Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 288-ПВР/НС
Пловдив Област, 21.11.2021

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решения № 178 ПВР-НС/ 11.11.2021 г., 197 ПВР-НС/ 13.11.2021 г., 226 ПВР-НС/ 14.11.2021 г на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски.

Със свое Решение № 178 ПВР-НС/ 11.11.2021 г., Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски образува два броя ПСИК за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, назначава поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на Община Родопи с номерации на ПСИК – 172600057 и 172600058.

 След извършена служебна проверка се установи, че е налице несъответствие в изписването на номерацията на образуваните 2 /два/ броя ПСИК в горецитираните  решения, дължащо се на допусната техническа грешка, като несъответствията са намерили отражение и в Решения 197 ПВР-НС/ 13.11.2021 г. респ. Решение 226 ПВР-НС/ 14.11.2021 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски,

Р Е Ш И:

ДОПУСКА ПОРАВКA на технически грешки в Решение № 178 ПВР-НС/ 11.11.2021 г., Решение 197 ПВР-НС/ 13.11.2021 г. респ. Решение 226 ПВР-НС/ 14.11.2021 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски, както следва:

 1. Навсякъде в Решение № 178 ПВР-НС/ 11.11.2021 г., Решение 197 ПВР-НС/ 13.11.2021 г. респ. Решение 226 ПВР-НС/ 14.11.2021 г., ВМЕСТО 172600057 ДА СЕ ЧЕТЕ 172600058;
 2. Навсякъде в Решение № 178 ПВР-НС/ 11.11.2021 г., Решение 197 ПВР-НС/ 13.11.2021 г. респ. Решение 226 ПВР-НС/ 14.11.2021 г., ВМЕСТО 172600058 ДА СЕ ЧЕТЕ 172600057;

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 21.11.2021 в 09:44 часа

Свързани решения:

178-ПВР/НС/11.11.2021

197- ПВР/НС/13.11.2021

226- ПВР/НС/14.11.2021

Календар

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения