Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 52-ПВР/НС
Пловдив Област, 04.10.2021

ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 21 ПВР-НС/ 01.10.2021 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски.

Със свое решение № 21-ПВР/ НС/ 01.10.2021 г. Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски е формирала и утвърдила единна номерация на избирателните секции в община Хисаря за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката както и за народни представители, насрочени за 14 ноември 2021 г.

След постановяване на акта, в  Комисията постъпи писмо с вх. № 34/04.10.2021 г. от Секретаря на община Хисаря, с което уведомява Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски, че в Решение № 21/ 01.10.2021 г. е допуснат пропуск за формиране и утвърждаване номерацията на СИК в село Мало Крушево.

След проверка се установи, че съгласно Заповед № РД-05-788 от 21.09.2021г. с вх.№ 19 в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски от 28.09.2021 г. от Кмета на община Хисаря е видно, че е образувана СИК в село Мало Крушево. Затова следва Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски да допълни свое решение № 21-ПВР-НС/01.10.2021 г., с което вече са формирани единните номера на секциите в община Хисаря и да формира номера на СИК в село Мало Крушево.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.8, ал.8 от Изборния кодекс, Решение № 564-ПВР/НС от 21.09.2021 г. на ЦИК и Решение № 16/ПВР/НС от 01.10.2021 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски, Комисията

РЕШИ: 

1.Допълва решение № 21-ПВР-НС/ 01.10.2021 г. в частта на таблицата като формира и утвърждава единната номерация на СИК в с. Мало Крушево както следва:

Населено място

Секция №

с. Мало Крушево

173700021

Общата бройка на СИК в община Хисаря е 21.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 04.10.2021 в 17:27 часа

Свързани решения:

16-ПВР/НС/01.10.2021

21-ПВР/НС/01.10.2021

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения