Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 221-ЕП
Пловдив Област, 30.05.2019

ОТНОСНО: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 

С вх.№ 13/30.05.2019 г. в 15:20 ч. по e-mail в Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски е постъпила жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с изложени твърдения за липса на отразяване в секционния протокол на гласуване с преференция в избирателна секция № 170100039. След приключване на изборите при проверка на сканирания и качен протокол от избирателната секция е установила липсата на преференция на бюлетина № 18 преференция 107.  Твърдяно нарушение на чл.100, ал.1, т.4 от ИК – не преброени предпочитания (преференции).

При разглеждане на жалбата Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски приема за установено:

Не е възможно да се установи дали жалбоподателката е упражнила правото си на глас в изборния ден. Избирателните списъци са предадени от РИК 17 Пловдивски на ТЗ “ГРАО“ град Пловдив с приемо-предавателен протокол от 30.05.2019 г. в 11:50 ч. преди получаване на жалбата. От изложеното в жалбата, не е възможно да се установи дали подадения от жалбоподателката глас е действителен, респективно подадената преференция дали е действителна.  По отношение на второто твърдяно нарушение изразяващо се отново в неотчетена преференция предвид на липсата на конкретно посочено лице не е възможно да бъде направена каквато и да е проверка и вземане на отношение. От изнесеното до тук и направената проверка по жалбата не могат да се направят обосновани заключения за твърдяното изборно нарушение на ИК.

С оглед изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1, т.2 и т.20 от ИК,  Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски

 

Р Е Ш И:

 

НЕ УСТАНОВЯВА нарушение чл.100, ал.1, т.4 от ИК – не преброени предпочитания (преференции).

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

За секретар: Иван Милков Кърчев

* Публикувано на 30.05.2019 в 17:16 часа

Календар

Решения

  • № 221-ЕП / 30.05.2019

    относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

  • № 220-ЕП / 30.05.2019

    относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

  • № 219-ЕП / 26.05.2019

    относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения