Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 95-НС
Пловдив Област, 01.09.2022

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 87-НС от 30.08.2022 г. за регистрация на кандидатската листа, предложена от КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ а участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. на територията на Седемнадесети изборен район Пловдивски.

Във връзка със служебно установена техническа грешка, допусната в Решение № 87-НС от 30.08.2022 г. за регистрация на кандидатската листа, предложена от КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. на територията на Седемнадесети изборен район Пловдивски и на основание 72, ал.1, т.8 и чл.258, ал.1 от Изборния кодекс, Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на Централна избирателна комисия и Решение № 14-НС от 15.08.2022 г. на Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

Р Е Ш И:

 

 1. Допуска поправка на техническа грешка в таблица с кандидатска листа по т.1, колона 2, ред 3 в Решение № 87-НС от 30.08.2022 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски, като вместо „Янка Димитрова  Георгиева“ да се чете  „Янна Димитрова  Георгиева“.
 2. Анулира издаденото удостоверение на кандидата за народен представител „Янка Димитрова Георгиева“
 3. Издава удостоверение на кандидата за народен представител „Янна Димитрова Георгиева“

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Ферад Есад Мурад

* Публикувано на 01.09.2022 в 18:21 часа

Свързани решения:

14-НС/15.08.2022

87-НС/30.08.2022

Календар

Решения

 • № 255-НС / 02.10.2022

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 254-НС / 02.10.2022

  относно: Промяна в съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 253-НС / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 от ИК в СИК 171300014 в гр. Карлово, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

всички решения