Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 65-ЕП
Пловдив Област, 24.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Садово област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

 

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от ИК, във връзка с Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г., Решение № 159-ЕП от 12.04.2019 г. на ЦИК и Решение № 41-ЕП от  14.04.2019г на РИК, в Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски е постъпило Предложение с вх. № 64 от 24.04.2019  г. от Кмета на община Садово (с изх. № 62-00-195/24.04.2019 г.) за назначаване на поименните състави на СИК на територията на общината, ведно с изискуемите по ИК документи. От протокола за проведени консултации на 17.04.2019 г., е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите относно броя на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията за всички населени места на територията на община Садово. Не е представен списък за резервни членове.

 

 С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс,Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски

 

Р Е Ш И:

1.Назначава поименните състави на СИК за всички населени места на територията на община Садово както следва:

№ на СИК

Населено място

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Длъжност

172800001

САДОВО

ИВАНКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800001

САДОВО

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПОПОВ

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800001

САДОВО

ЛЮБКА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА

**********

СЕКРЕТАР

172800001

САДОВО

СТОЯНКА НИКОЛОВА ПАШЕВА

**********

ЧЛЕН

172800001

САДОВО

СНЕЖАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

**********

ЧЛЕН

172800001

САДОВО

ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА БОРАЗОВА

**********

ЧЛЕН

172800001

САДОВО

МИГЛЕНА ТОДОРОВА СТАНЧЕВА

**********

ЧЛЕН

172800001

САДОВО

ШАНКО ЗАПРЯНОВ МИХАЙЛОВ

**********

ЧЛЕН

172800001

САДОВО

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА

**********

ЧЛЕН

     

**********

 

172800002

САДОВО

НАТАША МИЛАНОВА ПОПОВА

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800002

САДОВО

МАРИЯНА ПЕТРОВА ТОДОРОВА

**********

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800002

САДОВО

ИВАНКА АНГЕЛОВА ЯНКОВА

**********

СЕКРЕТАР

172800002

САДОВО

КАТЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

**********

ЧЛЕН

172800002

САДОВО

ЕЛКА БАНКОВА ПЕТРОВА

**********

ЧЛЕН

172800002

САДОВО

НАДЕЖДА ВАСКОВА ПОПОВА

**********

ЧЛЕН

172800002

САДОВО

АТАНАС ДОБРИКОВ БОЖИЛОВ

**********

ЧЛЕН

172800002

САДОВО

КРАСИМИР СТЕФКОВ СТЕФАНОВ

**********

ЧЛЕН

172800002

САДОВО

ПАВЕЛ ВЕНКОВ ПАВЛОВ

**********

ЧЛЕН

     

**********

 

172800003

САДОВО

ИВАН ЯНЕВ ГЕОРГИЕВ

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800003

САДОВО

МИХАЕЛА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЕВА

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800003

САДОВО

ГЕОРГИ АСЕНОВ МАНЛИЕВ

**********

СЕКРЕТАР

172800003

САДОВО

ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

**********

ЧЛЕН

172800003

САДОВО

МИГЛЕНА СТОЯНОВА СТАНЧЕВА

**********

ЧЛЕН

172800003

САДОВО

ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА ПАВЛОВА

**********

ЧЛЕН

172800003

САДОВО

ГЕРГАНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

**********

ЧЛЕН

172800003

САДОВО

СТЕФАН ЙОРДАНОВ БОРАЗОВ

**********

ЧЛЕН

172800003

САДОВО

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА

**********

ЧЛЕН

     

**********

 

172800004

ЧЕШНЕГИРОВО

ЛЕТКА РАНГЕЛОВА АТАНАСОВА

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800004

ЧЕШНЕГИРОВО

СТОЯНКА САШЕВА БУКОВА

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800004

ЧЕШНЕГИРОВО

ПЛАМЕН ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ

**********

СЕКРЕТАР

172800004

ЧЕШНЕГИРОВО

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МАНЕВ

**********

ЧЛЕН

172800004

ЧЕШНЕГИРОВО

ДАНИЕЛА ИВАНОВА ДЕМИРЕВА

**********

ЧЛЕН

172800004

ЧЕШНЕГИРОВО

ДАРИНА ЙОРДАНОВА ВЕГЕНОВА

**********

ЧЛЕН

172800004

ЧЕШНЕГИРОВО

ТОНКА НИКОЛОВА ЗАНГАРОВА

**********

ЧЛЕН

172800004

ЧЕШНЕГИРОВО

ЮЛИЯНА АСЕНОВА КРИВОНОЗОВА

**********

ЧЛЕН

172800004

ЧЕШНЕГИРОВО

АТАНАС ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ

**********

ЧЛЕН

     

**********

 

172800005

ЧЕШНЕГИРОВО

ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА ЗАЙКОВА

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800005

ЧЕШНЕГИРОВО

СЛАВЧО ИВАНОВ КРИВОНОЗОВ

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800005

ЧЕШНЕГИРОВО

СОФИЙКА ИВАНОВА ХУБЕНОВА

**********

СЕКРЕТАР

172800005

ЧЕШНЕГИРОВО

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БУКОВ

**********

ЧЛЕН

172800005

ЧЕШНЕГИРОВО

НЕВЕНА ЛЕНКОВА ИВАНОВА

**********

ЧЛЕН

172800005

ЧЕШНЕГИРОВО

ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

**********

ЧЛЕН

172800005

ЧЕШНЕГИРОВО

ТАНЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА

**********

ЧЛЕН

172800005

ЧЕШНЕГИРОВО

ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА УЗУНОВА

**********

ЧЛЕН

172800005

ЧЕШНЕГИРОВО

МАРИЯНА АТАНАСОВА ДЖОРАПОВА

**********

ЧЛЕН

     

**********

 

172800006

МИЛЕВО

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ЗАПРЯНОВА

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800006

МИЛЕВО

АНЕЛИЯ АСЕНОВА ПОПОВА

**********

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800006

МИЛЕВО

АНЕЛИЯ ТОШЕВА КОЛЕВА

**********

СЕКРЕТАР

172800006

МИЛЕВО

ПЕНКА ДИМИТРОВА ЯНЕВА

**********

ЧЛЕН

172800006

МИЛЕВО

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КЪРЧЕВА

**********

ЧЛЕН

172800006

МИЛЕВО

ИВАНКА ВЪРБАНОВА ПЕШЕВА

**********

ЧЛЕН

172800006

МИЛЕВО

ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ПАШОВА

**********

ЧЛЕН

172800006

МИЛЕВО

ДИМИТРИЯ АТАНАСОВА МИНКОВА

**********

ЧЛЕН

172800006

МИЛЕВО

ЕЛКА ИВАНОВА СЛАВЧЕВА

**********

ЧЛЕН

     

**********

 

172800007

ПОПОВИЦА

МАРИЯНА МИЛЕВА ДОБРЕВА

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800007

ПОПОВИЦА

АТАНАСКА АНДОНОВА НИКОЛОВА

**********

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800007

ПОПОВИЦА

МИТКО ЕФТИМОВ МИХАЙЛОВ

**********

СЕКРЕТАР

172800007

ПОПОВИЦА

ТЯНКА РАНГЕЛОВА КОЛЕВА

**********

ЧЛЕН

172800007

ПОПОВИЦА

ПЕТРАНКА БОРИСОВА ТАШЕВА

**********

ЧЛЕН

172800007

ПОПОВИЦА

ЮЛИЯ ГЕНЧЕВА ПЕЕВА

**********

ЧЛЕН

172800007

ПОПОВИЦА

МАРИЕЛА КОСТАДИНОВА ДИНКОВА

**********

ЧЛЕН

172800007

ПОПОВИЦА

ВЛАДИМИР АТАНАСОВ БОНЧЕВ

**********

ЧЛЕН

172800007

ПОПОВИЦА

НЕДЯЛКА КИРИЛОВА ЧЕРЕПОВА

**********

ЧЛЕН

     

**********

 

172800008

ПОПОВИЦА

МАРИЙКА МЛАДЕНОВА ПЕТОВА

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800008

ПОПОВИЦА

ТИНКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

**********

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800008

ПОПОВИЦА

НИКОЛИНА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА

**********

СЕКРЕТАР

172800008

ПОПОВИЦА

ЗОРНИЦА НИКОЛОВА ХАДЖИЕВА

**********

ЧЛЕН

172800008

ПОПОВИЦА

СОФКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

**********

ЧЛЕН

172800008

ПОПОВИЦА

СТЕФАНИ ЗДРАВКОВА ПЕТРОВА

**********

ЧЛЕН

172800008

ПОПОВИЦА

СТЕФКО ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ

**********

ЧЛЕН

172800008

ПОПОВИЦА

ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ПЕЕВА

**********

ЧЛЕН

172800008

ПОПОВИЦА

ПЕНКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

**********

ЧЛЕН

     

**********

 

172800009

АХМАТОВО

ЛИЛИ ВАСИЛЕВА ГЛАВЧЕВА

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800009

АХМАТОВО

СЛАВКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

**********

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800009

АХМАТОВО

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА

**********

СЕКРЕТАР

172800009

АХМАТОВО

ИВАНКА СТОЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА

**********

ЧЛЕН

172800009

АХМАТОВО

АТАНАСКА РАНГЕЛОВА БОРИСОВА

**********

ЧЛЕН

     

**********

 

172800010

СЕЛЦИ

ЗАПРЯН ШАНКОВ МИХАЙЛОВ

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800010

СЕЛЦИ

СТЕФКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

**********

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800010

СЕЛЦИ

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ЛУКАШЕВИЧ-ЯНЕВА

**********

СЕКРЕТАР

172800010

СЕЛЦИ

КУНКА БЛАГОЕВА КОЛЕВА

**********

ЧЛЕН

172800010

СЕЛЦИ

ИВАНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

**********

ЧЛЕН

172800010

СЕЛЦИ

ХРИСТО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

**********

ЧЛЕН

172800010

СЕЛЦИ

ЦВЕТА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА

**********

ЧЛЕН

     

**********

 

172800011

БОГДАНИЦА

СТЕФКА ИВАНОВА КОЛЕВА

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800011

БОГДАНИЦА

ЕМИЛ ИВАНОВ ЧУКОВ

**********

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800011

БОГДАНИЦА

АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ ИЛИЕВ

**********

СЕКРЕТАР

172800011

БОГДАНИЦА

ПЕТРАНА НИКОЛОВА ПАНЕВА

**********

ЧЛЕН

172800011

БОГДАНИЦА

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЧИНГАРОВА

**********

ЧЛЕН

172800011

БОГДАНИЦА

НИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

**********

ЧЛЕН

172800011

БОГДАНИЦА

МАРИКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА

**********

ЧЛЕН

     

**********

 

172800012

БОЛЯРЦИ

МАРИЙКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800012

БОЛЯРЦИ

ИВАНКА ВАНЧЕВА ХРИСТЕВА

**********

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800012

БОЛЯРЦИ

ЗЛАТКА КОЛЕВА ХРИСТЕВА

**********

СЕКРЕТАР

172800012

БОЛЯРЦИ

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА РААБ

**********

ЧЛЕН

172800012

БОЛЯРЦИ

ДИАНА ЙОРДАНОВА ЗЛАТАНОВА

**********

ЧЛЕН

172800012

БОЛЯРЦИ

ЕЛЕНА ИВАНОВА БОРИСОВА

**********

ЧЛЕН

172800012

БОЛЯРЦИ

МАГДА ХРИСТОЗОВА ТОДОРОВА

**********

ЧЛЕН

172800012

БОЛЯРЦИ

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА МИХАЙЛОВА

**********

ЧЛЕН

172800012

БОЛЯРЦИ

ВАСИЛ ШАНКОВ АТАНАСОВ

**********

ЧЛЕН

     

**********

 

