Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 275-ПВР/НС
Пловдив Област, 20.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Садово при произвеждане на нов избор за Президент и Вицепрезидент на Републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

С Решение № 262-ПВР/НС /19.11.2021 год. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски във връзка с  предложение от Община Садово,  за извършване на промени в поименния състав на секционните комисии, в секция № 172800020, е назначена Кети Валентинова Вакрилова.

След извършена служебна проверка се установи, че предложеното за назначаване лице Кети Валентинова Вакрилова не отговаря на изискванията на Изборен кодекс да бъде назначена за член на секционна избирателна комисия, тъй като има друго качество в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

С Решение № 159-ПВР/НС /11.11.2021 год. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, Кети Валентинова Вакрилова е регистрирана като застъпник на кандидатите от кандидатската листа на ИК за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова за изборите за президент и вицепрезидент на републиката.

С решение № 273-ПВР/НС от 20.11.2021г. лицето Кети Валентинова Вакрилова е освободена като член на СИК 172800020.

С решение № 274-ПВР/НС от 20.11.2021г. лицето Кети Валентинова Вакрилова е заличена като застъпник на  кандидатите от кандидатската листа на ИК за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова за изборите за президент и вицепрезидент на републиката.

Постъпило е заявление с вх. № 831/20.11.2021г. от Атанас Телчаров, упълномощен представител на КП „БСП за България“, с което предлага да бъде извършена замяна в СИК 172800020, като лицето Кети Валентинова Вакрилова да бъде назначена за член на посочената СИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4  от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

Р Е Ш И:

 1. НАЗНАЧАВАкато член на СИК 172800020, Кети Валентинова Вакрилова. с ЕГН **********
 2. АНУЛИРА издаденото удостоверение.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 20.11.2021 в 16:58 часа

Свързани решения:

159-ПВР/11.11.2021

262-ПВР/НС/19.11.2021

273-ПВР/НС/20.11.2021

274-ПВР/НС/20.11.2021

Календар

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения