Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 37-ЕП
Пловдив Област, 14.04.2019

ОТНОСНО: 1. Отмяна на Решение № 17-ЕП/12.04.2019 г. на Районната избирателна комисия – Седемнадесети район – Пловдивски. 2. Формиране и утвърждаване на единната номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети район - Пловдивски, в Община Асеновград за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 3. Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на Районната избирателна комисия – Седемнадесети район – Пловдивски, Община Асеновград при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 6, във връзка с чл. 8, ал. 8, чл. 9, ал.1, ал.2, ал.3, ал.5, ал.6 и ал.8, както и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение №9-ЕП/26.03.2019 год., Решение № 139-ЕП/10.04.2019 год., Решение № 150-ЕП/11.04.2019 год. на ЦИК и във връзка с Решение № 14-ЕП/12.04.2019 год. на РИК - Седемнадесети район – Пловдивски, Решение № 32-ЕП/12.04.2019 год. на РИК - Седемнадесети район – Пловдивски, Районната избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски

 Р Е Ш И:

 1. Отменя Решение № 17-ЕП/12.04.2019 г. на Районната избирателна комисия – Седемнадесети район – Пловдивски.

2. Формира единните номера и определя броя на членовете на секционните избирателни комисии на територията на Седемнадесети район - Пловдивски, Община Асеновград, както следва:

Населено място – Община Асеновград

Секция №

гр. Асеновград

170100001

гр. Асеновград

170100002

гр. Асеновград

170100003

гр. Асеновград

170100004

гр. Асеновград

170100005

гр. Асеновград

170100006

гр. Асеновград

170100007

гр. Асеновград

170100008

гр. Асеновград

170100009

гр. Асеновград

170100010

гр. Асеновград

170100011

гр. Асеновград

170100012

гр. Асеновград

170100013

гр. Асеновград

170100014

гр. Асеновград

170100015

гр. Асеновград

170100016

гр. Асеновград

170100017

гр. Асеновград

170100018

гр. Асеновград

170100019

гр. Асеновград

170100020

гр. Асеновград

170100021

гр. Асеновград

170100022

гр. Асеновград

170100023

гр. Асеновград

170100024

гр. Асеновград

170100025

гр. Асеновград

170100026

гр. Асеновград

170100027

гр. Асеновград

170100028

гр. Асеновград

170100029

гр. Асеновград

170100030

гр. Асеновград

170100031

гр. Асеновград

170100032

гр. Асеновград

170100033

гр. Асеновград

170100034

гр. Асеновград

170100035

гр. Асеновград

170100036

гр. Асеновград

170100037

гр. Асеновград

170100038

гр. Асеновград

170100039

гр. Асеновград

170100040

гр. Асеновград

170100041

гр. Асеновград

170100042

гр. Асеновград

170100043

гр. Асеновград

170100044

гр. Асеновград

170100045

гр. Асеновград

170100046

гр. Асеновград

170100047

гр. Асеновград

170100048

гр. Асеновград

170100049

гр. Асеновград

170100050

гр. Асеновград

170100051

гр. Асеновград

170100052

гр. Асеновград

170100053

гр. Асеновград

170100054

гр. Асеновград

170100055

гр. Асеновград

170100056

гр. Асеновград

170100057

гр. Асеновград

170100058

гр. Асеновград

170100059

гр. Асеновград

170100060

гр. Асеновград

170100061

гр. Асеновград

170100062

гр. Асеновград

170100063

гр. Асеновград

170100064

гр. Асеновград

170100065

гр. Асеновград

170100066

с. Бачково

170100067

с. Боянци

170100068

с. Бор

170100069

с. Врата, с. Сини връх

170100070

с. Горнослав

170100071

с. Долнослав

170100072

с. Добростан

170100073

с. Златовръх

170100074

с. Избеглии

170100075

с. Козаново

170100076

с. Конуш

170100077

с. Мулдава

170100079

с. Мостово

170100080

с. Новаково

170100081

с. Нови Извор

170100082

с. Косово

170100083

с. Нареченски Бани

170100084

с. Нареченски Бани

170100085

с. Жълт Камък

170100086

с. Орешец

170100087

с. Патриарх Евтимово

170100088

с. Стоево

170100089

с. Боянци

170100090

с. Тополово

170100091

с. Тополово

170100092

с. Тополово

170100093

с. Три Могили

170100094

с. Червен

170100096

гр. Асеновград

170100097

гр. Асеновград

170100098

с. Леново

170100099

с. Мулдава

170100100

гр. Асеновград

170100101

гр. Асеновград

170100102

с. Тополово

170100103

гр. Асеновград

170100104

гр. Асеновград

170100105

гр. Асеновград

170100078

с. Нареченски Бани

170100095

 

3.1. Определя общия брой на секционните избирателни комисии на територията на Седемнадесети район – Пловдивски, Община  Асеновград – 105 бр. ( сто и пет).

3.2. Определя броя на членовете на секционните избирателни комисии на територията на Седемнадесети район – Пловдивски, Община Асеновград, както следва:

Населено място – Община Асеновград

Секция №

Бр. членове СИК

гр. Асеновград

170100001

9

гр. Асеновград

170100002

9

гр. Асеновград

170100003

9

гр. Асеновград

170100004

9

гр. Асеновград

170100005

9

гр. Асеновград

170100006

9

гр. Асеновград

170100007

9

гр. Асеновград

170100008

9

гр. Асеновград

170100009

9

гр. Асеновград

170100010

9

гр. Асеновград

170100011

9

гр. Асеновград

170100012

9

гр. Асеновград

170100013

9

гр. Асеновград

170100014

9

гр. Асеновград

170100015

9

гр. Асеновград

170100016

9

гр. Асеновград

170100017

7

гр. Асеновград

170100018

7

гр. Асеновград

170100019

9

гр. Асеновград

170100020

9

гр. Асеновград

170100021

9

гр. Асеновград

170100022

9

гр. Асеновград

170100023

9

гр. Асеновград

170100024

9

гр. Асеновград

170100025

7

гр. Асеновград

170100026

9

гр. Асеновград

170100027

9

гр. Асеновград

170100028

7

гр. Асеновград

170100029

9

гр. Асеновград

170100030

7

гр. Асеновград

170100031

9

гр. Асеновград

170100032

9

гр. Асеновград

170100033

9

гр. Асеновград

170100034

9

гр. Асеновград

170100035

9

гр. Асеновград

170100036

7

гр. Асеновград

170100037

9

гр. Асеновград

170100038

9

гр. Асеновград

170100039

9

гр. Асеновград

170100040

9

гр. Асеновград

170100041

7

гр. Асеновград

170100042

9

гр. Асеновград

170100043

9

гр. Асеновград

170100044

9

гр. Асеновград

170100045

9

гр. Асеновград

170100046

9

гр. Асеновград

170100047

9

гр. Асеновград

170100048

9

гр. Асеновград

170100049

9

гр. Асеновград

170100050

9

гр. Асеновград

170100051

7

гр. Асеновград

170100052

9

гр. Асеновград

170100053

9

гр. Асеновград

170100054

9

гр. Асеновград

170100055

7

гр. Асеновград

170100056

7

гр. Асеновград

170100057

9

гр. Асеновград

170100058

9

гр. Асеновград

170100059

9

гр. Асеновград

170100060

7

гр. Асеновград

170100061

9

гр. Асеновград

170100062

7

гр. Асеновград

170100063

9

гр. Асеновград

170100064

7

гр. Асеновград

170100065

9

гр. Асеновград

170100066

9

с. Бачково

170100067

7

с. Боянци

170100068

7

с. Бор

170100069

5

с. Врата, с. Сини връх

170100070

5

с. Горнослав

170100071

5

с. Долнослав

170100072

7

с. Добростан

170100073

5

с. Златовръх

170100074

7

с. Избеглии

170100075

9

с. Козаново

170100076

7

с. Конуш

170100077

9

с. Мулдава

170100079

9

с. Мостово

170100080

5

с. Новаково

170100081

7

с. Нови Извор

170100082

7

с. Косово

170100083

7

с. Нареченски Бани

170100084

7

с. Нареченски Бани

170100085

5

с. Жълт Камък

170100086

5

с. Орешец

170100087

5

с. Патриарх Евтимово

170100088

7

с. Стоево

170100089

9

с. Боянци

170100090

9

с. Тополово

170100091

9

с. Тополово

170100092

9

с. Тополово

170100093

9

с. Три Могили

170100094

5

с. Червен

170100096

7

гр. Асеновград

170100097

5

гр. Асеновград

170100098

9

с. Леново

170100099

7

с. Мулдава

170100100

9

гр. Асеновград

170100101

9

гр. Асеновград

170100102

9

с. Тополово

170100103

7

гр. Асеновград

170100104

9

гр. Асеновград

170100105

9

 

Общо за Община  Асеновград: 103  бр. СИК, от които 10 бр. СИК в състав по  5 членове (до  -  200 лица включително, с избирателни права); 27 бр. СИК в състав по 7 членове (до 500 лица включително, с избирателни права) и 66 бр. СИК в състав по 9 членове (над 500 лица с избирателни права).

3.3. Определя състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на Районната избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски, Община Асеновград, както следва:

Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

ПП „ГЕРБ“

268

103

165

Коалиция „БСП за България“

224

103

121

Коалиция „Обединени патриоти-НФСБ, АТАКА и ВМРО“

103

44

59

ПП „ДПС“

103

40

63

ПП „ВОЛЯ“

103

19

84

КП „Реформаторски блок“

16

0

16

КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“ 

16

0

16

Общо

833

309

524

 

3.4. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Зам. председател: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 14.04.2019 в 18:46 часа

Свързани решения:

14-ЕП/12.04.2019

32-ЕП/12.04.2019

51- ЕП/15.04.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 221-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 220-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 219-ЕП / 26.05.2019

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения