Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 21-ПВР/НС
Пловдив Област, 01.10.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Хисаря при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район- Пловдивски  е постъпила Заповед № РД-05-788 от 21.09.2021г. с вх.№ 19 от 28.09.2021 г. на Кмета на община Хисаря, от която е видно, че са образувани 20 бр. избирателни секции в община Хисаря (без ПСИК и тези по чл.9, ал.6 от Изборния кодекс) за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Спазени са изискванията на чл. 9, ал.1, ал.2, ал.3 от Изборния кодекс.

       Единната номерация на подвижните секционни избирателни комисии ( ПСИК) и тези по чл.9, ал.6 от Изборния кодекс ще бъде формирана и утвърдена с отделно решение на Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район- Пловдивски, когато са налице условията за тяхното образуване съгласно чл.90 и съответно чл.9, ал.8 от Изборния кодекс и в срока, посочен в Хронограмата за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г, приета с Решение № 537-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.8, ал.8 от Изборния кодекс, Решение № 564-ПВР/НС от 21.09.2021 г. на ЦИК и Решение № 16/ПВР/НС от 01.10.2021 г. на Районна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

РЕШИ: 

Формира и утвърждава единна номерация на  20 бр. избирателни секции в община Хисаря в Седемнадесети изборен район- Пловдивски, както следва:

Населено място

Секция №

гр. Хисаря

173700001

гр. Хисаря

173700002

гр. Хисаря

173700003

гр. Хисаря

173700004

гр. Хисаря

173700005

гр. Хисаря

173700006

гр. Хисаря

173700007

гр. Хисаря

173700008

гр. Хисаря

173700009

с. Михилци

173700010

с. Черничево

173700011

с. Старо Железаре

173700012

с. Ново Железаре

173700013

с. Паничери

173700014

с. Мътеница

173700015

с. Старосел

173700016

с. Красново

173700018

с. Кръстевич

173700019

с. Беловица

173700020

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Зам. председател: Кристиан Димитров Гьошев

* Публикувано на 01.10.2021 в 17:30 часа

Свързани решения:

16-ПВР/НС/01.10.2021

40-ПВР/НС/01.10.2021

52-ПВР/НС/04.10.2021

96-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения