Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 197- ПВР/НС
Пловдив Област, 13.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Родопи при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

С Решение № 104-ПВР/НС /19.10.2021 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски са назначени съставите на секционните избирателни комисии на територията на Община Родопи.

С писма с вх. №557 /12.11.2021 г., вх. №561/12.11.2021г., вх. №558/12.11.2021г., вх. №565/12.11.2021г, вх. №575/12.11.2021г., вх. №590/12.11.2021г., вх. №593/12.11.2021г., вх. №601/12.11.2021г., вх. №619/13.11.2021г., вх. №638/13.11.2021г.  в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски са постъпили предложения от Димитър Арнаудов, в качеството му на упълномощен представител на ПП ИТН, от Павел Гамишев, в качеството му на упълномощен представител на КП ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!, от  Николай Гачев, в качеството му на упълномощен представител на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, от Неази Таир, в качеството му на упълномощен представител на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, от Гергана Кабаиванова в качеството и на упълномощен представител на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ, от Любомир Бойчев в качеството му на упълномощен представител на КП ГЕРБ – СДС, с които се предлага да бъдат извършени промени в поименния състав на секционните избирателни комисии на територията на Община Родопи.

Относно предложените за назначаване лица се констатира, че същите отговарят на изискванията на Изборен кодекс да бъдат назначени за членове на секционните избирателни комисии и нямат друго качество в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 год.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

 

Р Е Ш И:

 1. ОСВОБОЖДАВА членове на СИК на територията на Община Родопи, както следва:

№ сик

Име, презиме и фамилия
НА ОСВОБОДЕНИЯ

ЕГН  НА ОСВОБОДЕН

Длъжност

172600014

ПЕТЪР АТАНАСОВ МАРКОВ

**********

Секретар

172600014

ГИНКА ДЕЛЧЕВА ГАРЕВА

**********

Зам. председател

172600017

КИРИЛ АНДОНОВ АНДОНОВ

**********

Зам. председател

172600017

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГРОЗДАНОВ

**********

Член

172600018

КОСТАДИН ВЛАДИМИРОВ БЕЦОВ

**********

Председател

172600044

СТОЯНКА СТОЙЕВА ШЕРОВА

**********

Зам. председател

172600051

ДОРА РАНГЕЛОВА ХАДЖЕКИРЕВА

**********

Член

172600053

ЖЕНИ ИВАНОВА КАСАБОВА

**********

Секретар

172600058

АТАНАС ДИМИТРОВ БЕЛЕЗДРОВ

**********

Зам. председател

172600054

ХРИСТО КОСТАДИНОВ СТОЙЛОВ

**********

Председател

172600055

Атанаска Христова Стоилова

**********

Секретар

172600015

Славка Тодорова Стойчева

**********

Зам.председател

2. АНУЛИРА издадените им удостоверения.

3. НАЗНАЧАВА за членове на СИК на територията на община Родопи, както

№ сик

Име, презиме и фамилия
НА НАЗНАЧЕНИЯ

ЕГН
на НАЗНАЧЕН

Длъжност

172600014

КАРАМФИЛА ДИМИТРОВА МАТЕВА

**********

Зам. председател

172600014

ДАНИЕЛ ДЕЛЯНОВ ДИКОВ

**********

Секретар

172600017

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГРОЗДАНОВ

**********

Зам. председател

172600017

ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

**********

Член

172600018

АТАНАС ДИМИТРОВ БЕЛЕЗОВ

**********

Председател

172600044

БОРИС ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ

**********

Зам. председател

172600051

БОРИСЛАВА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

**********

Член

172600053

АНИ АЛЕКСАНДРОВА СПАСОВА

**********

Член

172600058

АСЕН СТОЯНОВ СЛАВОВ

**********

Зам. председател

172600055

ЖЕНИ ИВАНОВА КАСАБОВА

**********

Секретар

172600054

ИВАНКА СТОЯНОВА ТРИФОНОВА

**********

Председател

172600015

Петя Михайлова Гичева

**********

Зам.председател

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК по т.3
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 13.11.2021 в 19:27 часа

Свързани решения:

104-ПВР/НС/19.10.2021

288-ПВР/НС/21.11.2021

Календар

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения