Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 110-ЕП
Пловдив Област, 20.05.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатите от кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

С вх. № 02 от 18.05.2019 г. (13:00ч.) от входящия регистър за застъпници на Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски на заявени /предложени за регистрация застъпници/, е депозирано Заявление Приложение № 39- ЕП от изборните книжа от Юксел Руфат Расим – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“. Към заявлението са приложени следните документи: пълномощно, списък на лицата, заявени за регистрация като застъпници на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, както и декларации от лицата (Приложение № 43-ЕП от изборните книжа). Предлага се да бъдат регистрирани 75 (седемдесет и пет) застъпници на кандидатската листа, съгласно приложения Списък.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1 и ал. 2  от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски

 

Р Е Ш И:

 1. Регистрира 75 /седемдесет и пет/ застъпници на кандидатите от кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год., както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

1

Ахмед Юсеинов Чапанов

**********

2

Мюслюм Илязов Мюмюнов

**********

3

Ахмед Ерол Дормуш

**********

4

Кемал Сюлейман Рашид

**********

5

Синан Кязимов Бекташев

**********

6

Ремзи Ахмедов Таушанов

**********

7

Шибил Огнянов Пънгов

**********

8

Милена Евгениева Ошаф

**********

9

Ивелин Миленов Маджуров

**********

10

Мирослав Сашев Караджов

**********

11

Атанас Юлиянов Шишков

**********

12

Илхан Сами  Халилефенди

**********

13

Асен Маринов Банков

**********

14

Огнян Бориславов Ангелов

**********

15

Фикри Асанов Бозев

**********

16

Асен Тодоров Димитров

**********

17

Орхан Ахмедов Шатов

**********

18

Гюрай Асанов Кларнетаджиев

**********

19

Бюлент Екремов Черкезов

**********

20

Али Ахмед Барсакчи

**********

21

Валентин Недялков Топалов

**********

22

Мехмед Юсеин Текели

**********

23

Закир Юсеин Софу

**********

24

Мехмед Кадиров Кулаксъзов

**********

25

Рамис Юсуф Рамадан

**********

26

Мустафа Ибрям Черкез

**********

27

Илияз Яшар Бале

**********

28

Гюлейхан Адилова Мехмедова- Камбер

**********

29

Ниази Фейми Мустан

**********

30

Ахмед Нури Кенан

**********

31

Юсеин Мустанов Манчев

**********

32

Юсеин Селим Асан

**********

33

Хасан Селим Селим

**********

34

Аднан Айдън Хюсеин

**********

35

Мехмед Шериф Дирменджи

**********

36

Смаил Шабедин Тюркмен

**********

37

Хасан Рамадан Кехайя

**********

38

Сабри Нури Карабаджак

**********

39

Айхан Атиджов Гаджалов

**********

40

Хюсеин Мехмед Емин

**********

41

Ремзи Юмер Ахмед

**********

42

Нуридин Мустафа Топал

**********

43

Аяти Нихад Адживели

**********

44

Ружди Мюмюн Карасмаил

**********

45

Асан Ариф Гаваз

**********

46

Ариф Асан Гаваз

**********

47

Али Бекир Кючук

**********

48

Ердинч Шабан Моллаюсеин

**********

49

Джемил Ахмед Караали

**********

50

Сунай Станиславов Бошнаков

**********

51

Ангел Ангелов Симеонов

**********

52

Хасан Хасан Хюсеин

**********

53

Христо Ганчев Шанов

**********

54

Мехмед Кеазим Маджур

**********

55

Лейля Али Хасан

**********

56

Сашо Асенов Исаев

**********

57

Мехмед Юсеин Мехмед

**********

58

Стоян Асенов Стоянов

**********

59

Фикрие Шакирова Мехмедова

**********

60

Фикрие Рашид Кьорова

**********

61

Ибрям Мехмедов Мехмедов

**********

62

Али Рашидов Коренов

**********

63

Орхан Мусов Мусов

**********

64

Стилиян Илиев Филипов

**********

65

Филип Илиев Филипов

**********

66

Александър Стоянов Шашев

**********

67

Трайко Асенов Ангелов

**********

68

Александър Илиев Райков

**********

69

Румен Монев Димитров

**********

70

Христо Георгиев Ангелов

**********

71

Иван Ангелов Цачев

**********

72

Никола Илиев Стоянов

**********

73

Мехмед Ахмед Абди

**********

74

Пакизе Фаик Абди

**********

75

Кязим Алиев Кьосев

**********

 

 1. Лицата по т.1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците и да им бъдат издадени удостоверения.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 20.05.2019 в 16:19 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 221-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 220-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 219-ЕП / 26.05.2019

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения