Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 109-ПВР/НС
Пловдив Област, 19.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Куклен, област Пловдив, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 год.

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 във вр. с ал. 8 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 год. на ЦИК, както и Решение № 17-ПВР/НС / 01.10.2021 год., Решение № 27-ПВР/НС / 01.10.2021 год. и Решение № 44-ПВР/НС / 01.10.2021 год. на РИК-17, в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски е постъпило предложение с вх. № 96/14.10.2021 год. от Кмета на община Куклен за назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на общината, ведно с изискуемите по ИК документи.

От протокола за проведени консултации на 08.10.2021 год., е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите относно броя на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии за всички населени места на територията на община Куклен.

С оглед изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски

Р Е Ш И:

 1. Назначава поименните състави на секционните избирателни комисии и утвърждава списък на резервните членове за всички населени места на територията на община Куклен, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.
 2. Издава удостоверения на членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Куклен, област Пловдив.
 3. Членовете на секционните избирателни комисии при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т.1 от Наказателния кодекс.
 4. При изпълнение на функциите си членовете на секционните избирателни комисии  не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

            Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Зам. председател: Кристиан Димитров Гьошев

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 19.10.2021 в 17:44 часа

Свързани решения:

17-ПВР/НС/01.10.2021

27-ПВР/НС/01.10.2021

44-ПВР/НС/01.10.2021

146-ПВР/НС/08.11.2021

164-ПВР/НС/11.11.2021

196-ПВР/НС/13.11.2021

269-ПВР/НС/19.11.2021

Календар

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения