Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 147-ЕП
Пловдив Област, 23.05.2019

ОТНОСНО: Реда за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и определяне на член на Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски за подписване на приемо-предавателен протокол – Приложение № 88-ЕП.

 На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 274 от Изборния кодекс,  

 

Р Е Ш И:

  1. При преброяване на бюлетините и установяване на резултатите от гласуването СИК/ПСИК задължително вписва данните от преброяването първо в черновата на секционния протокол. Формулярът на секционния протокол за резултатите от гласуването – приложения № 85-ЕП-х и № 85-ЕП-хм е само един и се изважда от плика и попълва след проверка на вписаните в черновата данни и удовлетворяване на контролите.
  2. Данните от черновата се попълват в протокола на СИК/ПСИК - Приложение № 85-ЕП-х или Приложение № 85-ЕП-хм, като се внимава да не се допускат грешки.
  3. Сгрешен протокол е този протокол, при попълването на който допуснатите грешки са от такова естество, че не позволяват реално да бъдат установени резултатите от гласуването. В този случай върху протокола се поставя надпис „Сгрешен“ и се подписват всички членове на СИК/ПСИК.
  4. Във всички останали случаи грешките се поправят, като сгрешеното се задрасква с хоризонтална черта, така че да може да се чете, а над него се записват действителните данни. Възможно най-близо до поправката в полето на протокола отстрани се пише „Поправка“ и се подписват всички членове на СИК/ПСИК. Очевидни фактически грешки могат да се поправят и след обявяване на резултата.
  5. При сгрешен протокол председателят на съответната СИК/ПСИК уведомява районната избирателна комисия. Районната избирателна комисия с решение определя начина на връщане на сгрешения протокол и предаване на новия протокол.
  6. За предаване на сгрешения и получаване на нов формуляр на протокол всички членове на СИК/ПСИК и определен в т.9 от настоящото решение член Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски подписват приемо-предавателен протокол в два екземпляра – Приложение № 88-ЕП от изборните книжа, в който се вписват фабричните номера на сгрешения и на новия формуляр на протокол, след което приемо-предавателният протокол се подписва от всички членове на СИК/ПСИК и от определен с решение на РИК неин член. При предаване на сгрешения секционен протокол фабричният му номер се сверява с номера на формуляра на протокола за СИК/ПСИК, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа – приложение № 79-ЕП, № 83-ЕП или № 84-ЕП от изборните книжа. При несъответствие между номерата, това обстоятелство се отразява в приемо-предавателния протокол.
  7. Членовете на СИК/ПСИК попълват новия формуляр. В случай че при попълване на получения нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК за отразяване на резултатите от гласуването бъде допусната грешка, грешката се поправя, като сгрешеното се задрасква с хоризонтална черта така че да се чете, а над него се вписват верните данни. На същия ред до поправката се изписва „поправка“ и се подписват всички членове на СИК/ПСИК.
  8. След попълване на протокола, той се подписва от всички членове на комисията и председателят на комисията обявява резултатите от гласуването. Поправки в протокола след подписването му може да се правят преди обявяване на резултатите от гласуването. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише „Поправка“. Очевидни фактически грешки може да се поправят и след обявяване на резултата.
  9. Определя Дарина Цвяткова Тодорова-председател на  Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски да подписва приемо-предавателен протокол – Приложение № 88-ЕП от изборните книжа, в който се вписват фабричните номера на сгрешения и на новия формуляр на протокол.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 23.05.2019 в 20:40 часа

Календар

  • ПонВтСрЧетПетСъбНед
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 

Решения

  • № 221-ЕП / 30.05.2019

    относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

  • № 220-ЕП / 30.05.2019

    относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

  • № 219-ЕП / 26.05.2019

    относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения