка Петрова Чонова3-119/07.07.2021
Никола Йорданов Николов3-120/07.07.2021
Милко Атанасов Бодурски3-121/07.07.2021
Георги Георгиев Шиков3-122/07.07.2021
Иван Тодоров Митов3-123/07.07.2021
Георги Ангелов Вътев3-124/07.07.2021
Петър Иванов Кундуржийски3-125/07.07.2021
Михаил Георгиев Георгиев3-126/07.07.2021
Николай Чавдаров Ерев3-127/07.07.2021
Янко Генчев Петров3-128/07.07.2021
Асен Велков Христев3-129/07.07.2021
Дафинка Димитрова Харизанова3-130/07.07.2021
Стефка Георгиева Чегова3-131/07.07.2021
Милен Кирилов Шуплев3-132/07.07.2021
Иван Стоянов Митков3-133/07.07.2021
Васил Иванов Василев3-134/07.07.2021
Йорданка Стоьова Василева3-135/07.07.2021
Цветан Димитров Георгиев3-136/07.07.2021
Мария Илиева Меседжиева3-137/07.07.2021
Любка Иванова Атанасова3-138/07.07.2021
Цветелина Иванова Стоева3-139/07.07.2021
Милко Атанасов Александров3-140/07.07.2021
Илия Симеонов Димитров3-141/07.07.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 293-НС / 12.07.2021

  относно: Установяване на резултатите на машинно гласувалите избиратели в СИК № 171700021 – Асеновград, община Асеновград, поради липса на флаш-памет при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 292-НС / 12.07.2021

  относно: Установяване на резултатите на машинно гласувалите избиратели в СИК № 171700021 – с. Скутаре, община Марица, поради некоректно отчитане на броя на отпечатаните от системата контролни разписки при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 291-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал с вх. № 20/11.07.2021 г. от Дамян Ангелов Дамянов от гр. Куклен, по пр. № УРИ 432Р-14719/2021г. на Първо РУ при ОМВР Пловдив.

всички решения