172800013

БОЛЯРЦИ

ИРИНА АТАНАСОВА ДИНОВСКА

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800013

БОЛЯРЦИ

ИВАН БЛАГОЕВ ИВАНОВ

**********

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800013

БОЛЯРЦИ

СТОЙЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

**********

СЕКРЕТАР

172800013

БОЛЯРЦИ

ДОБРИНКА ГАНЧЕВА ГАНЕВА

**********

ЧЛЕН

172800013

БОЛЯРЦИ

АТАНАСКА НАЙДЕНОВА ЙОРДАНОВА

**********

ЧЛЕН

172800013

БОЛЯРЦИ

ЙОРДАН ФЕРДИНАНДОВ МАРИНОВ

**********

ЧЛЕН

172800013

БОЛЯРЦИ

АСЕН АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ

**********

ЧЛЕН

172800013

БОЛЯРЦИ

МАРИЯ НИКОЛАЕВА ПУХОВА

**********

ЧЛЕН

172800013

БОЛЯРЦИ

МИТКО АТАНАСОВ СТАНКОВ

**********

ЧЛЕН

     

**********

 

172800014

БОЛЯРЦИ

ЯНКО КОСТАДИНОВ ЗАПРЯНОВ

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800014

БОЛЯРЦИ

ДИАНА МИТЕВА МИХОВА

**********

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800014

БОЛЯРЦИ

АТАНАСКА ДИМИТРОВА СТАНКОВА

**********

СЕКРЕТАР

172800014

БОЛЯРЦИ

СВЕТЛА ГАНЧЕВА ГАНЕВА

**********

ЧЛЕН

172800014

БОЛЯРЦИ

ГРОЗДАН ГЕОРГИЕВ БОЖАНОВ

**********

ЧЛЕН

172800014

БОЛЯРЦИ

НОНКА ПЕТКОВА НИКОЛОВА

**********

ЧЛЕН

172800014

БОЛЯРЦИ

АТАНАСКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

**********

ЧЛЕН

172800014

БОЛЯРЦИ

ЕЛЕНА БЛАГОЕВА СТЕФАНОВА

**********

ЧЛЕН

172800014

БОЛЯРЦИ

БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ШАНКОВ

**********

ЧЛЕН

     

**********

 

172800015

МОМИНСКО

АЙШЕ РАИФ ФЕРАД

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800015

МОМИНСКО

ГЕРГАНА ТРИФОНОВА АТАНАСОВА

**********

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800015

МОМИНСКО

ПЕНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

**********

СЕКРЕТАР

172800015

МОМИНСКО

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БУКОВ

**********

ЧЛЕН

172800015

МОМИНСКО

ГЕРГАНА ВЕНКОВА ЛИЧЕВА

**********

ЧЛЕН

172800015

МОМИНСКО

ИЛИЯН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

**********

ЧЛЕН

172800015

МОМИНСКО

ПЕТРА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

**********

ЧЛЕН

     

**********

 

172800016

КОЧЕВО

ДИАНА КУЗМАНОВА БЛАГОЕВА

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800016

КОЧЕВО

СВЕТОСЛАВА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

**********

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800016

КОЧЕВО

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ

**********

СЕКРЕТАР

172800016

КОЧЕВО

СВЕТЛА ПЕТРОВА ТОНЧЕВА

**********

ЧЛЕН

172800016

КОЧЕВО

ПЕТЯ МИНЧЕВА ХУБЕНОВА

**********

ЧЛЕН

172800016

КОЧЕВО

ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ДАСКАЛОВ

**********

ЧЛЕН

172800016

КОЧЕВО

ТОДОРКА СПАСОВА ЗЛАТКОВА

**********

ЧЛЕН

     

**********

 

172800017

КАРАДЖОВО

ИВАНКА СТЕФАНОВА ТЕРЗИЕВА

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800017

КАРАДЖОВО

БОРИСЛАВА ПЕТРОВА ПИРОНКОВА

**********

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800017

КАРАДЖОВО

ГАЛИНА ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА

**********

СЕКРЕТАР

172800017

КАРАДЖОВО

СОНЯ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА

**********

ЧЛЕН

172800017

КАРАДЖОВО

АТАНАСКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

**********

ЧЛЕН

172800017

КАРАДЖОВО

ВИОЛЕТА МИРЧЕВА ВАСИЛЕВА-ЛАПКОВА

**********

ЧЛЕН

172800017

КАРАДЖОВО

ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

**********

ЧЛЕН

172800017

КАРАДЖОВО

РАДОСТИН ИЛИЕВ СТАМБОЛИЕВ

**********

ЧЛЕН

172800017

КАРАДЖОВО

КАТЯ АСЕНОВА АНГЕЛОВА-КОЙЧЕВА

**********

ЧЛЕН

     

**********

 

172800018

КАТУНИЦА

СТАНИСЛАВ КОЛЕВ СТОЯНОВ

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800018

КАТУНИЦА

ВЕРА НИКОЛАЕВА ТРЕНДАФИЛОВА

**********

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800018

КАТУНИЦА

НЕЛИ ПЕТРОВА НАКОВА

**********

СЕКРЕТАР

172800018

КАТУНИЦА

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ КАРАИЛИЕВ

**********

ЧЛЕН

172800018

КАТУНИЦА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИНКОВ

**********

ЧЛЕН

172800018

КАТУНИЦА

СЛАВКА ИЛИЕВА АБРАШЕВА

**********

ЧЛЕН

172800018

КАТУНИЦА

МАРИЯ АНГЕЛОВА НАЧЕВА

**********

ЧЛЕН

172800018

КАТУНИЦА

ИВАН ДИМИТРОВ КИРЕВ

**********

ЧЛЕН

172800018

КАТУНИЦА

НЕЛИ ЗАХАРИЕВА ТЯНЕВА

**********

ЧЛЕН

     

**********

 

172800019

КАТУНИЦА

СТОЙНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800019

КАТУНИЦА

КОСТАДИН ПЕТРОВ ДАМЯНОВ

**********

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800019

КАТУНИЦА

ГИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

**********

СЕКРЕТАР

172800019

КАТУНИЦА

ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ТЕЛЧАРОВА

**********

ЧЛЕН

172800019

КАТУНИЦА

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧЕВА

**********

ЧЛЕН

172800019

КАТУНИЦА

ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ТУДЖАРОВА

**********

ЧЛЕН

172800019

КАТУНИЦА

НЕВЕНА ВАСИЛЕВА ТУДЖАРОВА

**********

ЧЛЕН

172800019

КАТУНИЦА

НИКОЛА ИВАНОВ ПЕНЧЕВ

**********

ЧЛЕН

172800019

КАТУНИЦА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА КРАЙЧЕВА

**********

ЧЛЕН

     

**********

 

172800020

КАТУНИЦА

ПЛАМЕН АНГЕЛОВ РАШЕВ

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800020

КАТУНИЦА

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

**********

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

172800020

КАТУНИЦА

КАТЕРИНА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

**********

СЕКРЕТАР

172800020

КАТУНИЦА

КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

**********

ЧЛЕН

172800020

КАТУНИЦА

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПАУНОВА

**********

ЧЛЕН

172800020

КАТУНИЦА

АТАНАСКА КОСТАДИНОВА МЕРДЖАНОВА

**********

ЧЛЕН

172800020

КАТУНИЦА

ДАФИНКА ИВАНОВА ТОШЕВА

**********

ЧЛЕН

172800020

КАТУНИЦА

МАРИЙКА КОСТОВА АРГИРОВА

**********

ЧЛЕН

172800020

КАТУНИЦА

ЗАРА ДИМИТРОВА ТЯНЕВА

**********

ЧЛЕН

 

2.Издава удостоверения на членовете на СИК на територията на община Садово, област Пловдив.

3.Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

4.При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.04.2019 в 18:33 часа

Свързани решения:

41-ЕП/14.04.2019

86-ЕП/14.05.2019

106-ЕП/17.05.2019

141-ЕП/22.05.2019

194-ЕП/26.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 221-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 220-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 219-ЕП / 26.05.2019

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения