Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 11.07.2021

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
МОХАМЕД - АЛИ ИВАНОВ ДИМОВ4-211/07.07.2021
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ХРИСТЕВ4-212/07.07.2021
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ4-213/07.07.2021
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЧАЧЕВ4-214/07.07.2021
ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ХРИСТЕВ4-215/07.07.2021
СОТИР ИВАНОВ ЙОРДАНОВ4-216/07.07.2021
Славка Минкова Златанска4-217/07.07.2021
Златка Колева Папазова4-218/07.07.2021
Цветелин Атанасов Пищялов4-219/07.07.2021
Божана Иванова Алатинова4-220/07.07.2021
Милко Йосифов Ташев4-221/07.07.2021
Катя Петрова Ташева4-222/07.07.2021
Величка Колева Конева4-223/07.07.2021
Петра Ляскова Гафтанска4-224/07.07.2021
Петко Иванов Велев4-225/07.07.2021
Тана Николова Паничарска4-226/07.07.2021
Атанас Иванов Атанасов4-227/07.07.2021
Атанас Минчев Бакъров4-228/07.07.2021
Никола Ганчев Николов4-229/07.07.2021
Димитър Тодоров Димитров4-230/07.07.2021
Иван Стоянов Атанасов4-231/07.07.2021
Видол Тодоров Рабаджиев4-232/07.07.2021
Юлиана Дионисова Трайкова4-233/07.07.2021
Петя Иванова Димитрова4-234/07.07.2021
Василка Иванова Иванова4-235/07.07.2021
Ненка Йонкова Тричкова4-236/07.07.2021
Трендафил Николов Трънков4-237/07.07.2021
Атанас Иванов Атанасов4-238/07.07.2021
Даниела Костадинова Трънкова4-239/07.07.2021
Цончо Стоилов Лесев4-240/07.07.2021
Георги Трифонов Балабанов4-241/07.07.2021
Райна Кръстева Ганева4-242/07.07.2021
Димитър Стоянов Спасов4-243/07.07.2021
Катя Иванова Модинкова4-244/07.07.2021
Надежда Ангелова Тингарова4-245/07.07.2021
Иван Цветанов Кирков4-246/07.07.2021
Цветанка Йорданова Киткова4-247/07.07.2021
Мария Йорданова Кичукова4-248/07.07.2021
Стоян Красимиров Гатов4-249/07.07.2021
Ивана Николова Рикелова4-250/07.07.2021
Петър Величков Кисимов4-251/07.07.2021
Иво Атанасов Купанов4-252/07.07.2021
Емилия Здравкова Купанова4-253/07.07.2021
Койо Тодоров Бинев4-254/07.07.2021
Тодорка Стоилова Рангелова4-255/07.07.2021
Александър Венелинов Майсторов4-256/07.07.2021
Ангел Христосков Генчев4-1/07.07.2021
Крум Илиев Кифирски4-257/07.07.2021
Георги Костов Шакаданов4-2/07.07.2021
Ели Георгиева Мъмърска4-258/07.07.2021
Георги Русинов Ковачев4-3/07.07.2021
Елена Димитрова Кантарева4-259/07.07.2021
Йорданка Георгиева Иванова4-4/07.07.2021
Илия Пенев Узунов4-260/07.07.2021
Стоилка Атанасова Добрева4-5/07.07.2021
Иван Петров Пънтев4-261/07.07.2021
Лъчизарка Илиева Гатева4-6/07.07.2021
Йордан Асенов Димитров4-262/07.07.2021
Мария Христева Асенова4-7/07.07.2021
Иван Йорданов Иванчев4-263/07.07.2021
Галина Веселинова Илиева4-8/07.07.2021
Йордан Иванов Иванчев4-264/07.07.2021
Стоянка Георгиева Ковачева4-9/07.07.2021
Георги Иванов Караиванов4-265/07.07.2021
Цветомир Димитров Червенков4-10/07.07.2021
Цветелина Георгиева Атанасова4-266/07.07.2021
Розалио Янков Павлов4-11/07.07.2021
Иванка Георгиева Манева4-267/07.07.2021
Виктория Василева Стоянова4-12/07.07.2021
Теодора Вескова Стоянова4-268/07.07.2021
Серафим Бориславов Игнев4-13/07.07.2021
Антон Стефанов Рангелов4-269/07.07.2021
Габриела Илиева Тошева4-14/07.07.2021
Атанаска Иванова Колева4-270/07.07.2021
Иванка Тодорова Азмакова4-15/07.07.2021
Гинка Костадинова Спасова4-271/07.07.2021
Митко Димитров Раков4-16/07.07.2021
Нонка Петрова Атанасова4-272/07.07.2021
Стефан Трайков Петров4-17/07.07.2021
Стоянка Атанасова Иванова4-273/07.07.2021
Никола Георгиев Гунчев4-18/07.07.2021
Александър Атанасов Иванов4-274/07.07.2021
Христо Добрев Панов4-19/07.07.2021
Ганка Славова Запрянова4-275/07.07.2021
Снежана Иванова Милушева4-20/07.07.2021
Йордана Иванова Христозова4-276/07.07.2021
Димитър Тодоров Йорданов4-21/07.07.2021
Деляна Лалова Райкова4-277/07.07.2021
Ваня Николаева Христева4-22/07.07.2021
Мария Христева Каламова4-278/07.07.2021
Ангел Стефанов Пеев4-23/07.07.2021
Софка Николова Митева4-279/07.07.2021
Тони Георгиева Радева4-24/07.07.2021
Христина Димитрова Димитрова4-280/07.07.2021
Стоян Александров Петраков4-25/07.07.2021
Цветелина Стоянова Сиболерска4-281/07.07.2021
Димитър Методиев Тодоров4-26/07.07.2021
Цветелина Цвяткова Георгиева4-282/07.07.2021
Мария Колева Николова4-27/07.07.2021
Васка Василева Апостолова4-283/07.07.2021
Янка Стойкова Нанкина4-28/07.07.2021
Стефан Стефанов Апостолов4-284/07.07.2021
Луко Данаилов Ублеков4-29/07.07.2021
Милена Начева Семкова4-285/07.07.2021
Пенка Янева Ласкарева4-30/07.07.2021
Стоян Димитров Пачарозов4-286/07.07.2021
Цветелин Нешев Чонов4-31/07.07.2021
Васил Иванов Илиев4-287/07.07.2021
Мариана Тодорова Станева4-32/07.07.2021
Гергана Христозова Илиева4-288/07.07.2021
Росица Наскова Топалска4-33/07.07.2021
Диана Григорова Василева4-289/07.07.2021
Надя Иванова Маринкина4-34/07.07.2021
Радка Петкова Комитова-Тодорова4-290/07.07.2021
Матей Маринов Маринов4-35/07.07.2021
Христо Недялков Стойчев4-291/07.07.2021
Севда Мишелова Ризова4-36/07.07.2021
Радка Тодорова Карабобева4-292/07.07.2021
Чавдар Атанасов Чонов4-37/07.07.2021
Нела Иванова Христова4-293/07.07.2021
Линка Илиева Чергарова4-38/07.07.2021
Теннур Мустан Мехмед4-294/07.07.2021
Георги Бисеров Чергаров4-39/07.07.2021
Александра Тодорова Христова4-295/07.07.2021
Пенчо Кръстев Дерузов4-40/07.07.2021
Макавей Тодоров Пенчев4-296/07.07.2021
Красимира Георгиева Генчева4-41/07.07.2021
Антон Христов Петров4-297/07.07.2021
Златка Спасова Бързакова4-42/07.07.2021
Костадинка Тодорова Мачева4-298/07.07.2021
Иванка Георгиева Богданова4-43/07.07.2021
Генчо Тодоров Михалев4-299/07.07.2021
Димитър Найденов Стоицов4-44/07.07.2021
Огнян Венциславов Александров4-300/07.07.2021
Мария Петрова Димова4-45/07.07.2021
Мариела Петрова Костадинова4-301/07.07.2021
Траян Вълков Йончев4-46/07.07.2021
Веселин Генков Лучев4-302/07.07.2021
Цветана Кръстева Кръстева4-47/07.07.2021
Силви Миленова Димитрова4-303/07.07.2021
Мария Живкова Руменова4-48/07.07.2021
Дарина Тодорова Маркова4-304/07.07.2021
Василка Георгиева Кирашка4-49/07.07.2021
Пламен Минков Самуилов4-305/07.07.2021
Запрянка Стоянова Тучева4-50/07.07.2021
Бояна Илиева Митевска4-306/07.07.2021
Софка Стоянова Костадинова4-51/07.07.2021
Станка Иванова Топова4-307/07.07.2021
Динко Николов Гевезов4-52/07.07.2021
Георги Цвятков Димитров4-308/07.07.2021
Иван Йорданов Куртов4-53/07.07.2021
Мария Христева Видолова4-309/07.07.2021
Даниела Димитрова Русева4-54/07.07.2021
Валентин Венциславов Вакрилов4-310/07.07.2021
Тонка Димитрова Челебийска4-55/07.07.2021
Васко Стоянов Нешев4-311/07.07.2021
Недялка Николова Джинска4-56/07.07.2021
Мария Иванова Атанасова4-312/07.07.2021
ИВАНКА ВЪЛКОВА ЖЕЛЯЗКОВА4-57/07.07.2021
Милка Христова Коритарева4-313/07.07.2021
ЖЕЛЯЗКО РУСИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ4-58/07.07.2021
Мария Атанасова Барбова4-314/07.07.2021
ПЕНКА КОЛЕВА СЛАВОВА4-59/07.07.2021
Божура Георгиева Христова4-315/07.07.2021
ЕЛЕНА МИТЕВА ЯНЕВА4-60/07.07.2021
Цветелина Кирилова Кирилова4-316/07.07.2021
ДЕЛЧО ДОБРЕВ ЙОРДАНОВ4-61/07.07.2021
Марин Илиев Дамянов4-317/07.07.2021
НЕВЕНКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА4-62/07.07.2021
Ваня Димитрова Димитрова4-442/07.07.2021
АТАНАСКА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА4-63/07.07.2021
Екатерина Николаева Начевска4-318/07.07.2021
ОЛГА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА4-64/07.07.2021
Радка Димова Иванова4-319/07.07.2021
АНГЕЛ ПЕТКОВ ПОПЧЕВ4-65/07.07.2021
Иванка Маринова Иванова4-320/07.07.2021
ПЕТРА НАЙДЕНОВА ПЕТРОВА4-66/07.07.2021
Петър Иванов Рулев4-321/07.07.2021
ТОСКА ВАСИЛЕВА НАЙДЕВА4-67/07.07.2021
Веселина Гънчева Василева4-322/07.07.2021
КОСТАДИН ЯНКОВ КОСТАДИНОВ4-68/07.07.2021
Стефка Стоянова Георгиева4-323/07.07.2021
ТАТЯНА ГОСПОДИНОВА СТАЛЕВА4-69/07.07.2021
Стефани Тодорова Тодорова4-324/07.07.2021
ХРИСТО ГЕРГАНОВ ГЕОРГИЕВ4-70/07.07.2021
Нено Колев Караиванов4-325/07.07.2021
АНГЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ4-71/07.07.2021
Огнян Ангелов Тодоров4-326/07.07.2021
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ4-72/07.07.2021
Стайка Лазарова Чапръзова4-327/07.07.2021
КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ4-73/07.07.2021
Иван Василев Иванов4-328/07.07.2021
ПЕТЯ КАЛЧЕВА НАЙДЕНОВА4-74/07.07.2021
Лило Иванов Пунчев4-329/07.07.2021
ЗЛАТКО ДЕЛКОВ ТАНЕВ4-75/07.07.2021
Иван Ненов Иванов4-330/07.07.2021
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ4-76/07.07.2021
Исус Илиев Илиев4-331/07.07.2021
ПЕТЯ ВЕСЕЛИНОВА НЕДЕВА4-77/07.07.2021
Филип Богданов Илиев4-332/07.07.2021
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ4-78/07.07.2021
Милко Атанасов Балтов4-333/07.07.2021
ПЛАМЕН СПАСОВ СПАСОВ4-79/07.07.2021
Здравка Танкова Николова4-334/07.07.2021
ДЕШКА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА4-80/07.07.2021
Марин Петров Петров4-335/07.07.2021
ЖЕЛЯЗКО ПЕТРОВ ПОЛИТОВ4-81/07.07.2021
Георги Тодоров Лучев4-336/07.07.2021
МИНКА АНГЕЛОВА ШОПОВА4-82/07.07.2021
Трайчо Розалинов Димитров4-337/07.07.2021
ЖАНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА4-83/07.07.2021
Костадин Стоянов Василев4-338/07.07.2021
ЕЛЕНКА СТАТЕВА ТИЛОВА4-84/07.07.2021
Златка Иванова Николова4-339/07.07.2021
ПЕНКА НИКОЛОВА БОШНАКОВА4-85/07.07.2021
Ана Ганева Харалампиева4-340/07.07.2021
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БОЮКЛИЕВ4-86/07.07.2021
Еленка Трифонова Христова4-341/07.07.2021
ТОДОРКА ИВАНОВА ЦИНЦАРОВА4-87/07.07.2021
Иван Иванов Зидаров4-342/07.07.2021
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЧУРЧУЛИЕВ4-88/07.07.2021
Димитър Петров Бабиков4-343/07.07.2021
ВАСИЛ ПЕТКОВ ЧУРЧУЛИЕВ4-89/07.07.2021
Антоанета Найденова Христова4-344/07.07.2021
ПЕТЪР ХРИСТОЗОВ НАЛБАНТОВ4-90/07.07.2021
Ана Василева Пехливанова4-345/07.07.2021
АНГЕЛ ИВАНОВ ШИШЕКОВ4-91/07.07.2021
Иванка чонова Милева4-346/07.07.2021
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ4-92/07.07.2021
Дела Манова Ганчоолова4-347/07.07.2021
ЯНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА4-93/07.07.2021
Светлана Стоянова Димитрова4-348/07.07.2021
Мария Илиева Шопова4-94/07.07.2021
Манол Василев Манолов4-349/07.07.2021
Йорданка Костадинова Семерджиева4-95/07.07.2021
Цветана Иванова Големджийска4-350/07.07.2021
Лилия Атанасова Пехливанска4-96/07.07.2021
Стоянка Кръстева Кръстева4-351/07.07.2021
Румен Данаилов Сипков4-97/07.07.2021
Петя Сотирова Куцева4-352/07.07.2021
Васил Николов Карадимов4-98/07.07.2021
Петър Атанасов Чобанов4-353/07.07.2021
Никола Христев Топалов4-99/07.07.2021
Иван Ганчев Марков4-354/07.07.2021
Здравко Николаев Узунов4-100/07.07.2021
Невена Вълчева Илиева4-355/07.07.2021
Божура Атанасова Кумчева4-101/07.07.2021
Венета Недялкова Лачева4-356/07.07.2021
Димитрия Йорданова Чернева4-102/07.07.2021
Атанас Станков Димитров4-357/07.07.2021
Спаска Владова Матрева4-103/07.07.2021
Йордан Георгиев Йорданов4-358/07.07.2021
Люба Стоилова Атанасова4-104/07.07.2021
Стоян Благов Василев4-359/07.07.2021
Албена Илиева Узунова4-105/07.07.2021
Елена Бисерова Бекярова4-360/07.07.2021
Иван Ламбрев Иванов4-106/07.07.2021
Иван Йорданов Бозвелийски4-361/07.07.2021
СТОЯНКА ДОНЧЕВА ПУХТЕВА4-107/07.07.2021
Нели Стоянова Иванова4-362/07.07.2021
ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА ФИТНЕВА4-108/07.07.2021
Дилян Анчев Кушев4-363/07.07.2021
ПЕТЪР ГЕНКОВ ПРОДАНСКИ4-109/07.07.2021
Красимира Иванова Иванова4-364/07.07.2021
ИЛИЯ ЛЮБЕНОВ ЛЮБЕНОВ4-110/07.07.2021
Златко Атанасов Василев4-365/07.07.2021
КАЛИНА ГЕОРГИЕВА КАЗАКОВА4-111/07.07.2021
Ангел Александров Марков4-366/07.07.2021
КРЪСТЮ ДИМИТРОВ БАЦИЕВ4-112/07.07.2021
Славчо Яков Гаджев4-367/07.07.2021
ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА4-113/07.07.2021
Николай Йосифов Пенишев4-368/07.07.2021
ГАНКА МИХАЛЕВА ТАШЕВА4-114/07.07.2021
Иван Николов Гидишки4-369/07.07.2021
МАРИНА ЙОНОВА КАЦАРСКА4-115/07.07.2021
Иван Георгиев Йовчев4-370/07.07.2021
ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ4-116/07.07.2021
Недялко Иванов Боргоджийски4-371/07.07.2021
РАДНЬО НАНЕВ МАНОЛОВ4-117/07.07.2021
Георги Петров Комаров4-372/07.07.2021
ХРИСТО ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ4-118/07.07.2021
Антон Йозов Кьолов4-373/07.07.2021
ХРИСТО ГАНЧЕВ ВАСИЛКОВ4-119/07.07.2021
Недялко Радов Романов4-374/07.07.2021
ПЕТЪР МИНЧЕВ КАЛПОШАНОВ4-120/07.07.2021
Любомир Владимиров Стрехин4-375/07.07.2021
СПАС ИВАНОВ МАЛЕШКОВ4-121/07.07.2021
Иван Венков Пищийски4-376/07.07.2021
РАЧО ПЕТКОВ РАЧЕВ4-122/07.07.2021
Венко Гочев Гочев4-377/07.07.2021
ИВАНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА4-123/07.07.2021
Йовко Йосифов Патазов4-378/07.07.2021
КАМЕН КОЛЕВ ДИМЧЕВ4-124/07.07.2021
Лиляна Венкова Тодорова4-379/07.07.2021
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ4-125/07.07.2021
Галина Ченкова Атанасова4-380/07.07.2021
РЮЧКЯН РАМАДАН АХМЕДОВА4-126/07.07.2021
Любомир Атанасов Босилков4-381/07.07.2021
СЕРКАН СЕВТИНОВ АХМЕДОВ4-127/07.07.2021
Петър Любомиров Луков4-382/07.07.2021
ЛАЛА КАРЕВА КУРТЕНКОВА4-128/07.07.2021
Пламен Ангелов Рашев4-383/07.07.2021
ЙОРДАНКА ЦВЕТКОВА ДИНЕВА4-129/07.07.2021
Георги Благоев Йорданов4-384/07.07.2021
ХРИСТО ГЕРГИНОВ КОМИТОВ4-130/07.07.2021
Мартин Георгиев Чаушев4-385/07.07.2021
ЕМИЛИЯ КОСТОВА КОСТОВА4-131/07.07.2021
Димитър Любенов Алексов4-386/07.07.2021
НИКОЛ НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА4-132/07.07.2021
Магдалина Атанасова Събева4-387/07.07.2021
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КУМЧЕВ4-133/07.07.2021
Анелия Красимирова Георгиева4-388/07.07.2021
ПЕНКА ХУБЕНОВА СТОЕВА4-134/07.07.2021
Димитър Митков Гочев4-389/07.07.2021
ВЕСЕЛКА ДИМИТРОВА КРЪСТАНОВА4-135/07.07.2021
Андрей Йорданов Христев4-390/07.07.2021
НАДЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА4-136/07.07.2021
Атанаска Генчева Атанасова4-391/07.07.2021
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДИЧЕВ4-137/07.07.2021
Димитър Атанасов Чингаров4-392/07.07.2021
ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА4-138/07.07.2021
Елисавета Николова Василева4-393/07.07.2021
НЕВЕНА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА4-139/07.07.2021
Георги Богданов Петров4-394/07.07.2021
ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ПАСПАЛЕВА4-140/07.07.2021
Владимир Атанасов Бончев4-395/07.07.2021
ГЕОРГИ БОНЧЕВ КАРЕВ4-141/07.07.2021
Вилияна Йорданова Трифонова4-396/07.07.2021
БОНЧО ГЕОРГИЕВ КАРЕВ4-142/07.07.2021
Недялка Илиева Хаджиева4-397/07.07.2021
ВАСИЛ ПЕТКОВ САРАНДАЛИЕВ4-143/07.07.2021
Георги Сотиров Костов4-398/07.07.2021
ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА САРАНДАЛИЕВА4-144/07.07.2021
Павел Венков Павлов4-399/07.07.2021
ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА САРАНДАЛИЕВА4-145/07.07.2021
Гергана Митева Колева4-400/07.07.2021
ГЕОРГИ ПЕТКОВ САРАНДАЛИЕВ4-146/07.07.2021
Веселин Христов Трендафилов4-401/07.07.2021
ЦВЕТКА ИВАНОВА ПОПОВА4-147/07.07.2021
Иванка Томова Гагова - Бочева4-402/07.07.2021
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА4-148/07.07.2021
Илия Петков Белнейски4-403/07.07.2021
КРАСА АТАНАСОВА ЙОВКОВА4-149/07.07.2021
Илия Иванов Илиев4-404/07.07.2021
ИВАНКА НИКОЛОВА БОЯДЖИЕВА4-150/07.07.2021
Данчо Тодоров Кощилаков4-405/07.07.2021
ЖЕЧКА ИВАНОВА ТОДОРОВА4-151/07.07.2021
Мария Петкова Мустакова4-406/07.07.2021
МАРИЯ ХРИСТЕВА НИКОЛОВА4-152/07.07.2021
Митко Койчов Базитов4-407/07.07.2021
МАРУШКА АНДОНОВА АНГЕЛОВА4-153/07.07.2021
Апостол Петков Станев4-408/07.07.2021
ВАСИЛ ИЛИЕВ ПАЧАЛИЕВ4-154/07.07.2021
Станислав Ненков Мерджанов4-409/07.07.2021
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЗОЧИНОВ4-155/07.07.2021
Анулиран4-410/07.07.2021
ДИАНА АТАНАСОВА ДЪРБОКЛИЕВА4-156/07.07.2021
Димитър Прокопов Атанасов4-411/07.07.2021
МАРИЯ ВАСИЛЕВА САРАНДАЛИЕВА4-157/07.07.2021
Нели Любенова Дуралийска4-412/07.07.2021
ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЙОВКОВА4-158/07.07.2021
Йонка Ботова Марковска4-413/07.07.2021
РУМЕН КОСТАДИНОВ ГУНГАЛОВ4-159/07.07.2021
Найден Атанасов Мутовски4-414/07.07.2021
ЙОРДАН ХРИСТЕВ ИВАНОВ4-160/07.07.2021
Илияна Петрова Арабска4-415/07.07.2021
ИВАН ПЕТРОВ МАНОЛОВ4-161/07.07.2021
Ива Иванова Вълчева4-416/07.07.2021
НАДЕЖДА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА4-162/07.07.2021
Пенчо Тодоров Шапков4-417/07.07.2021
ИВАН АТАНАСОВ НИКОЛОВ4-163/07.07.2021
Стоил Минчев Минчев4-418/07.07.2021
АНГЕЛИНКА ПАСЕВА КИШКИЛОВА4-164/07.07.2021
Вълка Димитрова Дойчева4-419/07.07.2021
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КИШКИЛОВ4-165/07.07.2021
Пено Стоянов Бойновски4-420/07.07.2021
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ4-166/07.07.2021
Минка Маринова Макавеева4-421/07.07.2021
ТЕОДОР ЗЛАТКОВ КАДИЙСКИ4-167/07.07.2021
Пенка Апостолова Рахова4-422/07.07.2021
ВЕСКА ПАВЛОВА САРАНДАЛИЕВА4-168/07.07.2021
Асен Евгениев Михайлов4-423/07.07.2021
ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ4-169/07.07.2021
Георги Иванов Радинов4-424/07.07.2021
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ4-170/07.07.2021
Кръстю Кирилов Стефанов4-425/07.07.2021
ГЮЛДЖАН МЮМЮНАЛИ МЮМЮН - МЕХМЕД4-171/07.07.2021
Атанас Стоянов Янакиев4-426/07.07.2021
ИВАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ4-172/07.07.2021
Атанас Павлов Балев4-427/07.07.2021
МАРИЙКА ИЛИЕВА АДВОКАТОВА4-173/07.07.2021
Тодор Светлозаров Стоилов4-428/07.07.2021
ЙОРДАН ИВАНОВ ДАФЧЕВ4-174/07.07.2021
Йордан Светозаров Пунгеров4-429/07.07.2021
АТАНАСКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА4-175/07.07.2021
Иван Рангелов Динков4-430/07.07.2021
ПРЕСИЯН АТАНАСОВ РУСИНОВ4-176/07.07.2021
Йордан Спасов Гълъбов4-431/07.07.2021
ДАФИНКА ЦВЕТАНОВА КОДЖАБАШЕВА4-177/07.07.2021
Никола Тодоров Коритарев4-432/07.07.2021
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ4-178/07.07.2021
Валентина Ангелова Палешникова4-433/07.07.2021
БЛАГА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА4-179/07.07.2021
Йорданка Спасова Стоилова4-434/07.07.2021
НАДЯ ДАМЯНОВА ФОТЕВА4-180/07.07.2021
Никола Илиев Дамянов4-435/07.07.2021
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ СТОЯНОВ4-181/07.07.2021
Илина Николова Вутова4-436/07.07.2021
ГЕОРГИ СВЕТОЗАРОВ ДАРАКЧИЕВ4-182/07.07.2021
Стоил Атанасов Христев4-437/07.07.2021
МАРИЯНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА4-183/07.07.2021
Никола Стоянов Стоянов4-443/07.07.2021
ИВАНКА БОРИСОВА ПАУНОВА4-184/07.07.2021
Васко Спасов Кузмов4-438/07.07.2021
КОЛЬО ХРИСТЕВ КОЛЕВ4-185/07.07.2021
Георги Иванов Кузманов4-439/07.07.2021
СНЕЖАНА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА4-186/07.07.2021
Петър Василев Кузманов4-440/07.07.2021
СНЕЖА МИТКОВА МУРДЖАНОВА4-187/07.07.2021
Рангел Стефанов Матев4-441/07.07.2021
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ТЮРКЕДЖИ4-188/07.07.2021
ИВАНКА ИЛИЕВА ЯНКОВА4-189/07.07.2021
СВЕЖА ХРИСТЕВА АПОСТОЛОВА4-190/07.07.2021
СТАНКА НИКОЛОВА КОЛЕНЦОВА4-191/07.07.2021
ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЗДРАВЧЕВ4-192/07.07.2021
ВЕСКА АВРАМОВА ВЪЛЧЕВА4-193/07.07.2021
ИВАН ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ4-194/07.07.2021
КИРИЛ ИВАНОВ ЛЮБОМИРОВ4-195/07.07.2021
НАТАЛИЯ ШЕНКОВА СТАЛЕВА4-196/07.07.2021
ИЛИЯ САЛИЕВ АЛИЕВ4-197/07.07.2021
АТАНАС АНДОНОВ ДИМИТРОВ4-198/07.07.2021
ШАНКО НИКОЛОВ АНДОНОВ4-199/07.07.2021
ИВАН ГЕОРГИЕВ АРГИРОВ4-200/07.07.2021
АСЕН ИЛИЕВ АЛИЕВ4-201/07.07.2021
ПЕТЯ НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА4-202/07.07.2021
МАРИЯНА СТЕФЧОВА ВЪЛКАНОВА4-203/07.07.2021
ДЕНИСГИЗЕН ЗЕНУРОВ ГАЛИПОВ4-204/07.07.2021
АЛЕКСИ АЙДЪНОВ РАМАДАНОВ4-205/07.07.2021
РЕФАТ АХМЕД ТОСУН4-206/07.07.2021
ДЖЕМАЛИ БАЙРЯМОВ БАЙРЯМОВ4-207/07.07.2021
АТАНАС РАЙЧЕВ ИВАНОВ4-208/07.07.2021
ИЛИЯ АНГЕЛОВ ЩЕРЕВ4-209/07.07.2021
МУДИН ЧАКЪР АЛИ4-210/07.07.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 293-НС / 12.07.2021

  относно: Установяване на резултатите на машинно гласувалите избиратели в СИК № 171700021 – Асеновград, община Асеновград, поради липса на флаш-памет при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 292-НС / 12.07.2021

  относно: Установяване на резултатите на машинно гласувалите избиратели в СИК № 171700021 – с. Скутаре, община Марица, поради некоректно отчитане на броя на отпечатаните от системата контролни разписки при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 291-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал с вх. № 20/11.07.2021 г. от Дамян Ангелов Дамянов от гр. Куклен, по пр. № УРИ 432Р-14719/2021г. на Първо РУ при ОМВР Пловдив.

всички решения