Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 58-ЕП
Пловдив Област, 24.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Сопот, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от ИК, във връзка с Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. и Решение № 159-ЕП от 12.04.2019 г. на ЦИК в Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски е постъпило Предложение с вх. № 66/24.04.2019 г. от Кмета на община Сопот (изх. № С-1847/11от 24.04.2019г.) за назначаване на поименните състави на СИК на територията на общината и утвърждаване на списъците с резервните членове, ведно с изискуемите по ИК документи. От протокола изх. № С-1847/2-1 от 18.04.2019г. за проведени консултации на 18.04.2019г. и от Протокол от жребий изх. № С-1847/2 от 18.04.2019г. е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите относно броя на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията за всички населени места на територията на община Сопот.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски

 

Р Е Ш И:

 1. Назначава поименните състави на СИК за всички населени места на територията на община Сопот, както следва:

 

№ на СИК

Населено място

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Длъжност

174300001

гр.Сопот

Петър Иванов Петров

**********

Председател

174300001

гр.Сопот

Мустафа Ахмедов Палазов

**********

Зам.председател

174300001

гр.Сопот

Нина Атанасова Байчева

**********

Секретар

174300001

гр.Сопот

Донка Нанева Кашева

**********

Член

174300001

гр.Сопот

Бонка Неделчева Пивчева

**********

Член

174300001

гр.Сопот

Марийка Иванова Геровска

**********

Член

174300001

гр.Сопот

Станислава Наскова Иванова

**********

Член

174300001

гр.Сопот

Стана Илиева Райчинова

**********

Член

174300001

гр.Сопот

Лиляна Лазарова Макавеева

**********

Член

 

 

 

**********

 

174300002

гр.Сопот

Тинка Костадинова Николова

**********

Председател

174300002

гр.Сопот

Лиляна Димитрова Йотова

**********

Зам.председател

174300002

гр.Сопот

Гинка Минкова Ганчева

**********

Секретар

174300002

гр.Сопот

Иванка Николова Монева

**********

Член

174300002

гр.Сопот

Атанаска Димитрова Вълкова

**********

Член

174300002

гр.Сопот

Пенка Иванова Василева

**********

Член

174300002

гр.Сопот

Мария Благоева Даргова

**********

Член

174300002

гр.Сопот

Надежда Захариева Тодорова

**********

Член

174300002

гр.Сопот

Десислава Кирилова Славчева

**********

Член

 

 

 

**********

 

174300003

гр.Сопот

Християна Стефанова Димитрова

**********

Председател

174300003

гр.Сопот

Нечо Стефанов Катров

**********

Зам.председател

174300003

гр.Сопот

Данка Димитрова Дойчевска-Аргирова

**********

Секретар

174300003

гр.Сопот

Боряна Атанасова Бакалова

**********

Член

174300003

гр.Сопот

Неделя Анева Калева

**********

Член

174300003

гр.Сопот

Христина Петрова Ненова

**********

Член

174300003

гр.Сопот

Надка Христозова Димитрова

**********

Член

174300003

гр.Сопот

Генай Махмудова Махмудова

**********

Член

174300003

гр.Сопот

Луко Данаилов Ублеков

**********

Член

 

 

 

**********

 

174300004

гр.Сопот

Радка Маркова Стефанова

**********

Председател

174300004

гр.Сопот

Анета Антимова Ситова

**********

Зам.председател

174300004

гр.Сопот

Стоян Иванов Паунов

**********

Секретар

174300004

гр.Сопот

Мирослава Семкова Димитрова

**********

Член

174300004

гр.Сопот

Красимира Георгиева Караиланова

**********

Член

174300004

гр.Сопот

Нели Анатолиева Енева

**********

Член

174300004

гр.Сопот

Димитрина Христова Донкова

**********

Член

174300004

гр.Сопот

Велислава Георгиева Лачева

**********

Член

174300004

гр.Сопот

Нонка Ненкова Брайкова

**********

Член

 

 

 

**********

 

174300005

гр.Сопот

Раиф Шабанов Рамаданов

**********

Председател

174300005

гр.Сопот

Костадинка Дякова Кирова

**********

Зам.председател

174300005

гр.Сопот

Спаска Йорданова Ботева

**********

Секретар

174300005

гр.Сопот

Маргарита Делкова Петрова

**********

Член

174300005

гр.Сопот

Ралица Методиева Димова

**********

Член

174300005

гр.Сопот

Теодорка Дамаскинева Лилова

**********

Член

174300005

гр.Сопот

Фатма Садулова Садулова

**********

Член

174300005

гр.Сопот

Мария Бонкова Бонова

**********

Член

174300005

гр.Сопот

Георги Христев Христев

**********

Член

 

 

 

**********

 

174300006

гр.Сопот

Любка Иванова Толумова

**********

Председател

174300006

гр.Сопот

Чудомира Николаева Бичева

**********

Зам.председател

174300006

гр.Сопот

Пенка Маркова Терзиева

**********

Секретар

174300006

гр.Сопот

Петка Чонова Костадинова

**********

Член

174300006

гр.Сопот

Христина Павлова Гиргинова

**********

Член

174300006

гр.Сопот

Мария Василева Йорданова

**********

Член

174300006

гр.Сопот

Петър Тодоров Стайков

**********

Член

174300006

гр.Сопот

Хюлия Асанова Алимова

**********

Член

174300006

гр.Сопот

Петя Иванова Стоянова

**********

Член

 

 

 

**********

 

174300007

гр.Сопот

Нели Ганчева Кирова

**********

Председател

174300007

гр.Сопот

Ирина Делева Ковачева

**********

Зам.председател

174300007

гр.Сопот

Мария Рачева Берийска

**********

Секретар

174300007

гр.Сопот

Стоянка Танева Ромова

**********

Член

174300007

гр.Сопот

Ваня Тодорова Томанова

**********

Член

174300007

гр.Сопот

Анка Стоянова Николова

**********

Член

174300007

гр.Сопот

Росица Наскова Топалска

**********

Член

174300007

гр.Сопот

Авиш Ахмедова Биджова

**********

Член

174300007

гр.Сопот

Захари Димитров Тодоров

**********

Член

 

 

 

**********

 

174300008

гр.Сопот

Пешка Аврамова Гавраилова

**********

Председател

174300008

гр.Сопот

Стоян Лазаров Голевски

**********

Зам.председател

174300008

гр.Сопот

Цветана Димитрова Начева

**********

Секретар

174300008

гр.Сопот

Виолета Минчева Краева

**********

Член

174300008

гр.Сопот

Софка Атанасова Рачева

**********

Член

174300008

гр.Сопот

Панка Ангелова Богданова

**********

Член

174300008

гр.Сопот

Румяна Данчева Кибарева

**********

Член

174300008

гр.Сопот

Данаил Нейков Нейков

**********

Член

174300008

гр.Сопот

Димка Иванова Кунова

**********

Член

 

 

 

**********

 

174300009

гр.Сопот

Христина Краева Краева

**********

Председател

174300009

гр.Сопот

Мария Христова Петрова

**********

Зам.председател

174300009

гр.Сопот

Славея Стоянова Стоянова

**********

Секретар

174300009

гр.Сопот

Аничка Янова Катрова

**********

Член

174300009

гр.Сопот

Йорданка Ненчева Баталова

**********

Член

174300009

гр.Сопот

Тодорка Стайкова Петрова

**********

Член

174300009

гр.Сопот

Веска Николаева Пръмова

**********

Член

174300009

гр.Сопот

Костадина Вичева Томова

**********

Член

174300009

гр.Сопот

Николай Димитров Кунов

**********

Член

 

 

 

**********

 

174300010

гр.Сопот

Даринка Иванова Мандова

**********

Председател

174300010

гр.Сопот

Ана Иванова Христова

**********

Зам.председател

174300010

гр.Сопот

Мария Кирилова Лукова

**********

Секретар

174300010

гр.Сопот

Дочка Василева Минчева

**********

Член

174300010

гр.Сопот

Ангел Володиев Камбов

**********

Член

174300010

гр.Сопот

Румяна Ганчева Иванова

**********

Член

174300010

гр.Сопот

Матей Маринов Маринов

**********

Член

174300010

гр.Сопот

Назире Шевкетова Закирова

**********

Член

174300010

гр.Сопот

Донка Георгиева Недева

**********

Член

 

 

 

**********

 

174300011

с.Анево

Шенол Неджемиев Куртов

**********

Председател

174300011

с.Анево

Антоанета Стефанова Шопова

**********

Зам.председател

174300011

с.Анево

Снежана Николова Лилова

**********

Секретар

174300011

с.Анево

Красимир Иванов Кънев

**********

Член

174300011

с.Анево

Илиана Христова Райчинова

**********

Член

174300011

с.Анево

Елена Дончева Дончева

**********

Член

174300011

с.Анево

Иван Георгиев Луков

**********

Член

 

 

 

**********

 

174300012

с.Анево

Стефан Филчев Филчев

**********

Председател

174300012

с.Анево

Станка Иванова Божкова

**********

Зам.председател

174300012

с.Анево

Иван Пенчев Пулев

**********

Секретар

174300012

с.Анево

Нина Ангелова Пятова

**********

Член

174300012

с.Анево

Пенка Тодорова Петрова

**********

Член

174300012

с.Анево

Айля Ахмедова Исова

**********

Член

174300012

с.Анево

Йордан Георгиев Кънчев

**********

Член

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК на територията на община Сопот, област Пловдив:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Христо Ставрев Дерелийски

**********

Теодора Иванова Бичева

**********

Марина Георгиева Малакова

**********

Радка Бобева Карабобева

**********

Иванка Иванова Николова

**********

Таня Георгиева Петрова

**********

Пепа Цветкова Попова - Минкова

**********

Галина Костова Петкова

**********

Мария Иванова Селимова

**********

Пепа Василева Богданова

**********

Тоня Иванова Донкова

**********

Неделчо Атанасов Тумбалиев

**********

Тодор СлавовТодоров

**********

Димитър Димитров Узунов

**********

Недка Неделчева Тумбалеева

**********

Георги Костадинов Петров

**********

Емзадие Юсеинова Топчиева

**********

Фериде Изетова Садулова

**********

Магдалена Стоянова Стоянова

**********

Пламена Павлинова Баталова

**********

Борислава Ромеова Петрова - Нанкина

**********

Петър Данаилов Терзиев

**********

Данаил Йорданов Терзиев

**********

Данаил Николов Пингелов

**********

Иван Василев Сулев

**********

  

 1. Издава удостоверения на членовете на СИК на територията на община Сопот, област Пловдив.
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.04.2019 в 18:23 часа

Свързани решения:

85-ЕП/14.05.2019

126-ЕП/22.05.2019

157-ЕП/23.05.2019

177-ЕП/24.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 221-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 220-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 219-ЕП / 26.05.2019

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения