Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 219-ЕП
Пловдив Област, 26.05.2019

ОТНОСНО: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

 При осъществена проверка на протокол (Приложение № 85-ЕП-хм) на СИК № 170100012 – Асеновград, община Асеновград е констатирано съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, които не могат да бъдат отстранени от присъстващите в Районна избирателна комисия членове на СИК № 170100012. Съгласно чл. 287, ал. 3 от Изборния кодекс при установено несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол от СИК или съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, които не могат да бъдат отстранени от СИК, секционната избирателна комисия, заедно с Районната комисия извършват ново преброяване на гласовете. В РИК 17 са осигурени и присъстват всички членове на СИК № 170100012 – Асеновград.

С оглед изложеното и на основание чл. 287, ал. 3 от Изборния кодекс,  Районната избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА да се отвори  чувал на СИК № 170100012 – Асеновград, община Асеновград за извършване на ново преброяване на гласовете в присъствието на всички членове на СИК № 170100012 – Асеновград и на членовете на Районната избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия.

  

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 27.05.2019 в 10:38 часа

Календар

Решения

  • № 221-ЕП / 30.05.2019

    относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

  • № 220-ЕП / 30.05.2019

    относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

  • № 219-ЕП / 26.05.2019

    относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения