Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 196-ПВР/НС
Пловдив Област, 13.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Куклен при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

С Решение № 109- ПВР/НС /19.10.2021 год. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски са назначени съставите на секционните избирателни комисии на територията на Община Куклен

С писмо вх. № 624/13.11.2021 г. и вх. № 597/12.11.2021 г и вх. № 596/12.11.2021 г в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски са постъпили предложения от Николай Узунов, в качеството му на упълномощен представител на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, от Тодор Лозанов в качеството му на упълномощен представител на КП ГЕРБ – СДС и от Гергана Чобанова в качеството и на упълномощен представител на КП ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!, с които се предлага да бъдат извършени промени в поименния състав на секционните избирателни комисии на територията на Община Куклен. При извършена проверка се установи, че предложителите разполагат с представителна власт по силата на съответните пълномощни, представени по време на проведените при кмета на общината консултации за назначаване на съставите на СИК.

Относно предложените за назначаване лица се констатира, че същите отговарят на изискванията на Изборен кодекс да бъдат назначени за членове на секционните избирателни комисии и нямат друго качество в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

 

Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА членове на СИК на територията на Община Куклен, както следва:

№ сик

Име, презиме и фамилия
НА НАЗНАЧЕН

Длъжност

ЕГН  НА НАЗНАЧЕН

174200002

ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА КЕХАЙОВА

Председател

**********

174200003

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ГОРЕВА

Член

**********

174200003

Велика Иванова Калчева

Секретар

**********

174200011

ИЛИЯ ИВАНОВ ГАНЕВ

Член

**********

174200012

АНЕЛИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ХАРАЛАМПИЕВА

Зам. председател

**********

 1. АНУЛИРА издадените им удостоверения.
 2. НАЗНАЧАВА за членове на СИК на територията на община Куклен, както следва:

 

№ сик

Име, презиме и фамилия
НА ЗАМЕСТНИК

ЕГН
на ЗАМЕСТНИК

Длъжност

174200002

Димитрия Йорданова Чернева

**********

Председател

174200003

Мирослав Иванов Митев

**********

Член

174200003

Георги Бориславов Савов

**********

Секретар

174200011

Нина Ангелова Шолева

**********

Член

174200012

Виктория Руменова Георгиева

**********

Зам. председател

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК по т.3
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 13.11.2021 в 17:54 часа

Свързани решения:

109-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения