№ 221-ЕП / 30.05.2019

ОТНОСНО : Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

№ 220-ЕП / 30.05.2019

ОТНОСНО : Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

№ 219-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

№ 218-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Преброяване на гласовете в СИК № 171200002 – Калояново в община Калояново поради констатирано съществено несъответствие.

№ 217-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Преброяване на гласовете в СИК № 172300003 – гр. Първомай в община Първомай поради констатирано съществено несъответствие

№ 216-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Анонимен Сигнал вх. № 11/26.05.2019 г., препратен от Районна Прокуратура Асеновград за разглеждане по компетентност.

№ 215-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 10/26.05.2019 г. от КП „БСП- За България“, чрез Александра Костадинова Берданкова.

№ 214-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Постъпил Сигнал с вх.№9/26.05.2019г., 17:35часа от Любомир Николов Соколов относно отказан достъп до гласуване в СИК 172300032, с.Брягово, общ.Първомай

№ 213-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх. № 8/26.05.2019 г. от ПП ГЕРБ Пловдив Област, чрез г-н Стоил Стоев – представител на Община Стамболийски.

№ 212-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Постъпила жалба вх. № 7/26.05.2019 г. от БСП Пловдив Област, чрез г-жа Александра Костадинова Берданкова – упълномощен представител за Община Стамболийски.

№ 211-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 202-ЕП/26.05.2019 г. на Районна избирателна комисия – Седемнадесети район – Пловдивски.

№ 210-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх. № 6/26.05.2019 г. от Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова-кандидат за член на европейския парламент по предложение на партия „Движение 21“.

№ 209-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка, допусната в решение № 191-ЕП/26.05.2019 г. на Районна избирателна комисия – Седемнадесети район – Пловдивски.

№ 208-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Сигнал вх. № 5/26.05.2019 г. от ПП ГЕРБ Пловдив Област, чрез г-н Любомир Петров Бойчев – упълномощен представител за Община Родопи.

№ 207-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Заличаване на регистриран упълномощен представител на кандидатите от кандидатска листа ПП“ДПС“ при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 206-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Сигнал вх. № 4/26.05.2019 г. от ПП ГЕРБ Пловдив Област, чрез г-н Стоян Богданов – упълномощен представител за Община Стамболийски.

№ 205-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Сигнал вх. № 3/26.05.2019 г. от Асоциация „Прозрачност без граници”, чрез г-жа Екатерина Каменщик – председател.

№ 204-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Заличаване на регистриран с Решение № 138 – ЕП от 20.05.2019г на застъпници на кандидатите от кандидатска листа КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 203-ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Промяна в съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Общини: Раковски и Марица, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 202- ЕП / 26.05.2019

ОТНОСНО : Заличаване на застъпници, представители и промяна в съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Асеновград, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

Календар

Решения

  • № 221-ЕП / 30.05.2019

    относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

  • № 220-ЕП / 30.05.2019

    относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

  • № 219-ЕП / 26.05.2019

    относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения