Архив избори:
12.11.2016

ЗАСЕДАНИЕ НА 12.11.2016 Г. ОТ 18:00 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 12.11.2016 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.​​

11.11.2016

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА

Във връзка с протоколно решение на Централна избирателна комисия от 10.11.2016г. и с оглед разясняване правата на гражданите, Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област публикува сканиран образец на бюлетината за гласуване за новия (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016г. за Седемнадесети изборен район – Пловдив област:

11.11.2016

ГРАФИК ПРЕДАВАНЕ ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област уведомява, че предаването на изборните книжа и материали на 12.11.2016г. на секционните избирателни комисии ще се извършва по следния график:

Община

Дата

Начален час

Член на РИК

Асеновград

12.11.2016 г.

14.00 часа

16.00 часа

Ваня Костадинова

Айтен Салим

Брезово

12.11.2016 г.

16:00 часа

Иван Кърчев

Калояново

12.11.2016 г.

 09:30 часа

Иван Кърчев

Карлово

12.11.2016 г.

 11:00 часа

15:00 часа

Йордан Дамбулев

Иванка Милева

Кричим

12.11.2016 г.

 16.30 часа

Диана Дишлиева

Куклен

12.11.2016 г.

12:00 часа

Красимира Кънева

Лъки

12.11.2016 г.

 16.00 часа

Ваня Костадинова

Айтен Салим

Марица

12.11.2016 г.

 13:00 часа

Семиха Яшар

Перущица

12.11.2016 г.

 17.30 часа

Диана Дишлиева

Първомай

12.11.2016 г.

13:30 часа

Добромир Кузманов

Раковски

12.11.2016 г.

 15:00 часа

Иван Кърчев

Родопи

12.11.2016 г.

 12:30 часа

Руслана Кумчева

Садово

12.11.2016 г.

 15:30часа

Милена Калинова

Сопот

12.11.2016 г.

 13:00 часа

Иванка Милева

Стамболийски

12.11.2016 г.

 15:00 часа

Диана Дишлиева

Съединение

12.11.2016 г.

 10:30 часа

Марин Чушков

Хисаря

12.11.2016 г.

 09.00 часа

Минко Кафтански

 

 

11.11.2016

ЗАСЕДАНИЕ НА 11.11.2016 Г. ОТ 18:00 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 11.11.2016 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.​​

08.11.2016

ЗАСЕДАНИЕ НА 09.11.2016 Г. ОТ 10:30 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 09.11.2016 г. от 10:30 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.​​

05.11.2016

ЗАСЕДАНИЕ НА 05.11.2016 Г. ОТ 19:30 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 05.11.2016 г. от 19:30 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.​​

04.11.2016

ОБЩ БРОЙ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕДЕМНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН

На основание протоколно решение на ЦИК от 03.11.2016г. Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област съобщава следното:

Общият брой секции, открити на територията на РИК 17 – Пловдив област е 532, в това число:

 • - Брой на секциите, открити в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги – 8 бр. На територията на Седемнадесети район няма секции, открити в места за лишаване от свобода и задържане;
 • - Брой на подвижни избирателни секции – 9 бр.
04.11.2016

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ И НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент  на 6 ноември 2016г, , че срокът за подаване на заявления за регистрация на застъпници и заместващи застъпници изтича на 05.11.2016г. до 17:00ч. в съответствие с работното време на РИК, утвърдено с Решение № 4/19.09.2016г. на комисията.

На 05.11.2016г., 17:00ч. изтича и срокът за подаване на документи за публикуване на упълномощени представители от партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент и/или регистрирани за участие по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в информационно-разяснителната кампания за произвеждане на националния референдум на 6 ноември 2016г.

04.11.2016

ГРАФИК ПРЕДАВАНЕ ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област уведомява, че предаването на изборните книжа и материали на 05.11.2016г. на секционните избирателни комисии ще се извършва по следния график:

Община

Дата

Начален час

Член на РИК

Асеновград

05.11.2016 г.

14.00 часа

16.00 часа

Ваня Костадинова

Айтен Салим

Брезово

05.11.2016 г.

16 часа

Иван Кърчев

Калояново

05.11.2016 г.

 9:30 часа

Иван Кърчев

Карлово

05.11.2016 г.

 11:00 часа

15:00 часа

Йордан Дамбулев

Иванка Милева

Кричим

05.11.2016 г.

 16.30 часа

Диана Дишлиева

Екатерина Асенова

Куклен

05.11.2016 г.

12:00 часа

Красимира Кънева

Лъки

05.11.2016 г.

 16.00 часа

Ваня Костадинова

Айтен Салим

Марица

05.11.2016 г.

 13 часа

Семиха Яшар

Перущица

05.11.2016 г.

 17.30 часа

Диана Дишлиева

Екатерина Асенова

Първомай

05.11.2016 г.

13:30 часа

Добромир Кузманов

Раковски

05.11.2016 г.

 15 часа

Иван Кърчев

Родопи

05.11.2016 г.

 12:30 часа

Руслана Кумчева

Садово

05.11.2016 г.

 15:30часа

Милена Калинова

Сопот

05.11.2016 г.

 13 часа

Иванка Милева

Стамболийски

05.11.2016 г.

 15 часа

Диана Дишлиева

Екатерина Асенова

Съединение

05.11.2016 г.

 10:30 часа

Марин Чушков

Хисаря

05.11.2016 г.

 9.00 часа

Минко Кафтански

 

 

02.11.2016

СЪОБЩЕНИЕ: НА ВНИМАНИЕТО НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Централната избирателна комисия уведомява, че в протокола на СИК (Приложение № 86-х-ПВР от изборните книжа), в контролата под т. 7 текстът „Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7, букви „а“ и „б““ следва да се чете „Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7“. Точка 7 трябва да е равна на сумата от числата по т. 7.1. и т. 7.2.

28.10.2016

Съобщение за избирателите с трайни увреждания

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област напомня, че при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 6 ноември 2016г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 14-дневния срок (22 октомври 2016г.), могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако:

 • подадат заявление по образец (Приложение №23-ПВР/НР от изборните книжа) пред общинската администрация до 31 октомври 2016г. (включително) и
 • на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.
27.10.2016

Съобщение: Мерки за избиратели с увреждания

Районна избирателна комисия – Пловдив област оповестява предприетите мерки по общини на територията на Седемнадесети изборен район, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016г.:

26.10.2016

Образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент

Във връзка с протоколно решение на Централна избирателна комисия от 25.10.2016г. и с оглед разясняване правата на гражданите, Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област публикува сканиран образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016г. за Седемнадесети изборен район – Пловдив област:

17.10.2016

Съобщение във връзка с изтичащи срокове

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област напомня, че на 22 октомври изтича крайният срок, в който избирателите, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес където да упражнят правото си на глас. Заявленията за гласуване по настоящ адрес се подават до общинската администрация по настоящ адрес.

В същия срок избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, имат възможност да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община в област Пловдив.

14.10.2016

Информация за избирателите

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област напомня на избирателите, че Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява възможност за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон 

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

03.10.2016

Относно отразяване на предизборна кампания от медии

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област обръща внимание, че на 07.10.2016г. изтича срокът за  търговските електронни медии с регионален и местен обхват да предоставят на РИК и на Сметната палата тарифите, условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания.

Електронните медии, с изключение на Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове, могат да използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.

Доставчиците на медийни услуги публикуват на интернет страницата информация за договорите, в т.ч. безвъзмездните договори, сключени с партии, коалиции инициативни комитети, регистрирали кандидати и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, вкл. ако договорът е сключен чрез посредник, в тридневен срок от подписване на съответния договор. Информацията се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

30.09.2016

Във връзка с отправени запитвания

Във връзка с отправените запитвания, Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област обръща внимание, че в случай, че парламентарно представените партии и коалиции не са направили поименни предложения при консултациите за полагащия им се брой членове съгласно Решение № 3524-ПВР/НР от 16 септември 2016г. на ЦИК или са направили предложения за по-малък от полагащия им се брой членове, се провеждат допълнителни консултации за попълване на незаетите места между всички участвали в консултациите партии и коалиции при спазване на Решение № 3525-ПВР/НР от 16 септември 2016г. на ЦИК.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 260–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх. №493/13.11.2016 година в 17:10 часа в РИК 17-Пловдив от Николай Иванов Каракашев

 • № 259–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх.№ 492/13.11.2016 година в 16:52 часа в РИК 17-Пловдив, подадена от Гергана Симеонова Дзивкова - Митева от с. Цалапица, общ. Родопи.

 • № 258–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх.№491/13.11.2016 година в 16:05 часа в РИК 17-Пловдив, подписана от Атанас Димитров Борнаров – представител и Веселин Симеонов Стоев – застъпник, и двамата от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016г.

всички решения